V červenci jsme zahájili obnovu konstrukce skladového boxu pro společnost ENVIROPOL v Jihlavě, tři nové objekty jsme začali stavět pro dalšího z investorů, který se k nám opakovaně vrací, pro výrobce oken a dveří PRAMOS a.s.. Novou zateplenou výrobní a skladovou halu jsme začali realizovat pro společnost Areál PM, a.s. v Dolních Měcholupech. V Lenešicích jsme zahájili montáž haly pro chov nosnic pro společnost Vejce CZ s.r.o.. Nezateplený přístřešek s částečně opláštěnými stěnami stavíme pro SERVISBAL OBALY s.r.o. v Dobrušce.

CZ1233 ENVIROPOL Hruškové Dvory Jihlava Hala 4 Obnova

Investorem byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladového boxu po požáru na konci března loňského roku. Použitá konstrukce LLENTAB S7HF se sedlovou střechou a příhradovými sloupy má rozměry 38,1 x 55,2 m (šířka x délka), výška je 9 m. Dvouplášťová střecha je tepelně izolovaná (200 mm minerální vlny), stěny jsou opláštěné izolovanou konstrukcí LLENTAB 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější i vnitřní opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech. Více o projektu obnovy haly naleznete zde.

CZ1239 PRAMOS VYROBA 2

Společnost PRAMOS, a.s. ze Šitbořic, český výrobce plastových a hliníkových oken a dveří, už má s ocelovými halami LLENTAB zkušenosti. V roce 2006 jsme pro PRAMOS realizovali zateplenou halu s přistřešením, loni v listopadu jsme pro tohoto výrobce dokončili skladovou halu profilů. V červenci 2019 jsme tak zahájili stavbu už třetího projektu, tentokrát se jedná o novou výrobní halu, přístřešek a kompresorovnu. Výrobní hala má rozměry 24,2 x 50,4 m a světlou vnitřní výšku 4,7 m, přístřešek je o půdorysu 10 x 50,4 m (světlá výška je 4 m) a kompresorovna má velikost 4,25 x 4,5 m (světlá výška je 4,7 m). Střecha výrobní haly je sedlová se sklonem 7 °, přístřešek a kompresorovna mají pultové střechy se stejným sklonem. Dvouplášťové střešní opláštění výrobní haly a kompresorovny typ 2LF tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný, tepelná izolace z minerální vlny má tloušťku 300 mm. Stejné je u obou objektů i stěnové opláštění 4F. Toto opláštění je realizované ze svisle kladeného ocelového trapézového plechu a izolace o tloušťce 240 mm. Přístřešek je tepelně neizolovaný, krytinou je ocelový trapézový plech. Výrobní hala s přístřeškem je samostatně stojící objekt.

CZ1249 Areál PM – Karabach

Investorem nové zateplené výrobní a skladové haly je společnost Areál PM, a.s. se sídlem v Dolních Měcholupech, která se zabývá pronájmem skladů, dílen, kanceláří a volných ploch v areálu v Dolních Měcholupech. Nová hala má velikost 15,3 x 54,4 m, světlá výška je 4,5 m. Sedlová střecha se sklonem 7 ° má opláštění typ 5 se dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací 150 mm a parozábranou. Stěnové opláštění tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je minerální vlna (150 mm). Hala bude po dokončení stavebně připravena na osazení sekčních vrat 3 400 x 3 600 mm (4 ks) a oken o velikosti 1 500 x 1 700 mm (18 ks) a 1 500 x 2 000 mm (6 ks). Střecha je prosvětlena pevnými střešními prosvětlovacími pásy ve skladbě trapézový laminát – komůrkový polykarbonát 16 mm – trapézový laminát o velikosti 1 300 x 2 550 mm (18 ks).

CZ1258 VEJCE CZ Lenešice hala 12

Objednatelem haly pro chov nosnic byla stavební společnost Livingstav s.r.o. z Brna, investorem společnost Vejce CZ s.r.o., která se zabývá zemědělskou prvovýrobou se zaměřením na produkci konzumních vajec. V Lenešicích pro ni stavíme ocelovou halu o velikosti 19,7 x 79 m a světlou výškou 6,2 m. Hala má sedlovou střechu se sklonem 7 °, střešní plášť i opláštění stěn ze sendvičových PUR panelů si dodává investor. Součástí dodávky LLENTAB je i stavební připravenost pro instalaci dveří, větracích dílců (na podélných stranách) a ventilátorů (na štítové straně). Součástí naší dodávky je také vestavba patra (konstrukce balkónu) o rozměrech 4 x 6 m a užitné nosnosti 500 kg / m2.

CZ1287 SERVISBAL přístřešek

Objednatelem nezatepleného přístřešku s částečně opláštěnými stěnami je společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem společnost SERVISBAL OBALY s.r.o. z Dobrušky. Česká rodinná firma se zabývá výrobou a obchodem s obaly, převážně z vlnité lepenky. Na trhu působí více jak 25 let a nabízí komplexní obalová řešení – od návrhu, přes odzkoušení, výrobu až po skladování a dopravu. Zároveň provozuje e-shop Eobaly.cz na kterém nabízí standardní obaly a obalové materiály v režimu dodání do 24 hodin. Nový přístřešek, který bude po dokončení sloužit jako zastřešení manipulačního prostoru, má půdorys 15 / (12,5 + 7,2) x 32,2 / (26 + 11,6) m a vnitřní světlou výšku 4,2 m. Pultová střecha má sklon 4 °, střešní krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech, stejný materiál je použit na částečné opláštění stěn. Neopláštěná je jedna štítová stěna, částečně opláštěná je jedna podélná stěna (od úrovně 4,2 m) a část druhé štítové stěny (cca 20 m2), kompletně opláštěná je jedna podélná stěna. Hala je napojena na štítových stranách na stávající objekty investora.