Opláštěné ocelové sloupy konstrukce haly LLENTAB CZ0595 pro BENTEX elektro

LLENTAB pro Architekty & Projektanty

LLENTAB pro architekty a projektanty
Architekti & Projektanti

LLENTAB nabízí architektům a projektantům maximální podporu po celou dobu trvání projektu.

Projektantům a architektům poskytuje podporu zkušený tým 21 českých interních projektantů LLENTAB. Česká projekce patří k nejsilnějším v Evropě, kde LLENTAB zaměstnává celkem 92 projektantů.

Splníme očekávání Vás i investora a budeme partnerem k nalezení efektivního návrhu montované ocelové haly či budovy. Architektonickým a projekčním kancelářím poskytujeme rychle potřebné informace a podklady. A co je nejdůležitější, můžeme navrhnout optimální řešení.

Již na počátku komunikace s investorem můžete využít zkušenosti z tisíců realizací hal různých velikostí a účelů. S využitím naší nezávazné bezplatné technické podpory můžete optimalizovat velikost, výšku, umístění na pozemku či požární bezpečnost a zásadně tak ovlivnit finanční náročnost realizace, která bývá pro úspěch celého projektu významná.

Na základě prvotní studie s půdorysem, řezy a pohledy, která je výsledkem úvodní fáze projektu, pak může projektant spolu s klientem poptat různé dodavatele konstrukčního řešení. Na základě získaných informací vybrat jimi preferovaný typ konstrukce i jejího dodavatele, který bude nejlépe vyhovovat jeho potřebám, představám a možnostem. S ním už pak projektant může řešit projekt pro stavební řízení a následně prováděcí projekt.

Projekce je pro nás jedním z klíčových procesů. LLENTAB je jednou z mála společností na trhu, která ovládá celý proces dodávek ocelových hal, od úvodních náčrtků představ na papír, přes standardní projekci, výrobu až po kompletní montáž. Jsme k dispozici od A do Z pro Vaše individuální požadavky.

Projektanti LLENTAB - využijte nezávazné technické podpory našeho týmu projektantů

Inspirujte se níže v článcích pro projektanty, prohlédněte si technické informace, využijte naši nezávaznou bezplatnou technickou podporu, případně nám pošlete poptávku.

Co zahrnuje nezávazná bezplatná technická podpora?

Nezávazná bezplatná technická podpora zahrnuje především:

 • návrh postupu řešení dle konkrétních specifik zadání,
 • definice možných rizik daného projektu,
 • návrh optimalizace konstrukce, tvaru a rozměrů,
 • možnost objemového nacenění daného konstrukčního řešení pro předběžný rozpočet,
 • možnost dodání základních výkresů haly – půdorysu, řezů, pohledů, modulového uspořádání,
 • možnost zprostředkování návštěvy jedné z vybraných referenčních hal v doprovodu odpovědného projektanta,
 • předání 3D výstupů v aplikaci Autodesk Revit, určených pro užití BIM,
 • návrh statického řešení,
 • návrh založení haly,
 • konzultace požárního řešení a dalších detailů,
 • konzultace stavebních úprav na již realizovaných projektech.
Při příležitosti dosažení 1 500 realizovaných projektů v ČR jsme spustili nezávaznou a bezplatnou technickou podporu. Veškeré konzultace a výstupy jsou poskytovány zdarma a bez jakéhokoli závazku ze strany dotazujících se projektantů.

  *) Povinná poleVáš technický dotaz: *

  Vaše jméno:

  Váš telefon:

  Váš email: *

  Odborný seminář pro projektanty

  Srdečně Vás zveme na odborný seminář OCELOVÉ HALY konaný dne 26. září 2023 na půdě VŠB Technické univerzity Ostrava, kde vám představíme možnosti řešení hal s využitím ocelových konstrukcí LLENTAB včetně zohlednění souvisejících specifik. Budeme se také věnovat návrhu optimálního stavebně-konstrukčního řešení v podobě kombinace ocelových profilů s dalšími [...]

  Haly LLENTAB včetně přípravy na umístění fotovoltaických panelů

  Součástí nabídky dodávky hal LLENTAB je nyní standardně i varianta uvažující se zatížením od fotovoltaických panelů. Je jen na Vás, jakou variantu zvolíte. I v případě, že neuvažujete o instalaci fotovoltaiky nyní, nemusíte být do budoucna limitováni a Vaše konstrukce bude již plně připravena pro související dodatečné zatížení. Investice [...]

