V Hradci Králové jsme začali stavět novou skladovou halu, kombinující železobetonové sloupy a ocelovou konstrukci. U Přerova zastřešujeme házenkářské hřiště, v Sokolově montujeme pro městskou společnost garáže a sklad nástaveb. Do Haluzic ve Zlínském kraji jsme přijeli realizovat opláštění stávající skladové haly. Novou skladovou halu stavíme od října v Plzni. Již čtvrtý objekt v pořadí stavíme pro jednoho z našich dlouholetých klientů v Třebešově ve východních Čechách a nový sklad pilin jsme začali montovat tento měsíc v Kelčanech u Kyjova.

CZ0951 DŘEVO TRUST HRADEC 2 (etapa I.)

Objednatelem a investorem nové skladové haly v Hradci Králové je společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. se sídlem v Praze. Společnost s více než 20letou tradicí staví své objekty ocelovými konstrukcemi LLENTAB a i nová skladová hala v Hradci Králové nebude výjimkou. V říjnu se tady začala stavět v rámci 1. etapy polovina skladové haly o velikosti 29,2 x 69,2 m a světlou výškou 10,8 m. Základem konstrukce jsou železobetonové sloupy, pultová střecha má sklon 4 ° a je neizolovaná, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí prací je i realizace dělící požární stěny z panelů LLENTAB WOOL 150. Hala bude v rámci 2. etapy napojena „po vodě“ na druhou polovinu skladu. Ve vnějším opláštění budou po dokončení sekční vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 150 mm (2 ks), na střeše budou umístěny světlíky z fixního trapézového laminátu o velikosti 1 200 x 5 250 mm (16 ks) a 1 200 x 4 350 mm (4 ks).

CZ1085 HÁZENA ŽERAVICE

Zastřešení hřiště si u nás objednala společnost SPORT Construction a.s. z Prahy, investorem je Sportovní klub Žeravice. Sportovní areál SK Žeravice se nachází v klidném prostředí místní části Přerov – Žeravice. Areál zahrnuje hlavní a tréninkové venkovní hřiště, dětské hřiště a sportovní halu s ubytovnou a restaurací. Právě na ploše současného hlavního hřiště začala vyrůstat ocelová konstrukce LLENTAB, která je základem nové kryté haly pro házenkářský oddíl. Rozměry haly jsou 32 x 46,8 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 8 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Dvouplášťová střecha bude tepelně izolována (225 mm minerální vlny), krytinou bude ocelový pozinkovaný trapézový plech. Stejný materiál je použit na opláštění stěn typu 4F. Kombinace opláštění stěny typ 4 s poshledem typ 2 je unikátním řešením systému LLENTAB. Tato kombinace nabízí „čistý“ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce. Na stěnách haly budou instalována plastová čtyřdílná okna o velikosti 6 400 x 1 500 mm (12 ks).

CZ1261 SOTES 123

Tři objekty stavíme od října 2019 pro společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o., což od roku 2001 nástupnická organizace bývalých Technických služeb města Sokolova. 100% vlastníkem společnosti je Město Sokolov. Předmětem dodávky jsou dvě haly pro garáže a třetí pro sklad nástaveb. Objekt 1 má půdorys 12 x 22,6 m, přičemž v délce 4,3 m je zateplená část (stěny i střecha) s administrativní vestavbou, a v délce 18,3 m je nezateplená část objektu. Vnitřní světlá výška je 4,5 m. Nezateplená střecha typu S7HR (stejnou mají i další dva objekty) má sklon 7 °, horizontální dolní pas a sloupy sestavené ze dvou C-profilů. Stěny jsou opláštěny svisle kladeným ocelovým trapézovým plechem. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno v délce 4,3 m na obou podélných, jedné štítové stěně a jedné vnitřní štítové stěně. Objekt 2 má velikost 12 x 26,3 m a typem střechy či opláštění stěn se nijak neliší od objektu 1. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno pro obě štítové stěny. Třetí hala, určená pro sklad nástaveb, má půdorys 15 x 19,6 m a vnitřní světlou výšku 5 m. I tato hala má stejné střešní a stěnové opláštění jako garáže. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno pro jednu štítovou stěnu. Zateplená část objektu 1 má zvýšenou požární odolnost – od R30 pro nosnou konstrukci střechy až po EI 45 DP1 u opláštění obvodových stěn. Stěnový plášť LLENTAB typ 4FI je v této části doplněn o sádrokartonovou předstěnu.

