Ve druhém prázdninovém měsíci jsme dokončili například realizaci zastřešení manipulační plochy v Prostějově nebo obnovu skladového boxu po požáru v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě.

CZ1164 SGCP – přístřešek (Prostějov, dokončený 5. srpna 2019)

Nezateplený otevřený přístřešek, sloužící pro zastřešení manipulačních prostor, jsme na začátku srpna dokončili pro společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. v Prostějově, kde má své výrobní a distribuční centrum divize Weber. Přístřešek má sedlovou střechu se sklonem 7 °, půdorys je 30,3 x 31,3 m a světlá výška je 7 m. Krytinou je ocelový trapézový plech. Přístřešek je „po vodě“ na štítové straně napojen v délce 30, 3 m na stávající halu od společnosti LLENTAB (CZ0152). Na střeše přístřešku jsou pevné prosvětlovací pásy o velikosti 1 300 x 27 750 mm (6 ks).

CZ1233 – ENVIROPOL HALA 4 OBNOVA – obnova skladového boxu (Jihlava-Hruškové Dvory, dokončeno 20. srpna 2019)

Investorem byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladového boxu po požáru na konci března loňského roku. Použitá konstrukce LLENTAB S7HF se sedlovou střechou a příhradovými sloupy má rozměry 38,1 x 55,2 m (šířka x délka), výška je 9 m. Dvouplášťová střecha je tepelně izolovaná (200 mm minerální vlny), stěny jsou opláštěné izolovanou konstrukcí LLENTAB 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější i vnitřní opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech. Další podrobnosti o této realizaci najdete v našem článku „Hala poškozená požárem se opravuje pouze v nutném rozsahu“.