Na začátku měsíce jsme předávali skladovou halu v Uherském Hradišti nebo halu pro zemědělskou techniku nedaleko Červeného Kostelce v Královehradeckém kraji. V polovině října to byly haly pro další tři společnosti – zemědělská hala pro zemědělce z Jenišova v Karlovarském kraji, prodejní hala pro obchodní společnost v Příbrami a skladově-administrativní objekt v Černošicích u Prahy.

CZ0856 NEREZ MATERIALY NOVA (skladová hala, dokončená 3. října 2017)

Objednatelem a investorem skladové haly byla společnost Nerezové materiály s.r.o. s centrálou v Uherské Hradišti. Hala vyrostla v novém administrativně skladovém areálu firmy v Uherském Hradišti a má rozměry 95,2 x 21,6 m. Vnitřní světlá výška je 7 m. Společnost se zabývá dodávkami nerezového hutního materiálu a v rámci rychlých dodávek a prvotřídního servisu pro své zákazníky potřebuje rozsáhlé prostory pro skladování širokého sortimentu nerezového materiálu. Sedlová střecha nové skladové haly má sklon 7° a je tepelné izolovaná 200 mm vrstvou minerální vlny, opláštění haly tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech se 150 mm izolací (minerální vlna). Do haly je přístup elektrickými sekčními vraty Hormann SPU 42 (3 ks o rozměrech 4 500 x 4 500 mm a 1 ks 6 000 x 4 500 mm). Pro přístup personálu slouží čtyři dveře o rozměru 1 000 x 2 100 mm. V rovině střechy je umístěné pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu, izolovaného PC deskou (2 x 85 350 x 1 300 mm, celková plocha 222 m2). Požární odolnost opláštění stěn je EW15 DP1, obvodových sloupů pak R15.

CZ0882 IMPRO NEZATEPLENA – hala pro zemědělskou techniku, dokončená 5. října 2017

Objednatelem a investorem haly bylo Obchodní družstvo Impro z obce Zábrodí, která leží u města Červený Kostelec v Královéhradeckém kraji. Obchodní družstvo Impro bylo založeno v r. 1993 a v současnosti má tato výrobní a obchodní společnost 15 středisek, rozdělených do divize průmyslové a do divize obchodu, služeb a zemědělství. Hala pro zemědělskou techniku byla na začátku října dokončena v areálu družstva v Zábrodí a má rozměry 18,6 x 49,3 m a její vnitřní světlá výška je 5 m. Střešní plášť tvoří trapézový plech, svisle kladený trapézový plech je použit na opláštění haly. Hala je rozdělena dělící příčkou ze svisle kladeného trapézového plechu na dvě části – v části bez požadavku na požární odolnost tvoří opláštění stěn trapézový plech, v části s požadavkem na požární odolnost tvoří opláštění stěn na vnější i vnitřní straně trapézový plech. Součástí konstrukce této části haly je i 150 mm vrstva izolace (minerální vlna). Požadavek na požární odolnost byl u opláštění stěn EI15 DP1 a u obvodových sloupů R15. Ve vnějším plášti jsou elektricky ovládaná sekční vrata o rozměru 5 500 x 4 500 mm (1 ks) a jednodílné zateplené dveře 1 000 x 2 100 mm (také 1 ks). Pevné střešní prosvětlení tvoří nezateplený trapézový plast s rozměry 25 050 x 1 300 mm (2 ks).

