V září jsme dokončili např. nové haly pro pět tuzemských investorů – hned na začátku měsíce se jednalo o tři nové objekty ve výrobním areálu společnosti Espiroflex Czech v Pacově na Vysočině a novou skladovou halu s přístavbou pro potravinářské výrobky v Horní Cerekvi. O několik dnů později byl investorovi z Třince předán nový sklad hutního materiálu s přípravou pro uložení jeřábové dráhy. Další skladová hala byla dokončena v polovině září v Nehvizdech z Prahy, přičemž hala bude sloužit jako sklad koberců. Stanici technických služeb v Tupadlech u Čáslavi jsme v září předali zateplenou přístavbu meziskladu výrobků.

CZ0756 Espiroflex Vyroba (výrobní haly, dokončené 1. září 2017)

Objednatelem a investorem byla společnost Espiroflex Czech, s.r.o., která realizovala v Pacově novou výrobní halu. Španělská společnost Espiroflex je světovým lídrem ve výrobě a prodeji technických hadic a ohebných trubek a v Pacově vyrábí své produkty od roku 2004. V rámci rozšíření výrobního areálu vyrostly v Pacově tři nové objekty. Nová výrobní hala pro výrobu hadic o půdorysu 18,9 x 71 m a vnitřní světlou výškou 4,2 m, druhá menší hala pro manipulaci o rozměrech 13,4 x 18,4 m (světlá výška stejná jako u první haly) a třetí objekt, spojovací krček o velikosti 6,9 x 9,2. Světlá výška spojovacího krčku je 4,45 m. První dvě haly mají sedlovou střechu, střecha spojovacího krčku je pultová a má stejný sklon jako obě výrobní haly, tj. 7°. Velká výrobní hala je přistavěna podélnou stěnou ke stávající výrobní haly, přistavovaná hala je jen s minimálním výškovým rozdílem (cca 0,5 m níže) napojena na střechu stávající haly. Hala je ve štítových stěnách a v místě spojovacího krčku napojena také na stávající skladovou halu. Střešní plášť je izolován 250 mm vrstvou minerální vlna, 150 mm minerální vlny tvoří izolační vrstvu opláštění stěn. Vnější a vnitřní opláštění stěn je řešeno svisle kladeným pozinkovaným ocelovým trapézovým plechem. Přístup do hal vytváří 2 ks sekčních vrat v rozměru 4,1 x 4,1 m, u stávající skladové haly byla do vnitřního pláště zabudována požární roleta o velikosti 3 x 4 m. Pro vstup personálu slouží 3 ks ocelových dveří 1 000 x 2 100 mm. Osvětlení interiéru zajištuje 14 ks plastových oken o rozměrech 2 750 x 1 600 mm. Zvýšena je požární odolnost konstrukce haly a opláštění, u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R30, u střešního pláště EW 30 a u opláštění stěn EW 30 DP1.

CZ0919 – IBK TRADE 2 Obnova (skladová hala s přístavbou, dokončená 1. září 2017)

Objednatelem skladové ocelové haly byla stavební společnost I. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. z Kamenice nad Lipou, investorem pak Ing. Bohumil KRATOCHVÍL – IBK TRADE Praha. Firma IBK Trade byla založena v roce 1992 v Praze a specializuje se na dovoz, zpracování, balení a distribuci širokého sortimentu ořechů, sušeného ovoce, semen a dražovaných produktů. V plně vybavené pražírně a balírně v Horní Cerekvi umí kvalitně zpracovat více než 80 druhů surovin a na trh tak dodává přes 1 000 výrobků. Nová skladová hala konstrukce typu S11HR má půdorys 28,2 x 3614 m a minimální vnitřní světlou výšku 7,5 m. Střešní plášť tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, tepelnou izolaci zajišťuje 200 mm minerální vlny. Izolace o vrstvě 150 mm z minerální vlny je i ve skladbě opláštění haly, vnější i vnitřní opláštění je realizováno ze svisle kladeného ocelového pozinkovaného trapézového plechu. V plášti haly jsou osazeny 2 ks sekčních vrat Hörmann o rozměru 2 800 x 3 000 mm a 2 800 x 3 700 mm. Pro vstup personálu jsou určeny 2 ks dveří 1 000 x 2 100 mm. Na skladové hale jsou celkem tři velikosti plastových oken – 9 000 x 1 000 mm, 6 000 x 1 000 mm a 3 500 x 1 000 mm. Ve střeše je 8 ks pevného prosvětlení trapézovým laminátem 900 x 1 400 mm. Požární odolnost je navýšena – u obvodových sloupů na R45, u opláštění stěn na EW 45 DP1. Součástí smlouvy byla i realizace přístavby skladové haly o velikosti 14,4 x 30,4 m a minimální vnitřní světlou výškou 6,75 m. Střešní plášť i opláštění stěn byly řešeny stejně jako u skladové haly.