  Připravte vaši halu na umístění fotovoltaiky včas

  Přechod na obnovitelné zdroje energie je skutečností, kterou nelze přehlédnout. Na fotovoltaiku má jít v České republice v příštích letech z modernizačního fondu až 100 miliard korun a jednou z hlavních rozvojových oblastí jsou jednoznačně střechy hal. Potenciál v této oblasti je veliký – přestože v České republice loni vzniklo více než šest tisíc nových solárních [...]

  Hala s velkým rozponem usnadňuje manipulaci v Říkově

  AGRO CS a.s. je mateřskou společností výrobních a obchodních firem, které se věnují především pěstitelské, zahrádkářské a krajinotvorné oblasti. Akciová společnost se sídlem v Říkově v Královéhradeckém kraji patří mezi nejvýznamnější evropské firmy v oblasti výroby substrátů, hnojiv, travních směsí a travních koberců. Tyto aktivity spolu s výrobou energie [...]

  Zkušenosti generálního projektanta s hybridním řešením primární konstrukce

  Při realizaci projektů pro společnost MATRIX jsou využívána nejen ucelená konstrukční řešení LLENTAB, ale i hybridní konstrukce, kombinující ocelové konstrukce s jinými systémy – například válcovanou ocel s ocelovými konstrukcemi LLENTAB apod. Ing. František Velínský, jednatel společnosti AG ATELIER s.r.o., využil výhody optimalizovaného hybridního konstrukčního řešení při návrhu haly [...]

  Železobetonové sloupy a ocelové vazníky – ideální kombinace pro vysoké haly

  Skladovací halu CZ0950 s přístřeškem realizoval LLENTAB v říjnu 2020 v Plzni. Objednatelem a investorem byla společnost ZDP – DŘEVOPRODEJ, s.r.o. Jednalo se o opakovaný projekt, na kterém byl použit osvědčený a již dříve vyzkoušený hybridní konstrukční systém. Podobný byl použit v roce 2018 na skladové hale v Lipníku [...]

  Hybridní konstrukce LLENTAB

  Hybridy nejsou trendem jen v oblasti elekromobility, ale i ve stavebnictví. Primární nosnou konstrukci je možné navrhnout s využitím pouze ověřeného systému žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB, nebo lze tyto profily efektivně kombinovat s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (železobetonové sloupy či sloupy z válcované oceli). [...]

  Sekundární profily pro realizaci světlíků, vrat či oken nabízí variabilitu a dlouhou životnost

  Neméně oblíbené je využití sekundárních profilů LLENTAB pro realizaci výměn světlíků nebo rámů oken, vrat a dveří. Ze širokého sortimentu žárově zinkovaných profilů se pro tuto oblast nejčastěji využívají C-profily. Konstrukce haly by měla dovolit osadit do stěnového opláštění široké spektrum typů vrat, [...]

  Sekundární profily na technologických rozvodech a lávkách zvyšují odolnost a nosnost

  Ocelové žárově zinkované nosníky a profily LLENTAB se nevyužívají jen jako hlavní konstrukční prvky pro stavbu hal, ale i jako sekundární prvky pro nosné konstrukce, jako jsou například nosné prvky pro technologické rozvody, dopravníky, technologické lávky apod. Žárové zinkování profilů přináší [...]

  Nadstavby s využitím sekundárních profilů jsou lehké a rychle se montují

  Téma nadstaveb je v oblasti rezidenčního bydlení už několik let velmi aktuální. Výrobci stavebních materiálů se nebojí přicházet s novými konstrukcemi a materiály, díky kterým je možné postavit rychle, kvalitně a bezpečně nové prostory. A v oblibě jsou zejména lehké, stabilní a odolné konstrukce, které tolik nezatěžují stávající budovu a umožňují postavit nadstavbu bez velkých stavebních úprav. [...]

