Novou výrobní halu s kanceláří stavíme od prosince v Novém Boru, zateplenou jednolodní skladovou halu ve městě Ostrov v Karlovarském kraji. Terminál nové prodejny pro dům a zahradu DEK Stavebniny v Příbrami bude po dokončení další z řady příkladů dlouholeté spolupráce společností DEK STAVEBNINY a LLENTAB. Nedaleko Chrudimi stavíme pro našeho dlouholetého zákazníka novou část pro montážní halu a pro otevřený přístřešek. V Pacově na Vysočině jsme v prosinci začali montovat novou zateplenou skladovou halu. V Meclově na Domažlicku rekonstruujeme střešní plášť stávající haly.

CZ1331 JLD NÁSTROJÁRNA Nový Bor

Objednatelem a investorem nové haly v Arnultovicích (část Nového boru) v Libereckém kraji je společnost JLD NÁSTROJÁRNA s.r.o. se sídlem v Sloupu v Čechách. Firma se zabývá zpracováním kovů a z ocelových konstrukcí LLENTAB pro ni stavíme novou výrobní halu s kanceláří. Ta bude mít půdorys 24,8 x 36 m (délka x šířka) a její vnitřní světlá výška bude 3,7 m. Sedlová střecha je navržena se sklonem 11°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF bude tepelně izolováno minerální vlnou (300 mm), umístěnou mezi vaznicemi na podhledu z ocelového plechu. Stěny haly jsou z vodorovně kladených sendvičových panelů (150 mm) s povrchovou úpravou polyesterovým lakem (LLENTAB typ 7). Hala má výborné tepelněizolační parametry, součinitel prostupu tepla U je u střešního pláště 0,137 W/(m2K), u obvodového pláště pak 0,16 W/(m2K).

CZ1390 CZECH-CONT Ostrov

Objednatelem zateplené jednolodní skladové haly je stavební společnost bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. ze Sokolova, investorem firma CZECH-CONT s.r.o. se sídlem v Ostrově v Karlovarském kraji. Společnost CZECH-CONT se specializuje na výrobu kvalitních kancelářských a sanitárních kontejnerů a WC boxů v různých velikostech a může se v této oblasti opřít o zkušenosti z uplynulých desetiletí. Firma CZECH-CONT je výrobním závodem společnosti CONTAINEX a finanční zázemí mateřské společnosti, která je součástí rakouské skupiny WALTER GROUP, zajišťuje odpovídající bonitu i výrobnímu provozu a umožňuje soustředit se na to podstatné, tedy na výrobu kontejnerů a mobilních prostorových systémů vysoké kvality. Skladová hala má velikost 25,3 x 113 m (šířka x délka), se spojovacím krčkem se délka prodlouží na 115,1 m. Vnitřní světlá výška haly bude 10,5 m. Pultová střecha má sklon 4°, střešní plášť LLENTAB typ SPI je tvořený PVC folií, 170 mm vrstvou EPS, izolací z minerální vlny (2 x 40 mm) a oboustranně lakovaným a pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem. Střešní konstrukce bude stavebně připravena na montáž jeřábových drah pro 4 mostové jeřáby s nosností 5 000 kg. Obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovně kladených sendvičových PIR panelů s tepelnou izolací 160 mm. Takto opláštěna bude jedna podélná a jedna štítová stěna, druhá podélná a štítová stěna bude mít obvodový plášť z vodorovně kladených sendvičových panelů s tepelnou izolací z 200 mm vrstvy minerální vlny. Sloupy haly budou z ocelových válcovaných profilů. Nová hala bude napojena na stávající halu firmy. Nad úrovní střešního pláště budou instalovány lávky s podlahou z pozinkovaného pororoštu a s trubkovým oboustranným zábradlím.

CZ001524 DEK Příbram

Terminál prodejna pro dům a zahradu DEK Stavebniny v Příbrami je další z řady příkladů dlouholeté spolupráce společností DEK STAVEBNINY a LLENTAB. Investorem a objednatelem byla i u této realizace společnost DEK Stavební s.r.o. z Prahy. Terminál je konstrukčně řešen jako kombinace sloupů z válcovaných profilů a ocelové konstrukce LLENTAB. Terminál stavíme na pozemku o velikosti 18,8 x 39 m a jeho vnitřní světlá výška bude 6 m. Sedlová střecha má sklon 4°.