CZ0990 U FARMA – zemědělská hala, dokončená 16. října 2017

Objednatelem haly byla společnost Tribase ARCH spol. s r.o. z Prachatic, investorem díla pak společnost UFARMA spol. s r.o. z Jenišova v Karlovarském kraji, která podniká v oblasti zemědělství. Zemědělská hala v obci Rovná (jihozápadně od Karlových Varů) využívá konstrukci S14/4R o rozměrech 17,7 x 25,6 m a světlou výškou 3,9 m má sedlovou střechu se sklonem 14°, sklon dolního pasu střechy je 4°. Střešní krytinu tvoří ocelový trapézový plech, na opláštění stěn haly je použit svisle kladený trapézový plech, součástí konstrukce stěn je i 150 mm izolace z minerální vlny. Zateplené opláštění je provedené pouze pro část podélné stěny a pro část štítové stěny. Ve vnějším plášti jsou dva olemované otvory (4 730 x 3 900 mm a 4 760 x 3 900 mm), sekční vrata (4 600 x 3 900 mm) a dveře (1 200 x 2 100 mm). Stavebně připraven byl olemovaný otvor pro protiprůvanovou síť o rozměru 14 000 x 1 500 mm. Světlo do haly přivádí i jednotlivě montovaná okna (1 ks 1 500 x 1 500 mm, 1 ks 1 200 x 1 200 mm a 1 ks 600 x 600 mm). Na střeše jsou pevné střešní prosvětlovací pásy z trapézového laminátu (10 ks o rozměru 750 x 2 800 mm). Požární ochrana sloupů odpovídá požární odolnosti R15.

CZ0981 GO SHOP (prodejní hala, dokončená 19. října 2017)

Objednatelem a investorem prodejní haly byla příbramská společnost GO SHOP, s.r.o.. Hala o rozměrech 40 x 20 m a vnitřní světlé výšce 3,4 m vyrostla v Příbrami. Střešní plášť s krytinou z trapézového plochu je izolován 250 mm vrstvou minerální vlny, opláštění haly je řešeno pomocí vodorovně kladených sendvičových panelů a je také izolováno minerální vlnou (170 mm). Hala je osazena třemi dveřmi 1 050 x 2 200 mm a osmi výkladci o rozměrech 3 800 x 3 000 mm. Stavebně je připravena i pro osazení jednotlivě montovaných oken (16 ks) o velikosti 900 x 600 mm a 8 ks o rozměrech 500 x 600 mm. Zvýšená je její požární odolnost, u nosné konstrukce střechy R30, u střešního pláště a opláštění stěn EW30 DP1 a u nosných sloupů R30.

CZ0935 HM TRADING II (skladově-administrativní objekt, dokončený 19. října 2017)

Nová skladově-administrativní hala byla postavena v Černošicích. Rozměry haly jsou 28 x 14 m a světlá výška je 6,7 m. Objekt navazuje na ocelovou halu LLENTAB, která byla realizována pro HM TRADING v I. etapě (projekt č. CZ0282). Hala bude sloužit obchodní společnosti investora jako zázemí pro sklad a administrativu. Hala konstrukce S4HR2 má sedlovou střechu o sklonu 4°, horizontální dolní pas a dva vnitřní sloupy, sestavené ze dvou C-profilů. Střešní plášť je izolován 200 mm vrstvou minerální vlny, stejný typ izolace o tloušťce 150 mm je v opláštění stěn. Vnější plášť tvoří svisle kladený trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou osazena elektricky ovládaná sekční vrata o rozměru 2 750 x 2 750 mm a dveře 2 400 x 2 200 mm. Vzhledem k charakteru objektu nepřekvapí velká plocha prosklení – průmyslová okna, prosvětlení a výkladce jsou v opláštění čtyři, jednotlivě montovaných oken je na hale čtrnáct (okna nebyla součástí dodávky LLENTAB). V hale je vestavěno patro s užitnou nosností 250 kg/m2. Vysoká je požární odolnost celé haly – nosná konstrukce střechy R30, střešní plášť EW30 DP1 a obvodové stěny EW60 DP1, v I. NP je u obvodových sloupů R60, u požárně dělící stěny EI60 DP1, ve II. NP pak u opláštění obvodových stěn EW30 DP1, u požárně dělící stěny EI30 DP1 a u obvodových sloupů R30. Požární odolnost nosné konstrukce patra je EI60 DP1. Objednatelem a investorem byla Ing. Marie Honesová.