Tento měsíc jsme zahájili montáž prodloužení stávající výrobní haly v Sezimově Ústí, v Jihlavě jsme začali s realizací zastřešení haly. Novou neizolovanou skladovou halu jsme začali montovat v Českých Budějovicích, v Krásné Lípě v okrese Děčín stavíme nástavbu výrobně-administrativní haly. Novou skladovací halu s přístřeškem stavíme od května také v Plzni.

CZ1404 FAU PRODLOUŽENÍ

Investorem prodloužení stávající výrobní haly v Sezimově Ústí je podnikatel v zemědělství a nová část navazuje na objekt CZ0570 o ploše cca 900 m2, který také realizovala společnost LLENTAB. Prodloužení haly má půdorys 17,6 x 28,1 m a jeho světlá výška je 5,8 m. Střecha je sedlová se sklonem 7° a střešní plášť je dvouplášťový. Horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku je tvořena krytinou z trapézového plechu, opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily, zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily je vložena tepelná izolace z minerální vlny (250 mm). Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Stěny haly jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely. Součástí dodávky je stavební připravenost pro rolovací vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (1 ks), dveře 1 100 x 2 100 mm (1 ks) a okna 5 000 x 1 450 mm (2 ks) a 1 050 x 1 450 mm (4 ks). Nová část má zvýšenou požární odolnost – u nosné konstrukce střechy a u obvodových sloupů R 30, střešní plášť má odolnost EW 30 (DP1) a opláštění stěn EW 15 (DP3).

 

CZ1224 ENVIROPOL H5

Investorem je společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace je zastřešení haly 5, která tvoří s objektem CZ1405 jeden samostatně stojící objekt. Zastřešení se začalo montovat na ploše 15,7 x 47,8 m a bude mít pultovou střechu se sklonem 4°. Světlá výška je 6,6 m, střešní krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech je v kombinaci s vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely použit na opláštění stěn. Ocelová konstrukce je kotvena na podlaze nebo na zdivu ve výšce 4,3 m.

CZ1221 SKA CB

Objednatelem nové neizolované skladové haly, kterou jsme začali montovat v Českých Budějovicích, je společnost SKA CB s.r.o. se sídlem v Praze. Hala má půdorys 15 x 50,2 m a světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7°, krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ze stejného materiálu je i stěnové opláštění skladu. Přístup do haly zajistí posuvná neizolovaná dvoukřídlá vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (2 ks) a 3 000 x 3 000 mm (1 ks). Stěny jsou prosvětleny trapézovým laminátem o rozměru 43 900 x 1 500 mm (2 ks).

CZ1121 NOBILIS TILIA NASTAVBA

Objednatelem nástavby výrobně-administrativní haly v Krásné Lípě je Stavební společnost RBK a.s. z Prahy, investorem je společnost Nobilis Tilia s.r.o. z Krásné Lípy. Konstrukce typu S14HR1 se sedlovou střechou o sklonu 14° má velikost 9,7 / 19,1 x 17,6 / 27,5 m (šířka x délka), světlá výška je 2,7 m. Dvouplášťová střecha s izolací (250 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů. Spodní vrstvu tvoří SDK podhled. Použité stěnové opláštění typ 4 s podhledem typ 2 je unikátním řešením systému LLENTAB a tato kombinace nabízí ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce. Vnější vrstvu stěn tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí dodávky je stavební připravenost pro okna různých rozměrů (13 ks) – od nejmenších 600 x 600 mm až po okno o velikosti 11 900 x 1 500 mm. Nástavba má zvýšenou požární odolnost – nosná konstrukce střechy a obvodové sloupy R 30, střešní plášť EI 30 DP1 a opláštění stěn EW 30 DP1.

CZ0950 DŘEVO TRUST PLZEŇ

Skladovací halu s přístřeškem stavíme od května v Plzni pro společnost ZDP – DŘEVOPRODEJ, s.r.o. Hala má půdorys 49,4 / 42,4 x 91,3 m (šířka x délka), světlá výška včetně přístřešku je 11,3 / 10,7 / 6 m. Střešní plášť s krytinou z ocelového pozinkovaného trapézového plechu je neizolovaný, stěnové opláštění tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové panely. Ze sendvičových panelů bude i kouřová clona v hale. Nosná konstrukce je kotvena do železobetonových sloupů. V jedné z os budou ŽB sloupy upraveny pro uložení konstrukce patra, a to v úrovni 3,9 – 4,3 m od podlahy. Kotvení patra bude provedeno na ocelové kotevní desce, umístěné v ploše boční stěny sloupu. Součástí dodávky jsou i sekční vrata plná 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a sekční vrata s dvířky 5 000 x 4 500 mm (2 ks). Světlíky jsou z fixního trapézového laminátu a mají rozměry 1 200 x 5 250 mm (27 ks) a 900 x 5 250 mm (12 ks). Zastřešení na štítové straně ve výšce 6 m má velikost 6,5 x 49,4 m (odsazení x délka). Skladovací hala má zvýšenou požární odolnost – nosná konstrukce střechy má odolnost R 15, u středových sloupů je E 30 a u obvodových sloupů R 45. Opláštění stěn má požární odolnost EW 45, kouřová clona REI 30.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

výstavba hal v květnu