  Sekundární profily pro efektivní vestavbu pater nabízí variabilitu a flexibilitu

  Suchá konstrukce podlahy, snadná montáž, efektivní náhrada válcovaných profilů, vysoká flexibilita v řešení a optimalizace zvolené konstrukce přesně dle potřeb projektu – to vše umožňuje využití sekundárních profilů LLENTAB při realizaci vestavěných pater. Patro realizované suchou montáží s OSB deskami se skládá ze systému stropnic a průvlaků z C-profilů, [...]

  Sekundární profily pro střešní a stěnové opláštění se dají kombinovat se všemi typy opláštění a nosných konstrukcí

  Pro tyto účely jsou nejvíce využívány Z-profily, které charakterizují všechny výhody sekundárních profilů LLENTAB, přičemž u střešního a stěnového opláštění se k již zmíněným přednostem přidávají další. Profily nabízí vysokou tvarovou a rozměrovou variabilitu a jsou vhodné pro všechny typy opláštění a všechny typy nosných konstrukcí (železobetonové, ocelové i dřevěné). [...]

  Sekundární profily LLENTAB aneb v nejisté době poznáte jistého přítele

  Cicerova slova jsou samozřejmě jazykovou a literární konstrukcí, na první pohled trochu vzdálenou od praktického využití sekundárních profilů při projektování reálných konstrukcí současných hal. Tato metafora má přesto racionální jádro – stačí se podívat na funkční vlastnosti profilů LLENTAB a na široké možnosti jejich využití. [...]

  Ve chvíli, kdy je jasno, že na stavbě budou konstrukce a profily LLENTAB, vše funguje

  Ing. Vítězslav Titl, zakladatel a jednatel brněnské projekční kanceláře TIPRO projekt s.r.o., zná ocelové konstrukce LLENTAB dlouho a velmi dobře. Jeho projekční kancelář pracuje jako generální projektant (kromě jiných klientů) dlouhodobě pro společnost DEK a.s. Za léta spolupráce projektoval a dohlížel na stavbu desítek různých typů objektů (administrativa, sklady, [...]

  Sekundární profily na objektech společnosti Stavebniny DEK v Pardubicích z pohledu investora

  Léta spolupráce a desítky projektů na území České republiky i Slovenska, které LLENTAB realizoval pro skupinu DEK v rámci staveb administrativních hal, skladů, terminálů, klempíren či přístřešků sítě prodejen Stavebniny DEK, jsou pro všechny zúčastněné zdrojem velkého množství poznatků. Zdálo by se, že po letech dodávek už není možné přijít [...]

  Žárově pozinkované profily zaručují dlouhodobou kvalitu

  Není zinkování jako zinkování. Rozdíl mezi žárovým a galvanickým zinkováním je právě v tom přídavném jméně před slovem zinkování a mohl by se zdát na první pohled nevýznamný, opak je však pravdou. Pro stavitele a projektanty ocelových hal je důležité vědět, že profily a konstrukce žárově zinkované mají výrazně lepší vlastnosti [...]

  Rozhovor s odborníkem na téma kvalita osvětlení v budovách

  Kvalitě vnitřního prostředí budov se dlouhodobě a systematicky věnuje Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT Praha, jehož Laboratoř vnitřního prostředí se zaměřuje na rozvoj problematiky vnitřního prostředí se zaměřením na tepelnou pohodu, kvalitu vzduchu a osvětlení v budovách. V Laboratoři kvality vnitřního prostředí UCEEB zastřešuje výzkumné aktivity týkající se [...]

  Světelná hygiena v halách

  Na otázku, kolik denního světla a v jaké intenzitě člověk potřebuje, není jednoduchá odpověď. Projektant hledá odpovědi v současné legislativě, která určuje, jaké osvětlení v budovách je třeba pro zajištění dostatečného zrakového komfortu, který je nezbytný pro dobrou funkci prostoru. Chronobiologie, který se zabývá biorytmy ve vztahu k času, [...]

  Technicky vzdělaní lidé jsou jedním z klíčů k prosperitě

  Nedostatek technicky vzdělaných pracovníků, vysokoškoláků, středoškoláků s maturitou i učňů, je chronickou a zvětšující se bariérou omezující konkurenceschopnost evropských firem vůči světu. Pro Českou republiku, jeden z nejprůmyslovějších států Evropy, ale i pro další evropské země, jsou technicky vzdělaní odborníci jedním z klíčů k budoucí prosperitě. [...]

