Jarní sezóna se už naplno rozběhla a tak není překvapením, že jsme v dubnu rozestavěli opět řadu nových objektů. Ve Frýdku-Místku to byla hala kovoobráběni, v Plzni nová skladová hala s přístavbou. V Jedovnicích u Blanska jsme začali stavět skladovou halu s dvoupatrovou částí pro kanceláře, ve Zruči nad Sázavou byla zahájena montáž výrobní haly a skladu. Větší skladovou halu stavíme od dubna také v Soběslavi. Novou výrobní halu jsme začali stavět v Pardubicích a ocelovou konstrukci skladové haly stavíme od dubna také v Jindřichově Hradci. Střešní plášť výrobní haly jsme začali tento měsíc montovat i v Tišnově na jižní Moravě.

CZ0864 Navláčil GMC Tech Frýdek Místek

Stavební společnost Navláčil stavební firma, s.r.o. ze Zlína si u nás objednala realizaci haly kovoobrábění, realizované v rámci I. etapy výstavby sídla a provozovny společnosti GMC Tech s.r.o. z Frýdku-Místku. Tato strojírenská firma se zabývá obráběním se specializací na výrobu ozubení. Nový objekt má půdorys 25,7 x 47,8 m (šířka x délka) a světlou výšku 5 m. Střecha bude po dokončení sedlová se sklonem 7 °. Krytina jednoplášťové střechy bude vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní PIR a nosnými prvky jsou vaznice, které budou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. U stěnového opláštění budou použity také PIR panely a budou montovány vodorovně, přímo na nosné sloupy konstrukce, přičemž nosná konstrukce bude viditelná. Hala bude „po vodě“ napojena na sklad a čistírny, expedici odlitků a administrativní část budov.

CZ1043 RENTIRO SE Plzeň

Společnost RENTIRO SE se sídlem v Praze provozuje v Plzni Areál Na Pomezí, který se nachází na okraji kompletně vybavené průmyslové zóny Škoda v Plzni. V areálu je již v provozu pět hal a kromě nové haly počítá vedení investora s další výstavbou. Právě v tomto atraktivním areálu, který těží z dostupnosti všech potřebných služeb a dodavatelů, montujeme pro firmu RENTIRO SE novou skladovou halu a přístavbu skladové haly. Hlavní hala má půdorys 26,8 x 124,7 m (délka x šířka), vnitřní světlou výšku 12,8 m a sedlovou střechu se sklonem 7 °. Přístavba o velikosti 6,2 x 11 m má stejnou vnitřní světlou výšku i způsob zateplení střešní konstrukce a stěn jako hlavní hala, střecha přístavby je však pultová. Střecha i stěny jsou tepelně izolovány, opláštění stěn tvoří horizontálně kladené minerální panely tl. 120 mm. Přístup do haly budou po dokončení zajišťovat sekční vrata s elektropohonem o velikosti 2 600 x 3 550 mm (2 ks), 7 500 x 5 000 mm (1 ks) a s integrovanými dveřmi. Velikost těchto vrat je 5 000 x 5 000 mm (1 ks). V projektu se počítá i s hydraulickým nakládacím můstkem a plachtovým flexibilním těsnícím límcem. Interiér haly budou prosvětlovat čtyřdílná a dvoudílná plastová okna a ze střechy pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu.

CZ1134  Petr Havíř – velkoobchod Jedovnice

Pro společnost Petr Havíř – velkoobchod s.r.o. z Blanska stavíme v Jedovnicích nedaleko Blanska skladovou halu a dvoupatrovou část haly s kancelářemi. Firma se zabývá velkoobchodním prodejem papírových a plastových obalů, balicího a kancelářského papíru a kancelářských potřeb. Skladová hala o velikosti 27 x 30 m má světlou výšku 7,5 m a sedlovou střechu se sklonem 1 °. Izolovaná střecha používá trapézové plechy s vysokým profilem a její použití je velmi efektivní díky minimálnímu sklonu střechy. Stěny haly tvoří horizontálně kladené sendvičové panely. Část haly s kancelářemi má rozměry 27 x 6,5 m a její střecha je pultová. Krytina i opláštění jsou stejné jako u skladové haly. Tato část je napojena k nové zděné budově firmy. Obě části – sklady i kanceláře – jsou odděleny dělící příčkou z vodorovně kladených sendvičových minerálních panelů tl. 150 mm. Vestavěné patro pro kanceláře má plochu 149 m2 a je umístěno ve výšce 4 m. Jeho užitná nosnost je 250 kg / m2.

