V srpnu jsme kromě jiných dokončili i šest níže popsaných projektů – první byl ocelový pultový přístřešek v Ostravě pro firmu specializující se na sběr železných a neželezných kovů, o několik dnů později byla dokončena zateplaná skladová hala ve Vráži u Berouna. Nové skladové haly pro společnosti podnikající v oblasti zemědělství jsme předali investorům v Bobrové na Vysočině a Nové Dědině u Uničova. Globální výrobce dílů pro automobily byl investorem přístavby výrobní haly v průmyslové zóně Havraň u Mostu. Dvě výrobní haly LLENTAB si nechal postavit v Rožnově pod Radhoštěm i český podnikatel, vyrábějící jednoúčelové stroje a zařízení.

CZ0934 TSR – ocelový pultový přístřešek, dokončen 3. srpna 2017

Objednatelem byla olomoucká stavební společnost REKOS stavební, spol. s r.o., investorem TSR Czech Republic, s. r. o., která realizovala ocelový pultový přístřešek pro svoji provozovnu v Ostravě – Svinově. Společnost TSR Czech Republic je tuzemskou jedničkou ve sběru, zpracování a obchodování se železnými a neželeznými kovy a je významným a dlouholetým obchodním partnerem a dodavatelem upraveného kovového odpadu hutím a slévárnám v České republice i v zahraničí. Pultový přístřešek má půdorys 11,8 x 25,9 metrů a vnitřní světlou výšku 11,4 m. Střešní plášť z ocelového trapézového pozinkovaného plechu má sklon 4°, opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech VP45 – 0,5 mm s vnitřní a vnější povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

pultový přístřešek
zateplená skladová hala

CZ0537 Bohemia Business Park – zateplená skladová hala, dokončena 9. srpna 2017

Objednatelem byla stavební společnosti LSTP stav s.r.o. z Prahy, investorem Hampshire Business Park, s.r.o z Prahy. Nová zateplená skladová hala byla dokončena začátkem srpna v areálu Bohemia Business Park, který leží v obci Vráž u Berouna cca 25 km západně od Prahy. Šířka skladové haly je 22 m, délka 54 metrů a vnitřní světla výška 5,8 metru. Hala je napojena na vyšší stávající objekt. Střecha má sklon 7° a je tepelně izolována 200 mm silnou izolací, kterou tvoří foukaný minerální granulát. Střešní krytinou je ocelový trapézový pozinkovaný plech, součástí střešní konstrukce je i parozábrana z 0,2 mm plastové folie. Hodnota součinitele prostupu tepla střešního pláště U je pouze 0,196 W/(m2*K). Opláštění stěn je z vodorovně kladených sendvičových panelů se 100 mm tepelnou izolací PUR/PIR (U=0,226 W/(m2*K). Skladová hala je vybavena 4 ks sekčních vrat o rozměru 3600 x 3600 mm s integrovanými dveřmi a 4 plnými ocelovými dveřmi 1000 x 2050 mm. Prosvětlení zajišťuje čtyřdílný stěnový prosvětlovací pás z komůrkového polykarbonátu.s výklopnými díly včetně plastových ovladačů a v I.NP osm plastových oken 1200 x 1000 mm. Ve II. NP je celkem 22 ks jednokřídlých nebo dvoukřídlých plastových oken o rozměrech 600×1500, 900×1500, 1200×1500 a 2400×1500 mm. Nechybí ani čtyři obloukové světlíky z komůrkového polykarbonátu, každý o velikosti 3000×5000 mm. Při další etapě výstavby se počítá s realizací II.NP, hala je proto osazena průvlakem z hutního profilu pro uchycení nosné konstrukce patra. Pro budoucí nosnou konstrukci patra je uvažováno s druhým podélným průvlakem z hutního profilu, sloupy, stropnicemi a trapézovým plechem jako ztraceným bedněním. Požární odolnost nosné konstrukce střechy je R15, opláštění stěn EW 15 DP3 a obvodových sloupů R30.

CZ0921 AGROKOP HB – skladová hala s požární štítovou stěnou, dokončena 10. srpna 2017

Objednatelem a investorem skladové haly LLENTAB, která vyrostla v městysu Bobrová na Vysočině, byla společnost AGROKOP HB s.r.o.. Tato dynamicky se rozvíjející firma podniká už 22 let v oblasti zemědělství a zemědělským prvovýrobcům poskytuje služby, jako jsou výroba a obchod s osivy, výživa a ochrana rostlin včetně dodávek pesticidů a hnojiv nebo dodávky obalových materiálů do zemědělství (pytle, vaky, folie, silážní plachty apod.). Nová skladová hala o velikosti 26,5 x 59,8 metrů a světlou výškou 8,5 metru má sedlovou střechu se sklonem 7°. Střešní konstrukce z ocelového trapézového pozinkovaného plechu je neizolovaná, opláštění stěn, kromě požární stěny, tvoří svisle kladený ocelový trapézový plech. Ve skladbě požární stěny je kromě trapézového plechu i tepelná izolace se 150 mm vrstvy minerální izolace a parozábrany. Ve vnějším plášti jsou jedny plná ocelová posuvná dvoudílná vrata 4500 x 5000 mm a jedny plné ocelové dveře 1000 x 2050 mm. Prosvětlení zajišťuje trapézový stěnový laminát o ploše 178 m2. Požární odolnost opláštění stěn včetně sloupů u štítové stěny je EI 30 DP1, obvodové sloupy u požárního štítu mají požární odolnost R30.