  Výstavba hal pro společnost Bohemiatex v rekordním čase pohledem projektantů společnosti LLENTAB

  Jedním ze supervizorů týmu projektantů, kteří haly pro společnost Bohemiatex projektovali, byl Ing. Tomáš Chovanec z brněnské pobočky firmy LLENTAB spol. s r.o. Nejdůležitější byla podle něj v tomto případě efektivní spolupráce s generálním projektantem hal, společností APOLO CZ. Na klíčových jednáních tak bylo možné operativně diskutovat detaily projektu a v návaznosti na [...]

  LLENTAB řešení pro sekundární konstrukce

  Kromě nosných konstrukcí dodává LLENTAB řešení pro sekundární konstrukce. Veškeré žárově zinkované profily tvarů „C“ a „Z“ jsou vyráběny ve Švédsku a jsou jednoduše kombinovatelné se všemi typy nosných konstrukcí (železobetonovými, ocelovými i dřevěnými). Profily jsou určeny převážně pro realizaci střešního [...]

  Železobetonové sloupy s ocelovými vazníky se doplňují v Lipníku nad Bečvou

  Společnost DŘEVO TRUST patří mezi ty zákazníky společnosti LLENTAB, kteří své prodejny opakovaně staví z ocelových konstrukcí. Letos v létě dokončená skladová hala s přístřeškem je přesto něčím specifická – pro konstrukci haly byla použita kombinace železobetonové sloupy s ocelovými vazníky, kompletně dodaná firmou LLENTAB. Důvody tohoto řešení a [...]

  Srovnání stavební byrokracie v Evropě

  Dobrá stavební legislativa ovlivňuje nejen kvalitu a bezpečnost staveb, ale má zásadní vliv na zdraví stavebního sektoru a hospodářství jako celku. Na komplikovanost povolovacího procesu přitom nedoplácí pouze investoři, ale úplně všichni. Důsledky jsou viditelné — vázne budování potřebné infrastruktury, chybí nové prostory a byty, roste jejich cena a úměrně tomu i nájemné. Nezanedbatelný je [...]

  Požární zkouška střešního opláštění LLENTAB typu 5 dopadla úspěšně

  V průběhu července proběhla ve zkušebně PAVUS, a.s., ve Veselí nad Lužnicí požární zkouška střešního opláštění typu 5, tvořeného dvěma vrstvami trapézového plechu, kde prostor pro tepelnou izolaci zajištují distanční profily a izolace je tvořena minerální vatou síly 200 mm s parozábranou. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech, který je [...]

  Na co si dát pozor při přípravě projektu a výběru dodavatele konstrukčního řešení?

  Na co by si měli dát projektanti pozor při samotné přípravě projektu a finálním výběru dodavatele konstrukčního řešení? Takovou otázku jsme při přípravě našeho dalšího vydání položili několika zkušeným projektantům. Co člověk, to názor, někdo akcentuje znalost prostředí, další silný projekční tým na straně dodavatele, jiný dobré povědomí o [...]

  Při příležitosti dosažení 1 500 realizovaných projektů v ČR, spouštíme nezávaznou a bezplatnou technickou podporu

  Vzhledem k faktu, že se v České republice blížíme již k hranici 1 500 realizovaných projektů, rozhodli jsme se sdílet naše zkušenosti a spustit technickou podporu pro projekční kanceláře a projektanty. Odborným garantem podpory je Ing. Jaroslav Kosinka, vedoucí oddělení projekce v české pobočce LLENTAB. Podpora je určená všem [...]

  15 let úspěšné spolupráce s pardubickým projektantem Ing. Pavlišem

  Ing. Jaroslav Pavliš založil svoji projekční kancelář Inspa Pardubice již v roce 1991. Zanedlouho tak bude moci oslavit 30 let úspěšného projektování a téměř polovinu z této doby spolupracuje při navrhování hal se společností LLENTAB, zastoupenou v tomto případě Mgr. Vlastou Johnovou. Potkali jsme se s nimi na místě jedné společné realizace (sídlo [...]

