Nové haly LLENTAB jsme předali našim zákazníkům i v průběhu září. Na začátku měsíce to byla zateplená hala pro záložní plynovou kotelnu v Elektrárně Tisová, v polovině září byla dokončena skladová hala v Horní Cerekvi pro zemědělského podnikatele a nedaleko Kladna pak terminál se skladem pro společnost DEK stavební. V poslední dekádě jsme předali Obecními úřadu v obci Obrataň zateplenou halu pro garáže technických služeb a sklad/přístřešek pro specialistu na vakuové tvarování plastů, firmu VYVA PLAST v Turnově.

CZ1091 ETI – zateplená hala pro záložní zdroj tepla (dokončeno 7. září 2018)

Objednatelem haly pro záložní plynovou kotelnu byla stavební společnost SUAS – stavební, s.r.o. ze Sokolova, investorem pak Elektrárna Tisová, a.s.. Hnědouhelná elektrárna, která leží nedaleko obce Březová a města Sokolov, je teplofikačním zdrojem s parní primární sítí pro města Sokolov, Březová, Svatava a horkovodním zdrojem pro města Habartov a Bukovany. Zateplená hala pro záložní plynovou kotelnu s konstrukcí P4PR2 má rozměry 18,45 x 18,45 m a světlou výšku 6 m. Střecha je pultová se sklonem 4°. Střecha i stěny jsou zateplené, u střechy je použita tepelná izolace typ 5, která plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Konstrukci střechy tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (minerální vlny tloušťky 150 mm) a parozábrana. Svisle uložené sendvičové panely Ruukki s jádrem z polyuretanu o tloušťce 100 mm jsou základním prvkem opláštění stěn typu 6. Ve vnějším plášti jsou dvoukřídlá ocelová vrata s integrovanými dveřmi o velikosti 3 300 x 2 800 mm, stavebně připravený je i montážní otvor pro vrata o velikosti 5 000 x 4 800 mm. Prosvětlení zajišťuje pevný stěnový prosvětlovací pás z komůrkového polykarbonátu o velikosti 5 000 x 1 800 mm (5 ks, z toho jeden s výklopnými díly). Požární odolnost opláštění stěn je EW 15 DP3, u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů R15.

CZ1091 ETI – zateplená hala pro záložní zdroj tepla

CZ0472 Vaněk – skladová hala (Horní Cerekev, dokončeno 17. září 2018)

Objednatelem a investorem skladové haly v Horní Cerekvi byl pan Karel Vaněk, zemědělský podnikatel, podnikající v oblasti živočišné výroby. Skladová hala o velikosti 19,9 x 50 m (šířka x délka) je kompletně zateplená, její vnitřní světlá výška je 4,6 m. Střešní plášť tvoří ocelový trapézový plech, izolace je z minerální vlny tl. 200 mm. Stěnové opláštění je ze svisle kladených sendvičových panelů tloušťky 80 mm, izolací je polyuretanová pěna. Přístup do haly zajišťují sekční vrata Hörmann s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 000 mm (1 ks) a 3 000 x 3 000 mm (1 ks).

CZ0472 Vaněk – skladová hala

CZ1098 DEK Kladno – terminál a sklad (Kladno-Velké Přítočno, dokončeno 17. září 2018)

Objednatelem a investorem otevřeného přístřešku a skladu klempířských výrobků byla společnost DEK stavební s.r.o. z Prahy. Objekty se realizovaly v obci Velké Přítočno, která leží přibližně 4 km jihovýchodně od centra Kladna. Terminál / otevřený přístřešek má rozměry 26,6 x 131,5 m (šířka x délka) a jeho sedlová střecha má sklon 4°. Vnitřní světlá výška přístřešku je 8 m. Sklad klempířských výrobků má půdorys 15 x 20 m a světlou výškou 3,6 m.

CZ1110 Kamenická Obrataň – garáže technických služeb (Obrataň, dokončené 21. září 2018)

Objednatelem haly pro garáže technických služeb byla stavební společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou, investorem Obecní úřad Obrataň. Hala o rozměrech 12,4 x 28,7 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 4,7 m je zateplená, střešní opláštění je typu 5 a jeho součástí je 200 mm minerální vlny jako izolace. Hala nemá příliš členitý plášť, takže je použito opláštění LLENTAB typ 7 s horizontálně ukládanými sendvičovými panely, které je velmi efektivním řešením z hlediska nákladů na výstavbu. Panely jsou montovány vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce a ve srovnání s ‚klasickým‘ skládaným opláštěním nabízejí elegantnější design. Nosná konstrukce je viditelná. Velkoplošně prosklená sekční vrata Hörmann s elektropohonem mají velikost 4 000 x 4 000 mm (3 ks, z toho 2 mají integrované dveře), bez prosvětlení jsou sekční vrata o rozměru 3 000 x 3 000 mm. Stěny i střecha jsou prosvětleny, na stěnách jsou okna 5 700 x 1 100 mm (3 ks), 3 600 x 1 100 mm (1 ks) a 1 000 x 600 mm (1 ks). Pevné prosvětlení ve střeše trapézovým laminátem má formát 750 x 2 800 mm (10 ks). Požární odolnost opláštění stěn je EI 15 DP3, u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů R15.

CZ1110 Kamenická Obrataň – garáže technických služeb

CZ1040 VYVAPLAST– přístřešek a sklad, (Turnov, dokončený 24. září 2018)

Objednatelem a investorem přístřešku je společnost VYVA PLAST z Turnova, která se specializuje na komplexní služby při řešení zpracovatelských požadavků v oblasti vakuového tvarování. Firma patří mezi přední tuzemské zpracovatele plastů technologií vakuového tvarování. Přístřešek o půdorysu šířky 11,1/9,9/6,6 m a délky 22,2 m má pultovou střechu se sklonem 4°. Skladový přístřešek není tepelně izolovaný, na střeše i štítové stěně je použit ocelový trapézový plech (na opláštění štítové stěny svisle kladený). Přístřešek je napojen na stávající objekt LLENTAB (CZ 0366) – skladové a výrobní haly.

CZ1040 VYVAPLAST– přístřešek a sklad