CZ1153 PULOMIX Zruč nad Sázavou

Výrobní halu a sklad si u nás objednala společnost PULOMIX s.r.o. ze Zruče nad Sázavou. Tento ryze český soukromý subjekt se zabývá zpracováním sklolaminátů, výrobou forem a modelů.  Hala má rozměry 20,1 / 25,5 x 33,1 / 5,5 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 4 m. Část objektu má střechu i opláštění stěn tepelně izolovanou, část je bez tepelné izolace. Použité opláštění střechy LLENTAB typ 5 tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace u této haly je 200 mm) a parozábrana. Na stěnách je použité izolované opláštění stěn LLENTAB 4F se svisle kladeným trapézovým plechem. Tento typ opláštění v průběhu let kontinuálně zlepšujeme a přizpůsobujeme novým požadavkům a díky tomu i dnes nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). U tepelně neizolované části haly tvoří střešní krytinu ocelový trapézový plech pozinkovaný, stejný materiál tvoří opláštění stěn.

CZ1222 Impregnace Soběslav

Společnost Impregnace Soběslav s.r.o. je objednatelem a investorem nové skladové haly. Firma působí v oblasti dřevozpracujícího průmyslu a svým výrobním programem se specializuje zejména na výrobu a tlakovou impregnaci dřevěných sloupů a pražců pro přední energetické, telekomunikační společnosti a železniční dráhy. Svou činnost v oblasti impregnace doplňuje o výrobu palisád pro potřeby zahradní architektury. Nová skladová hala má velikost 25 x 83 m (šířka x délka) a světlou výšku 6 m. Střecha (sedlová se sklonem 7 °) a tři stěny jsou bez tepelné izolace, střešní krytinu i opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný. Jedna štítová stěna je zateplena 150 mm vrstvou minerální vlny.

CZ1231 Obchodní společnost TVK Pardubice

Objednatelem nové haly byla Obchodní společnost TVK , s.r.o. z Pardubic a u společnosti LLENTAB si objednala výstavbu nové výrobní haly. Společnost vyrábí přesné tvarové výpalky z plechů laserem, plazmou a autogenem na CNC strojích a svůj sortiment bude vyrábět i v nově realizované hale. Ta bude mít po dokončení velikost 17,8 x 60,2 / 63,2 m (délka x šířka) a světlou výšku 5,5 m. Pultová střecha se sklonem 4 ° je tepelně izolovaná 150 mm vrstvou minerální vlny. Kromě izolace tvoří skladbu střešního pláště dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily a parozábrana. Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely s tepelnou izolací 100 mm, do výšky 0,8 m je zděný sokl. Nová hala bude po „vodě“ napojena štítovou stěnou na stávající halu. Součástí dodávky je také stavební připravenost pro jeřábovou dráhu s jeřábem o nosnosti 5 t. Na přední podélné straně haly jsou umístěna vrata, okna i dveře, interiér bude prosvětlovat i střešní světlík, tvořený kombinací trapézového plastu a komůrkového polykarbonátu.

CZ1250 Prospere Jindřichův Hradec

Ocelovou konstrukci skladové haly stavíme pro stavebně-obchodní společnost PROSPERE s.r.o. se sídlem v Praze. Hlavním předmětem činnosti společnosti PROSPERE je dodávka a montáž sendvičových panelů pro opláštění skladových a výrobních hal, realizace chladících a mrazících boxů, dělících stěn a příček. Skladová hala v Jindřichově Hradci není první realizací pro tohoto zákazníka, nová hala bude napojena na stávající halu s ocelovou konstrukcí LLENTAB (CZ0902). Nová skladová hala má půdorys 13,1 x 28,5 m (šířka x délka) a světlou výšku 6,5 m. Střešní plášť ani opláštění sten nejsou předmětem dodávky, součástí plnění je však vestavba patra o ploše cca 345 m2 (13,1 x 27,7 m) s užitnou nosností 500 kg / m2. Patro je umístěno ve výšce 3,5 m a je přístupné jednoramenným schodištěm.

CZ1266 MFC – MORFICO Tišnov

Střešní plášť výrobní haly společnosti MFC – MORFICO s.r.o. stavíme v Tišnově, kde má firma i své sídlo. Firma se specializuje na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch a ve své nabídce má podlahové systémy, suché cementové směsi, anhydritové a cementové potěry. Součástí její nabídky je i zdící systém z dřevocementových tvárnic. Konstrukce střešního pláště LLENTAB S4HR roste na ploše 25,1 x 91,4 m a má sedlovou střechu se sklonem 4 °. Střecha je neizolovaná, opláštění stěn bude vyzděno a vyzdívku si bude z vlastního zdící systému zajišťovat investor. Krytinou je ocelový trapézový plech pozinkovaný.