  Výstavba hal pro společnost Bohemiatex v rekordním čase pohledem generálního projektanta

  V průmyslové zóně v Pohodlí u Litomyšle vyrostly haly LLENTAB o celkové zastavěné ploše téměř 20 000 m2. Projekční a inženýrskou činnost na všech objektech zajišťovala architektonicko-projekční kancelář APOLO CZ, s.r.o., z Poličky. S jejím jednatelem Ing. Martinem Kozáčkem a hlavním inženýrem projektu Ing. Karlem Markem jsme se potkali na [...]

  I ocelová hala může vyhovovat náročným požadavkům na výstavbu v CHKO

  Investoři, kteří plánují výstavbu v chráněné krajinné oblasti, se nás často ptají, jak je to s realizací našich hal v těchto územích, jaká jsou specifika a úskalí stavby ocelových hal LLENTAB v CHKO. Požádali jsme proto o rozhovor Ing. Renatu Borošovou z náchodského projekčního ateliéru INS spol. s r.o., která má bohaté zkušenosti s našimi [...]

  Hala poškozená požárem se opravuje pouze v nutném rozsahu

  Společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě, se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Loni v prosinci vypukl v jejím areálu požár, samotný provoz sice nebyl zasažen, ale poškozen byl jeden ze skladových boxů, určených k uložení vstupního materiálu – [...]

  Ocelové konstrukce mají u sportovních hal svůj smysl

  Ing. arch. Vít Dušek není výhradním propagátorem ocelových konstrukcí. Florbalová hala v Kobylisích byla první, která byla s využitím systému LLENTAB podle jeho návrhu postavena. Zajímalo nás, co vedlo jeho tým právě k projektu s ocelovou konstrukcí a jaké by mělo být základní desatero investora sportovní haly. [...]

  Studentská soutěž Hala roku Akademik 2019 – LLENTAB pošle jeden z týmů na stáž do Švédska

  Letošní ročník oblíbené soutěže Hala roku Akademik 2019 odstartoval a jeho vítězové budou známí na konci dubna. Partnerem soutěže je i společnost LLENTAB, která předá jednomu z pětice nejlepších týmů speciální cenu - pětidenní stáž v centrále společnosti LLENTAB ve Švédsku, kde studenti budou mít možnost na vlastní oči [...]

  LLENTAB dobývá v Polsku oblast kolejové dopravy!

  Polská pobočka skupiny LLENTAB dokončila v Polsku již téměř 2 000 hal. Doposud to byly výrobní a skladovací haly, sportovní objekty, maloobchodní a nákupní střediska, showroomy, hangáry, garáže nebo zemědělské haly. Nedávno však pracovníci společnosti LLENTAB sp. z o.o. čelili zcela nové výzvě – výstavbě nového depa pro Metro Warszawskie [...]

  Teak, ocel a sklo si v Černošicích výborně rozumí

  V ocelové hale LLENTAB v Černošicích je od listopadu 2017 prodejna teakového a koženého nábytku společnosti UBUD INTERIER s.r.o. Investorem a majitelem je Ing. Marie Honesová, UBUD Interiér si od ní prostory pronajímá. Jak se nájemci v ocelové hale daří? Hala s tepelně izolovaným střešním a stěnovým pláštěm, dobrým přístupem pro manipulaci se zbožím, dostatečně velkými prosklenými plochami, vestavěným patrem a vysokou požární …

  Vztah investorů k designu hal se v jednotlivých zemích liší

  Když se podíváme na haly v České republice, převládá šedá barva. Vidíme šedá pole hal, jedna jako druhá. Přitom právě v oblasti designu mají ocelové haly skvělé možnosti. Kromě tradičního opláštění svisle nebo horizontálně kladeným trapézovým plechem s barevným nátěrem odstíny RAL se dají haly opláštit různě barevnými sendvičovými panely. Pro dodatečné obložení lze také využít cembonitové desky, kazety a …

  Showroom CAR POINT v Praze jako symbióza funkčnosti a designu

  Vše, co ve společnosti SEAT vytváří, čerpá inspiraci z Barcelony a její dynamické městské kultury. Ano, SEAT pochází z katalánské Barcelony, vzrušujícího místa, které posouvá hranice možného. Jeho struktura zpochybňuje tradice a status quo a dává životu svobodu jít vlastní cestou. Svou vlastní cestou jde i Josef Stauner, jehož firma CAR POINT Praha prodává a servisuje automobily SEAT v Praze-Tuchoměřicích. …

  Široké využití hal LLENTAB pro sportovní účely: od tělocvičen po arény

  Čtyři hokejové stadiony na Slovensku, rychlobruslařská dráha v Göteborgu, známá švédská hala na bandy hokej Ale Arena ve Västra Götalandu, sportovní aréna s plaveckým bazénem v Krakově a mnoho dalších hal patří mezi stavby společnosti LLENTAB, které slouží výhradně sportovním účelům. V České republice LLENTAB v současnosti mimo jiné velmi často staví tělocvičny. [...]

