Skladovací halu CZ0950 s přístřeškem realizoval LLENTAB v říjnu 2020 v Plzni. Objednatelem a investorem byla společnost ZDP – DŘEVOPRODEJ, s.r.o. Jednalo se o opakovaný projekt, na kterém byl použit osvědčený a již dříve vyzkoušený hybridní konstrukční systém. Podobný byl použit v roce 2018 na skladové hale v Lipníku nad Bečvou (projekt č. CZ1041).

Investor i projektanti jsou s dodaným řešením spokojeni, a tak se i v Plzni využilo funkčního řešení s LLENTAB ocelovou konstrukcí, kotvenou do železobetonových sloupů. Toto optimalizované řešení není využívání u hal firmy DŘEVOTRUST univerzálně. LLENTAB pro ně staví i jiné haly, které jsou kompletně z vlastních ocelových konstrukcí.

Specifický v halách v Lipníku i Plzni byl automatický zakladačový systém a rozmístění regálů v hale. Tomu se musely obě haly naprosto přizpůsobit – v osové vzdálenosti včetně vnitřních sloupů. Dimenze železobetonových sloupů byly ovlivněny velkým tlakem na prostor pro zakladačový systém a vzhledem k velikosti haly byly počítány velmi precizně. Sklad funguje jako „požární ohrádka“ s vysokou požární odolností stěn (EW45), kterou propadne v případě požáru po 15 minutách střecha s běžnou odolností (R15).

U střechy se museli splnit některé podmínky, jako osazení odtahů kouře, tepla a další, ale jinak ji nebylo potřeba chránit proti požáru na déle než 15 minut. Obvodové zdi naopak musí zůstat stát dalších 30 minut. U haly v Plzni bylo využito zkušeností z hal v Lipníku nad Bečvou, z tohoto pohledu byla loni dokončená plzeňská hala už jednodušším projektem. Co bylo náročné, bylo umístění haly v Plzni. Ta stojí na svažitém pozemku, díky velikosti a regálovému systému je hodně zatížená, a proto tady bylo o něco komplikovanější založení stavby. I to se však, ve spolupráci s externími projektanty a dodavateli spodní stavby, podařilo úspěšně vyřešit.

Dřevotrust Lipník nad Bečvou

CZ1041 DŘEVO TRUST Lipník nad Bečvou (skladová hala)
automatický zakladačový systém
Ing. Michal Přibyl - projektant ocelových halLLENTAB

„Železobetonové sloupy na plzeňské hale umožnily kompaktnější uspořádání regálů, automatického zakladačového systému a komunikačních koridorů. Také vzhledem k požadované výšce více než 12 m bylo toto řešení efektivnější a jednodušší bylo i zajištění požadované požární odolnosti. Právě v těchto případech mají železobetonové sloupy u svislých konstrukcí své výhody a opodstatnění. Naopak u velkých rozponů není efektivním řešením použití masivních železobetonových nosníků, jelikož jejich přeprava a instalace je velmi komplikovaná a po všech směrech náročná. V těchto případech se plně projeví výhody ocelových konstrukcí LLENTAB, které jsou lehké a montují se přímo na místě.“

Ing. Michal Přibyl, projektant společnosti LLENTAB
Dřevotrust Plzeň - hybridní konstrukce LLENTAB

 CZ0950 DŘEVO TRUST PLZEŇ (skladová hala)
hybridní primární konstrukce s použitím železobetonových sloupů a příhradových a vazníků LLENTAB

Nová hala V Plzni má půdorys 49,4 / 42,4 x 91,3 m (šířka x délka), světlá výška včetně přístřešku je 11,3 / 10,7 / 6 m. Sedlová střecha má sklon 4°, střešní plášť s krytinou z ocelového pozinkovaného trapézového plechu je neizolovaný. Stěnové opláštění LLENTAB typ 7 tvoří horizontálně kladené minerální sendvičové panely. Ze sendvičových panelů je i kouřová clona v hale.

Nosná konstrukce je kotvena do železobetonových sloupů. V jedné z os jsou ŽB sloupy upraveny pro uložení konstrukce technologické plošiny, a to v úrovni 3,9 – 4,3 m od podlahy. Kotvení plošiny pro technologie je provedeno na ocelové kotevní desce, umístěné v ploše boční stěny sloupu. Skladovací hala má zvýšenou požární odolnost – nosná konstrukce střechy má odolnost R15, u středových sloupů je E30 a u obvodových sloupů R45. Opláštění stěn má požární odolnost EW45, kouřová clona REI 30.