Pan Jiří Votroubek je jednatelem a majitelem společnosti BOHEMIATEX, s.r.o., která byla investorem všech již dříve zmiňovaných objektů. V rozhovoru s ním jsme se ptali nejen na současnou pozici společnosti, ale i na důvody výstavby nových hal v areálu u Litomyšle a na jeho hodnocení spolupráce trojlístku investor, generální projekční kancelář APOLO CZ a dodavatel konstrukčního řešení společnost LLENTAB.

Společnost Bohemiatex má dlouholeté zkušenosti ve výrobě materiálů ze skleněných vláken, ročně jich zpracujete více než 2 000 tun. Rozsáhlý sortiment je široce používán v oblasti tepelných a akustických izolací, mnohé z výrobků se používají jako výztuže plastů v automobilovém průmyslu a stavebnictví. Znamená vše výše uvedené, že si vaše firma na nezájem trhu nemůže stěžovat?

Jiří Votroubek: Zájem trhu si vždy musíme zasloužit. Je pravda, že skupina výrobců, kteří v Evropě vyrábí podobný sortiment jako my, není velká (napočítal bych jich do deseti). To však neznamená, že máme vystaráno. Zájem o naši produkci si musíme zasloužit neustálými inovacemi, trvalým pohledem do budoucna a vlastním přínosem, novými výrobky a aplikacemi.

Čím dnes na náročných světových trzích boduje ryze česká firma, jako je Bohemiatex?

Jiří Votroubek: Částečně jsem na to odpověděl už u předešlé otázky, ale stále je část našeho úspěchu i v tom, že jsme česká firma a že nám pomáhá tuzemské ekonomické prostředí. Mám na mysli mzdové náklady či ostatní režijní náklady, které jsou nižší než u našich konkurentů ze západní Evropy. Ale jinak platí, že úspěch u našich partnerů si musíme zasloužit, oni musí vidět, že patříme ke špičce, že umíme inovovat a že jsme technicky na vysoké úrovni.

Kdo je váš typický zákazník a do kolika zemí exportujete vaše produkty?

Jiří Votroubek: Exportujeme do více než 30 zemí včetně Číny nebo USA a skupina typických zákazníků je poměrně početná. Obecně jsou to podniky, které pracují s vysokými teplotami – patří mezi ně například železárny a slévárny či velká skupina kamnářů a výrobců krbů nebo pecí. Prostě všude, kde je vysoká teplota. A my umíme izolovat až do 1 200 °C.

Jaké byly důvody výstavby provozního areálu u obce Pohodlí u Litomyšle?

Jiří Votroubek: Téměř 20 let jsme žili v provizorních podmínkách v nájmech, které jsme v průběhu let měnili a rozšiřovali. Z toho důvodu došlo k rozhodnutí, že vše sloučíme a postavíme si vlastní areál. Trvalo nám to dlouho, přípravy se odehrávaly téměř 5 let a znamenaly pro nás velké problémy. Jako příklad uvedu shodu období, kdy s naším rozhodnutím kolidoval krok ČEZu, který přestal dodávat energii do průmyslové zóny, kde jsme administrativu, výrobu, sklady a distribuci centralizovali. Z donucení jsme se v areálu museli stát distributorem elektrické energie a plynu, protože to pro nás bylo absolutně nezbytné a potřebná podpora dodavatelů energií v podobných lokalitách chyběla. Ten krok k novému vlastnímu areálu byl ale správný, za dobu naší existence jsme vyrostli ve firmu, která si může dovolit takto investovat a která to pro svůj růst také nutně potřebovala. Současné výrobní plochy jsou až čtyřnásobně větší než ty před stěhováním, a i když jsme rok po dokončení všech původně plánovaných objektů, moc prostoru už nám tady nezbývá.

V loňském roce realizovala společnost LLENTAB pro vaši firmu hned několik objektů – kromě výrobní haly i sklady s expedicí. Jak se spolupráce rodila a proč jste si vybrali právě řešení od firmy LLENTAB?