skladová hala s protipožární stěnou
skladová hala Tekro

CZ0922 TEKRO – skladová hala, dokončena 16. srpna 2017

Objednatelem a investorem skladové haly byla společnost Tekro, spol. s r.o. se sídlem v Praze a výrobním závodě v Nové Dědině u Uničova. Tam také byla v polovině srpna 2017 nová hala, jako přístavba stávající haly, dokončena. Firma Tekro podniká v zemědělství a specializuje se na výrobu krmiv a doplňků výživy pro hospodářská i domácí zvířata. Skladová hala o rozměrech 14,8 x 37,3 metrů a světlou výškou 5,7 m má střechu se sklonem 7° a 11°. Střešní plášť je izolován 200 mm silnou vrstvou minerální vlny, ve stěnách je 150 mm minerální vlny. Součástí dodávky byly i stavební úpravy stávající haly – u stávající konstrukce přístřešku byla provedena demontáž stěnového a střešního opláštění, po demontáži se povrchově upravila stávající konstrukce. Požární odolnost nosné konstrukce střechy nové skladové haly je R15, střešního pláště REI 15, opláštění stěn EI 15 a obvodových sloupů R15.

CZ0715 NEMAK – přístavba výrobní haly, dokončena 16. srpna 2017

Objednatelem přístavby výrobní haly v průmyslově zóně Havraň u Mostu byla stavební společnost MOISES stavební s.r.o. z Klášterce nad Ohří, investorem byla nadnárodní společnost NEMAK Czech Republic s.r.o., která u Mostu vyrábí hlavy pro automobilové motory. Hala LLENTAB s konstrukcí typu P3PR (pultová střecha se sklonem 3°, stejný sklon má i paralelní dolní pas střechy) má rozměry 16,2 x 20,8 metru a světlou výšku 14,6 m. Střešní krytinou je světle šedá hydroizolační PVC folie FATRAFOL, tepelnou izolací střechy je izolační deska ISOVER 60 mm a 100 mm EPS polystyrén. Spodní vrstvou střešního pláště je ocelový trapézový plech. 100 mm silná tepelná izolace IPN je součástí stěn nové přístavby výrobní haly, u čtvrté stěny, která navazuje na stávající stěnu kotelny, je 60 mm vrstva tepelné izolace. Hala je napojena na tři stávající objekty – výrobní halu, strojovnu chlazení a kotelnu. Součástí předmětu díla byla i stavební připravenost pro sekční vrata 3000 x 5000 mm a 4000 x 5000 mm a dveře ve vnitřním plášti (1900 x 2900 mm a 1000 x 2100 mm). Stavebně připraveny byly také otvory pro tři okna (4000 x 2000 mm) a dva pásové světlíky (2000 x 7700 mm). Požární odolnost nosné konstrukce střechy nové skladové haly je R15, opláštění stěn EW 15/ EI 15 DP3 a obvodových sloupů R15.

přístavba výrobní haly
skladová hala OMELKA

CZ0769 OMELKA – výrobní haly, dokončené 17. srpna 2017

Objednatelem a investorem dvou nových výrobních hal byl Robert Omelka z Rožnova pod Radhoštěm, který v Rožnově vyrábí jednoúčelové stroje a zařízení. Větší hala má půdorys 14,6 x 34,7 m a světlou výšku 3,5 metru, menší 9,5 x 20,9 m a světlou výšku 2,5 metru. Obě haly mají sedlovou střechu se sklonem 6°, střešní krytinou jsou střešní panely, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené minerální panely. Střecha i stěny jsou tepelně izolovány, u střechy je tepelnou izolací 100 mm vrstva PIR, u stěn 160 mm minerální vlny a 100 mm PUR panel RUUKKI. Nižší výrobní hala – spojovací – je napojena na stávající zděný objekt. Stavebně připraveny jsou otvory pro čtyři vrata a devět oken, součástí dodávky byl i obloukový střešní světlík s prosklením polykarbonátem o rozměru 20 x 2,5 metru. Haly mají zvýšenou požární odolnost konstrukce a opláštění – od R15 DP1 až po EI/EW 30 DP1 a R30 DP1.