  Velká ocelová hala pro KAVALIERGLASS s minimem sloupů

  V loňském roce firma LLENTAB postavila neizolovanou skladovou halu o velikosti 7 481 m2 v Sázavě pro společnost KAVALIERGLASS. Její stavba trvala celkově zhruba čtyři měsíce. Do provozu byla uvedena v říjnu 2017. Výhody: příznivá cena a rychlost výstavby „Firma LLENTAB přišla s nabídkou, kterou jsme nemohli odmítnout. [...]

  Vestavby s ocelovými konstrukcemi LLENTAB umí dokonale využít i prostory velkých a prázdných hal

  Při rostoucí ceně pozemků je větší tlak na využití každého metru čtverečního. Vestavěné konstrukce přinášejí investorům lepší využití vnitřních prostor – ať již nových nebo stávajících objektů.

  Systém kontroly kvality LLENTAB slouží firmě i jejím zákazníkům

  Světově uznávaný americký statistik William Edwards Deming, který proslul svou průkopnickou prací statistického řízení jakosti, považoval kvalitu za významný faktor úspěchu: „Zlepšete kvalitu a automaticky...

  Vestavby pater s konstrukcemi LLENTAB v hale pro světovou jedničku ve výrobě elektronových mikroskopů

  V prostorách haly, která sousedila se stávajícím výrobním zázemím společnosti FEI Czech Republic v Brně, realizoval LLENTAB v průběhu 2. pololetí 2017 pro tohoto světového lídra v oblasti elektronové mikroskopie vestavbu pěti různých objektů. Ty rozšíří výrobní kapacity firmy FEI a současně vytvoří nové administrativní, školící a sociální zázemí. Česko se stalo velmocí ve [...]

  Chladírenské haly LLENTAB jsou úspěšné i na náročném českém trhu

  Chladicí technika má v České republice rozsáhlou průmyslovou základnu s velkou tradicí, o profesionalitě a významu českých odborníků v oboru chlazení svědčí i fakt, že do čela dvou z deseti vědecko-technických komisí Mezinárodního ústavu chladírenského (IIF) byli na posledním kongresu v Japonsku zvoleni dva čeští experti. Prezidentem komise pro Kryofyziku a [...]

  Střešní vazníky LLENTAB umožnily rychlé a efektivní řešení velkoprostorové haly

  CTPark Karviná se nachází pouhých 10 km od polských hranic a 30 km od Ostravy. Dostupnost parku je zdokonalena nedalekým ostravským letištěm (50 km). V rámci II. etapy výstavby parku tady letos stavěla halu v roli generálního dodavatele společnost LEKOS-STAVBY, spol. s r.o. Spojení střešních vazníků LLENTAB se stávající konstrukcí se ukázalo jako ideální a ekonomicky efektivní řešení velkoprostorové haly.

  Požár ocelové haly Hruška – případová studie

  Doslova ukázkovým příkladem chování velkých ocelových kon­strukcí, stavěných podle zákonem daných požárních odolností, byl požár velkokapacitní pekárny na konci září loňského roku v Ostravě. Při požáru se vychýlila jedna ze zdí, takže na místo byl přivolán statik, který nakonec nařídil betonovou vestavbu v části haly strhnout.

  Sekundární nosná konstrukce a opláštění spalovny se sjezdovkou v Kodani

  Tuzemská společnost SIPRAL a. s., přední dodavatel fasád v České republice, získala zakázku na kompletní dodávku opláštění spalovny Amager Bakke v Kodani. Kvůli řešení sekundární nosné konstrukce a jejího opláštění na části stavby společnost SIPRAL oslovila koncem roku 2014 firmu LLENTAB, spol. s r. o. Spalovna se [...]

  Přejít nahoru