Jiří Votroubek: Kdybych měl vypíchnout jeden dva skutečné a klíčové důvody pro navázání spolupráce, byla by to jejich pružnost a rychlost. V tom se od konkurence zásadně odlišují. Poptávali jsme pět subjektů, LLENTAB je převálcoval tím, že ať jsme na stůl položili jakékoliv myšlenky nebo potřeby, oni na ně do druhého dne, přes víkend či do týdne dokázali najít a přinést řešení. Samozřejmě si zakázku museli zasloužit i ekonomicky, bez toho by to nešlo. Jejich způsob stavby je výhodnější i tím, že potřebují na stavbu méně oceli než konkurence, což se odrazí i v nákladech.

První objekty byly dokončeny přibližně před rokem. Můžete se krátce ohlédnout a zhodnotit provoz a dosavadní fungování?

Jiří Votroubek: (S úsměvem) Jsme v takovém presu, že na hodnocení v podstatě nemáme čas. Ale pokud to mám hodnotit, s konstrukcí jako takovou a s tím, co LLENTAB postavil, nemáme problémy. Takže nic negativního, co by tu spolupráci kalilo, tady není.

Jiří Votroubek v pozadí Cz1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA (skladová a expedičná hala)

CZ1073 BOHEMIATEX LOGISTIKA (skladová a expediční hala)

CZ0928 BOHEMIATEX (výrobní a skladová hala)

V listopadu by měla začít montáž nového objektu, který bude dokončen v průběhu prvního pololetí příštího roku. Pokud to není tajemství, jaké bude jeho využití?

Jiří Votroubek: Zatím to pořád trochu tajemství je. Tento náš investiční záměr je stále ve stavu před schválením, ale mohu naznačit, že tímto krokem reagujeme na již zmíněnou vysokou poptávku a naši potřebu mít další odpovídající výrobní a skladové kapacity.

Při přípravě projektů jste kromě dodavatele konstrukčního řešení spolupracovali s projektanty poličské firmy APOLO CZ. Jak se vám spojení investor, externí projektanti a pracovníci obchodu a projekce firmy LLENTAB osvědčilo?

Jiří Votroubek: Osvědčilo, a proto s nimi řešíme i další objekt, na který jste se ptal. Pánové z projekční kanceláře APOLO tady sedí s námi, a protože ještě budeme jednat o cenách, poprosím je, ať nás teď neposlouchají… Ale vážně – mohu říct, že i pro ně platí to, co jsem řekl u otázky na důvody spolupráce s firmou LLENTAB. Oceňuji nasazení, erudici a flexibilitu, které na realizaci dosavadních objektů ukázali. Ing. Marek pro nás pracoval s velkou intenzitou a na mnoho desítek změn či podnětů reagoval za pochodu po celou dobu on i celý tým projektantů firmy APOLO pod vedením Ing. Kozáčka velmi rychle a operativně. To je důvod, proč s nimi děláme a neohlížíme se po někom jiném. Oba subjekty, myslím APOLO i LLENTAB, představují profesionály ve svých oborech a tady u nás odvedly skvělou práci.

“Kdybych měl vypíchnout jeden dva skutečné a klíčové důvody pro navázání spolupráce, byla by to pružnost a rychlost. V tom se LLENTAB od konkurence zásadně odlišuje. Poptávali jsme pět subjektů, LLENTAB je převálcoval tím, že ať jsme na stůl položili jakékoliv myšlenky nebo potřeby, oni na ně do druhého dne, přes víkend či do týdne dokázali najít a přinést řešení. Samozřejmě si zakázku museli zasloužit i ekonomicky, bez toho by to nešlo.”

Jiří Votroubek, jednatel společnosti Bohemiatex, s.r.o.

Vyjádření vybraných projektantů LLENTAB, kteří na projektu spolupracovali si můžete přečíst zde, rozhovor s generálními projektanty celé zakázky si můžete přečíst zde.