Výrobní halu (projekt č. CZ001665) dokončila společnost LLENTAB v červnu 2022. Jejím objednatelem a investorem byla společnost PREFA PECINA s.r.o. z obce Paseka v Olomouckém kraji, která se zaměřuje na výrobu a prodej betonových výrobků.

PREFA PECINA se zabývá výrobou transportbetonu a betonových výrobků, například opěrných stěn, silničních panelů, ztracených bednění, stropních konstrukcí, překladů, skruží, panelů pod automyčku, traktorových závaží, zahradních prvků a dalších produktů. Stavba první haly začala zhruba v polovině roku 2017, stěhování do nových prostor proběhlo na začátku roku 2018. U druhé haly začala montáž v lednu 2022 a v červnu téhož roku byla nová výrobní hala dokončena. Už při dokončení první haly byl jednatel firmy PREFA PECINA pan Tomáš Pecina spokojen s průběhem i konstrukčním řešením a už v té době vyjádřil zájem postavit další výrobní halu na bázi hybridní konstrukce, kombinující železobetonové sloupy a ocelové vazníky LLENTAB.

Nová hala už stojí a funguje a hned první pohled do jejího vnitřku napovídá, že lidé ve zdejší firmě svému řemeslu rozumí. Forma pro výrobu železobetonových sloupů je dokonale „vyladěná“ a zdejší sloupy jsou i bez výrazných vnějších úprav hladké a přesné. Rychlá je také jejich výroba. Přesto se musí firma podle slov Tomáše Peciny poohlížet i po dalším výrobním programu. „Naše sloupy dodáváme po celém území České republiky, ale jako každá Prefa máme náš akční rádius kvůli přepravním nákladům betonu a betonových produktů teritoriálně omezen hlavně na Olomoucko. Stavebnictví prochází poklesem a staví se méně než v dobách konjuktury, musíme proto hledat nové klienty a dle jejich potřeb upravovat i náš výrobní program. Naši stálí zákazníci však znají naši kvalitu a flexibilitu v termínech a zůstávají nám i v této době věrní. Jsme rádi, že i veřejnost nás hodnotí jako nejlepší firmu na beton v Olomouckém kraji. Po celou dobu naší existence se snažíme, aby všichni naši pracovníci své práci rozuměli, byli vůči požadavkům zákazníků vstřícní, a kromě kvalitního produktu uměli i poradit a najít vždy odpovídající řešení. A i když je to někdy stresující práce, aby nezapomínali na úsměv a ochotu.“

Výhody železobetonových a ocelových konstrukcí jsou obecně dobře známé. Vzhledem ke specifikům našeho projektu se nám podařilo efektivně spojit přednosti obou systémů. Při požadované výšce téměř 12 metrů a navrženým rozponem více než 20 metrů bylo využití železobetonových sloupů efektivnější a jednodušší. Naopak u těchto rozponů není použití železobetonových nosníků vhodným řešením. Jejich přeprava a instalace je komplikovaná a ve všech směrech náročnější, v těchto případech se plně projeví výhody ocelových konstrukcí LLENTAB, které jsou lehké a montují se přímo na místě.

„Je vidět, že LLENTAB má kořeny ve Švédsku a že kromě kvalitních lidí má i něco, co často obdivujeme na skandinávských státech – spolehlivost, silné finanční zázemí, podporu v dobrých i horších časech. Mohl bych mluvit dlouho o konkrétních formách spolupráce, ale praxe mne naučila, že klíčoví jsou vždy lidé. A ti jsou u LLENTABu vždy kompetentní a podobně jako my nehledí na překážky, ale hledají konkrétní řešení. Samozřejmě se za dobu naší spolupráce vyskytly problémy na jedné i druhé straně, ale to už je úděl všech lidí v našem oboru. Já si společně s celou rodinou cením, že naše spolupráce fungovala a funguje bez ohledu na změny, které život přináší.“ 

Tomáš Pecina, jednatel společnosti PREFA PECINA, s.r.o.
Ing. Jan Kolašín, regionální manažer LLENTAB, spol. s r.o.

Hybridní konstrukce se železobetonovými sloupy a ocelovou střešní konstrukcí jsou vhodné pro vysoké haly a haly s většími rozpony. Velkou předností je možnost vedení všech instalačních rozvodů ve střešní konstrukci, ideální jsou i pro jeřábové haly. Obecně se s nimi dá při projektu více pracovat, takže dovolují realizovat projekt přesně na míru investora. Hybridní systémová řešení, která optimálně zkombinují přednosti ověřeného systému našich žárově zinkovaných ocelových profilů LLENTAB s alternativními materiály primárních nosných konstrukcí (v tomto případě to byly železobetonové sloupy), mají širokou oblast uplatnění a řadu výhod. Kromě již uvedených oceňují investoři i skutečnost, že naše konstrukce jsou žárově zinkovány a jsou odolné a bezúdržbové, výhodou je také jejich vzdušnost a celková světelnost haly díky pozinkované střešní příhradové konstrukci. Na rozdíl od betonového vazníku je možnost provádět jednodušeji dodatečné instalace technologií, konstrukční úpravy pro změnu využití haly a zatížení střechy.“

Výrobní hala firmy PREFA PECINA má půdorys 20,3 x 75,3 m a její vnitřní světlá výška je 11,4 m. Sedlová střecha S7HR má sklon 7°, střešní plášť LLENTAB typ 5 je izolován (200 mm minerální vlny), střešní konstrukce počítá s přitížením od dvou mostových jeřábů s nosností 12 t a 38 t. Vodorovně kladené sendvičové panely na stěnách haly mají 120 mm vrstvu minerální izolace. Součástí dodávky prací ze strany společnosti LLENTAB byla i stavební připravenost pro montáž oken, vrat a dveří.