CZ1262 STABILA KOMPLET

Společnost STABILA ČR, s.r.o. se sídlem v obci Haluzice (Zlínský kraj), jeden z největších evropských výrobců dřevěných metrů, je naším dlouholetým zákazníkem. Mezi referenčními objekty LLENTAB najdete například přistřešení skladové haly pro sušení dřeva z roku 2001 (č. proj. 8249), skladovou halu přířezu dřeva z roku 2007 (č. proj. 8719), opláštění otevřené konstrukce nezatepleného skladu z roku 2009 (č. proj. 8906), ve stejném roce jsme realizovali, z důvodu rozšíření jejich výrobních prostor, doplnění stávající konstrukce a doizolování podhledu včetně dopláštění stěn stávajícího otevřeného skladu přířezů. Konstrukce stěn pak byla doplněna o prosvětlení, vrata, dveře a vstupní technický otvor pro dopravu materiálu (č. proj. CZ0021). V roce 2017 jsme dokončili zateplenou přístavbu výrobní haly (č. proj. CZ0736). Letos na podzim jsme do Haluzic přijeli realizovat opláštění stávající skladové haly H4. Půdorys haly je 21 x 24,1 m, vnitřní světlá výška je 5 m. U střešního pláště měníme střešní plech za plech s NCD (s vrstvou proti odkapávání sražených par) a na části haly montujeme nový podhled typ LLENTAB 2LF. Jednu ze štítových stěn opláštíme vodorovně kladenými sendvičovými panely, u obou podélných stěn nainstalujeme tepelně izolované stěnové opláštění LLENTAB typ 4F. Součástí dodávky bude i instalace sekčních vrat Hörmann o velikosti 3 000 x 3 000 mm (2 ks) a třídílných plastových oken o velikosti 3 600 x 1 500 mm (8 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy, střešního pláště a opláštění stěn bude EI 30, u požární stěny pak EI 90. U obvodových sloupů s SDK obkladem + kapotáží bude požární odolnost R30, u štítových sloupů (taktéž SDK obklad + kapotáž) R90.

CZ1288 WEBTIP

Objednatelem nové skladové haly je společnost WEBTIP Development z Plzně. Hala bude mít velikost 38,1 x 78,4 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6 m. Konstrukce S4HR1 má sedlovou střechu, horizontální dolní pas a jednu řadu vnitřních sloupů. Nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště splní dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace 150 mm) a parozábrana. Izolované opláštění stěn 4F představuje řešení, které v průběhu let LLENTAB neustále zlepšuje a přizpůsobuje novým požadavkům klientů a i díky tomu stále nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Vnitřní dělicí stěny jsou opláštěny ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem a izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. Hala bude osazena vraty a dveřmi, prosvětlení interiéru zajistí fixní stěnové prosvětlení polykarbonátovými komůrkovými deskami v hliníkovém rámu o velikosti 5 000 x 1 200 mm (5 ks) a pevné střešní prosvětlení kombinací trapézového plastu a komůrkového polykarbonátu o velikosti 20 550 x 2 300 mm (6 ks).

CZ1314 MATRIX NEZATEPLENÁ

Objednatelem haly s nezateplenou a zateplenou částí v Třebešově je společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem firma MATRIX a.s. z Třebešova. Tato hala je pro MATRIX již čtvrtou v pořadí, předchozí tři velké objekty stavěl LLENTAB v třebešovském areálu v letech 2014 až 2017. Ve dvou halách probíhá výroba, ve třetí je sklad. Rozměry nezateplené provozní části jsou 19,3 x 47,7 m a vnitřní světlá výška je 7,3 m. Střecha je sedlová se sklonem 7°. Zateplená část na ni navazuje a má stejnou šířku (19,3 m), délka je 11,2 m. Typem konstrukce (S7HR) je tato část stejná jako nezateplená. Druhá zateplená část objektu je výškově rozdělena pomocí vestavěného patra až na tři nadzemní podlaží. Krytinu střešního pláště tvoří ocelový trapézový plech, v zateplené části je použita střešní konstrukce typ 2LF s 200 mm minerální vlny. U nezateplené provozní haly jsou opláštěny jedna podélná a jedna štítová stěny, opláštění tvoří svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. V zateplené části jsou na opláštění stěn použity sendvičové panely. V obou částech se počítá s pevným střešním prosvětlením v rovině střechy. Vestavba patra v zateplené části má půdorys 19,3 x 11,2 m a výška úrovně čisté podlahy je 3,6 m. Součástí předmětu díla jsou dva kusy průvlaků (nosníky) pro osazení lávky galerie 3. NP ( v úrovní + 6,3 m).

CZ1326 EKOBRIKETY

Objednatelem nového skladu pilin je stavební společnost Kala, spol. s r.o. z Kyjova, investorem pak firma EKOBRIKETY s.r.o., která má svůj areál v Kelčanech u Kyjova. Společnost EKOBRIKETY s.r.o. byla založena jako rodinná firma v roce 1999. S výrobou dřevěných briket však má zkušenosti již od roku 1995. V roce 2002 byla celá výroba přesunuta do Kelčan u Kyjova. Zde firma provozuje dvě výrobní linky a při nepřetržitém provozu tady každoročně vyrobí cca 11 000 tun dřevěných briket. Nový sklad pilin bude mít velikost 15,6 / 30,6 m x 43 / 2,9 + 37,1 + 6,2 m. Výška je 5 m. Střecha i stěny jsou nezateplené, konstrukce S7HR říká, že na objektu je sedlová střecha se sklonem 7 °. Součástí haly je i stěna s požární odolností, kterou tvoří typ skládané opláštění 4F s obloženou nosnou konstrukcí a ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem na vnější i vnitřní části konstrukce. Součástí dodávky je i pevné střešní prosvětlení v rovině střechy.