CZ0860 JAP2 (sklad hutního materiálu, dokončen 4. září 2017)

Objednatelem a investorem byla společnost JAP INDUSTRIES s.r.o., která si objednala výstavbu nového skladu hutního materiálu v Třinci. Díky úspěšným aplikacím výsledků vývoje a výzkumu (jako např. impregnace grafitových elektrod, briketace odpadů, peletizace prachových odpadů) se společnost stále rozšiřuje a navyšuje své výrobní kapacity. Dodavatelem stavební části díly byla třinecká stavební firma AK Plus NOVOSTAV s.r.o. Nová ocelová trojlodní hala konstrukce S6HR2 má půdorys 46,2 x 60 m a minimální světlou výšku 6,5 m. Sedlová střecha má sklon 6°. Součástí konstrukce jsou konzoly pro uložení jeřábové dráhy dvou mostových jeřábů o nosnosti 5 000 kg. Střešní plášť neizolované části haly tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech s oboustrannou povrchovou úpravou polyesterovým lakem, ve střešním plášti izolované lodi je 200 mm vrstva minerální vlny. Liší se také opláštění stěn – u neizolované části je použit svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech, v izolované části je součástí konstrukce i 150 mm vrstva minerální vlny. Hala je osazena 2 ks průmyslových sekčních vrat o velikosti 5 000 x 4 200 mm a 2 ks vstupních ocelových dveří 900 x 2 000 mm. Pro osvětlení navrhli projektanti LLENTAB 2 ks pevného prosvětlení polykarbonátem v hliníkovém rámu o rozměru 58 184 x 3 000 mm, 2 ks o velikosti 26 242 x 2 200 mm a 1 ks o velikosti 29 011 x 3 000 mm. V neizolované části je 1 ks pevného prosvětlení trapézovým sklolaminátem o rozměru 57 300 x 3 000 mm a 1 ks o rozměru 13 050 x 3 000 mm.

CZ0946 Serbus – Koberce (skladová hala, dokončená 14. září 2017)

Objednatelem a investorem nové zateplené skladové haly byla společnost SERBUS – KOBERCE s.r.o. z Prahy. Firma se zabývá přímým dovozem a prodejem koberců pro výstavy, veletrhy a reklamu, svatby, rauty, catering, firemní prezentace, módní přehlídky, koncerty nebo pro filmové i divadelní dekorace. Nová hala stojí v Nehvizdech a bude sloužit pro uskladnění koberců. Hala konstrukce typu S7HR má velikost 20 x 33 m a minimální vnitřní světlou výšku 7,9 m. Střešní plášť i opláštění stěn jsou zatepleny minerální vlnou (200 mm ve střeše, 150 mm v opláštění stěn). Hala je napojena na stávající zděnou skladovou halu kolmo na osu hřebene. V opláštění jsou jedny sekční vrata o rozměru 4 000 x 4 250 mm a dvoje personální dveře 1 000 x 2 200 mm. Světlo dovnitř haly přivádí sedm plastových oken, šest o velikosti 1 200 x 1 500 mm a jedno 900 x 1 000 mm. Součástí konstrukce je i obloukový světlík z komůrkového polykarbonátu o velikosti 23 700 x 2 000 mm. Požární odolnost nosné konstrukce střechy je R15, obvodových sloupů R30 a opláštění stěn EW 30 DP1.

CZ0971 STK Tupadly (zateplená přístavba meziskladu výrobků)

Objednatelem a investorem přístavby meziskladu výrobků byla Stanice technických služeb s.r.o. v Tupadlech. Firma je na trhu už od roku 1991 a v současnosti se zabývá kovovýrobou, montážemi, opravami a údržbou elektrických zařízení, hromosvodů a kabelových sítí, vodoinstalatérstvím (včetně topenářství), instalací kotlů a kotelen a plynovými rozvody. Přístavba má půdorys 9,9 x 9,6 m a minimální vnitřní světlou výšku 4,1 m. Střešní plášť je zateplen 200 mm foukané minerální vlny, opláštění stěn 150 mm silnou vrstvou minerální vlny. Ve vnějším plášti jsou 2 ks vrat o velikosti 3 300 x 2 850 mm a čtyři okna 2 250 x 1 500 mm. Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, u opláštění stěn EW 15 DP1 a z exteriéru EI 15 DP1.