CZ001556 ALUKOV Kočí

V katastru obce Kočí nedaleko Chrudimi a jen kousek od sídla společnosti ALUKOV a.s. (Orel u Chrudimi), která je investorem, stavíme novou část pro montážní halu a pro otevřený přístřešek. Společnost ALUKOV je tradiční, ryze český výrobce posuvných zastřešení teras, bazénů, vířivých van a zastřešení pro hotely, restaurace a kavárny. Firma byla založena v Orli u Chrudimi v roce 1995 a od té doby užívají výrobky pod značkou ALUKOV desítky tisíc zákazníků po celém světě. S roční produkcí zastřešení kolem 3 tisíc výrobků se ALUKOV bezpochyby řadí mezi nejvýznamnější společnosti v oboru v celé Evropě.

Pro ALUKOV jsme v předešlých letech stavěli řadu objektů. V roce 2017 jsme například dokončili zateplenou halu pro výzkumné a vývojové centrum (CZ0758), z ocelových konstrukcí LLENTAB je také větší výrobní hala ALUKOV (CZ0410) či skladová hala (CZ0307). Nová hala pro sklad a výrobu, realizovaná v rámci projektu CZ001556, roste na ploše 17,5 x 58,3 m a bude mít vnitřní světlou výšku 5,7 m. Sedlová střecha má sklon 7°. U střešního pláště je část plochy řešena formou skládané opláštění LLENTAB typ 2LF (izolace z 200 mm minerální vlny), menší část jako sendvičová izolovaná střecha LLENTAB typ 6. Část nové střechy bude zatížena fotovoltaickými panely. Na stěnách nové montážní a skladové haly je instalováno prověřené izolované stěnové opláštění LLENTAB typ 4F. Oboustranný plášť tohoto skládaného opláštění tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelná izolace má tl. 200 mm a je také, podobně jako u střechy LLENTAB typ 2LF, z minerální vlny. I u stěnového opláštění bude menší část pláště řešena formou svisle kladených sendvičových panelů s minerální vlnou (LLENTAB typ 6). Vnitřní příčná dělící stěna haly bude realizována z vodorovně kladených sendvičových panelů s izolací ze 100 mm minerální vlny (LLENTAB typ 7). Součástí díla je i vestavba patra (16,8 x 5 m), které bude provedeno ve výšce 3,2 m a jeho užitná nosnost bude 250 kg / m2.

Nová hala bude „po vodě“ napojena na nový otevřený přístřešek, který bude mít velikost 15,5 x 58,3 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška bude 4,8 m. Pultová střecha se sklonem 6° bude stejně jako nová hala pro sklad a výrobu zastřešena sendvičovou izolovanou střechou LLENTAB typ 6.

CZ001643 ESPIROFLEX Sklad

Novou zateplenou skladovou halu stavíme pro společnost Espiroflex Czech, s.r.o. v Pacově na Vysočině. Společnost Espiroflex je světovým lídrem ve výrobě a prodeji technických hadic a ohebných trubek a vedení její české pobočky se již s výhodami ocelových konstrukcí LLENTAB v praxi opakovaně seznámilo. V roce 2007 jsme pro Espiroflex realizovali nezateplenou skladovou halu plastových trubek a hadic (8697), v roce 2017 pak nové výrobní haly a spojovací krček (CZ0756). Nyní v pacovském areálu stavíme zateplenou skladovou halu o velikosti 28,5 x 46 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška bude 8 m. Sedlová střecha je navržena se sklonem 7°, skládané opláštění střechy LLENTAB typ 2LF bude tepelně izolováno minerální vlnou (200 mm). Stěnové opláštění LLENTAB typ 4F ze svisle kladeného ocelového trapézového pozinkovaného a lakovaného plechu je zatepleno 150 mm vrstvou minerální vlny. Skladová hala bude navazovat na stávající výrobní halu, v dodávce je zohledněno odečtení části opláštění jedné štítové stěny právě z důvodu napojení na stávající halu. Součástí plnění jsou také sekční vrata a dva vyrovnávací můstky pro předsazené komory (loadhouse).

CZ001678 GREENFIELDS Rekonstrukce

V Meclově na Domažlicku rekonstruujeme střešní plášť stávající trojlodní haly (CZ0163). Investorem je společnost STAUNER POLE s.r.o. se sídlem v Praze. Hala má plochu 10 489 m2 a byla realizována v roce 2011 s konstrukcí typu MS11/7R2. Střešní plášť LLENTAB typ 0 je neizolovaný. V rámci oprav budou na střešním plášti přikotveny stávající okapové I-profily na střešní plech a do konstrukce mezistřešních žlabů bude doplněna nová m-PVC folie.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících