Při realizaci projektů pro společnost MATRIX jsou využívána nejen ucelená konstrukční řešení LLENTAB, ale i hybridní konstrukce, kombinující ocelové konstrukce s jinými systémy – například válcovanou ocel s ocelovými konstrukcemi LLENTAB apod. Ing. František Velínský, jednatel společnosti AG ATELIER s.r.o., využil výhody optimalizovaného hybridního konstrukčního řešení při návrhu haly pilnice pro společnost MATRIX. Zajímalo nás, jak spolupráce mezi jeho ateliérem, investorem a firmou LLENTAB vznikala a jak ji po letech zkušeností dnes hodnotí.

Jaká je historie spolupráce vaší kanceláře se společností MATRIX a.s.? Jste „dvorním dodavatelem“ projektů pro společnost a její divize, nebo pracujete jen na vybraných realizacích?

Ing. František Velínský: Historie spolupráce je dlouhá, pokud mě paměť neklame, začínali jsme pro MATRIX pracovat někdy na začátku tohoto tisíciletí. Prvním projektem byla rekonstrukce starého statku v Třebešově, ze kterého vzniklo současné sídlo firmy. V té době to byla nesrovnatelně menší společnost, než jak ji zná veřejnost nyní. Postupem času se MATRIX rozrůstal a my jsme měli příležitost být u toho. Nebyla to spolupráce na výhradní bázi, ale dlouhodobá a pravidelná určitě ano. Dovolil bych si říct, že jsme dělali většinu projektů, které MATRIX v Třebešově zrealizoval.

V jakém rozsahu využíváte podpory projekčního oddělení společnosti LLENTAB při přípravě projektů a jak hodnotíte spolupráci na této úrovni?

Ing. František Velínský: V maximální možné míře, ostatně projekt pilnice je toho důkazem. Servis vlastního projekčního oddělení společnosti LLENTAB je neoddělitelnou předností těchto ocelových konstrukcí a je v podstatě nenahraditelný.

V čem spatřujete výhody systému ocelových hal LLENTAB?

Ing. František Velínský: Když mluvím s investory a přijde řeč na ocelové konstrukce LLENTAB, říkám, že jsou rychlé, lehké a s prvotřídním servisem. Z vlastní zkušenosti vím, že označit tyto konstrukce za lehké může u nezkušeného investora či realizační firmy na první dojem vyvolávat pocit, že nejsou vhodné pro staticky náročné objekty, ale opak je pravdou. Návrh a vývoj projektu jsou opravdu rychlé a postaráno je i o dodávky materiálu a montáž. To vše jsou výhody, které se při přípravě a v průběhu projektu cení. Díky tomu, že tento systém už znám a vím, co umí, při přípravě projektu zcela automaticky přemýšlím, jak ho v daném případě využít.

Jedním z projektů pro společnost MATRIX, které vaše projekční kancelář se společností LLENTAB realizovala, byl i již zmiňovaný projekt pilnice v Třebešově, který byl dokončen v roce 2017. Jak hodnotíte použití konstrukcí LLENTAB u tohoto projektu?

Ing. František Velínský: Díky návrhu projektantů firmy LLENTAB jsme při řešení jeřábové dráhy v pilnici využili kombinaci válcovaných ocelových profilů a ocelové konstrukce LLENTAB. Je zřejmé, že by se celá velká hala dala postavit z konstrukčního systému LLENTAB, ale jejich projektanti a statici navrhli hybridní konstrukční řešení, které vycházelo z našeho projektu, a pro investora bylo navíc z hlediska času a ceny výstavby efektivnější. Po vyhodnocení všech specifik spojených s požadovanou jeřábovou dráhou, výškou haly atd. jsme i my toto řešení vyhodnotili jako optimální.

Jelikož se projekt pilnice skládá z nové haly, kde je výroba, a ze zastřešení původní stodoly, další oříšek byl, jak efektivně napojit nové zastřešení na stávající obvodové zdi. I v tomto případě jsem ocenil flexibilitu systému LLENTAB, protože se dokázal vyrovnat i se starým objektem s původními kamennými zdmi a plně jej integrovat do nově stavěné haly. Neřešila se tady jen střecha, ale celé zpevnění a statika. I na tomto objektu se opět ukázal význam servisu ze strany společnosti LLENTAB.

Ing. František Velínský

Ing. František Velínský

Do obchodního rejstříku byla společnost AG ATELIER s.r.o. zapsána v roce 2004 a jejím jednatelem je Ing. František Velínský. Vzhledem k profesnímu složení kanceláře firma garantuje zpracování kompletní projektové dokumentace, od studie využití území po zpracování všech stupňů projektu včetně autorského dozoru na stavbě. Služby ateliéru využívají investoři z celého území České republiky a mezi jím realizovanými projekty jsou objekty pro privátní sféru i státní správu. AG ATELIER navrhuje široké spektrum staveb, od rodinných domů, bytových domů a celých bytových komplexů, penzionů a hotelů, pošt, škol, tělocvičen, zdravotnických zařízení, domovů důchodců a dalších staveb občanské vybavenosti až po stavby pro průmysl, zemědělství, obchod, služby a další segmenty.

Objekt pilnice tvoří hala, která je umístěna na dřívější manipulační ploše a zčásti na místě původní pilnice, jejíž část byla v rámci výstavby odstraněna. Ponechaná původní pilnice se po dokončení stavebních úprav stala součástí pilnice nové. V Třebešově však v roce 2017 ve skutečnosti vyrostly dva objekty – větší ocelová hala s půdorysem 32 × 58 m, kombinující sloupy z válcované oceli a ocelovou konstrukci LLENTAB S7HR pro vazníky, a menší hala o velikosti 20 × 55 metrů (také konstrukce S7HR). Ve větší hale je navíc dvoupodlažní vestavba s rozměry 11 × 24 metrů, která poskytuje prostor pro administrativní zázemí, sklady, brusírnu, trafostanici a rozvodnu. Vestavba je na větší halu napojena štítovou i podélnou stěnou a na tuto halu je pak napojena menší hala. Obě haly mají sedlovou střechu se sklonem 7°, vestavba má pochozí rovnou střechu. Vnější opláštění velké haly a vestavby tvoří zinkovaný vodorovně kladený stěnový sendvičový panel s tepelnou izolací (šířky 120 mm), střešní sendvičové panely a svisle kladené stěnové panely LLENTAB jsou použity u menší haly. Všechny prvky ocelové konstrukce jsou vyrobeny z pozinkované oceli. Hlavním důvodem pro využití optimalizované hybridní konstrukce (sloupy z válcované oceli a vazníků LLENTAB) byla potřeba uložení specifické jeřábové dráhy. V této souvislosti toto řešení optimalizovalo náklady a dobu výstavby.

Ing. Tomáš Čihák, projektant LLENTAB
sloupy z válcované oceli a vazníky LLENTAB

Sloupy z válcované oceli a vazníky LLENTAB