Začátkem měsíce jsme v Českém Brodě předali novou výrobní a skladovou halu, opláštění střechy stávající výrobní a skladové haly a přístavbu k této hale. O několik dnů později to bylo opláštění přístřešku v Polici nad Metují pro výrobce svařovaných a lisovaných dílů pro automobilový průmysl. Na Vysočině ve Světlé nad Sázavou jsme na konci první dekády měsíce listopadu zastřešili manipulační prostor mezi dvěma našimi staršími halami z let 2002 a 2004. V polovině měsíce jsme dokončili stavbu otevřeného přístřešku v Ostravě-Hrabové pro korejského výrobce automobilových komponent. Velmi nás těší, že se k nám naši zákazníci opakovaně vracejí i po letech, ostatně tento měsíc je toho důkazem.

CZ0484 – WTE PowerBolt  (výrobní a skladová hala, dokončeno 2. listopadu 2017)

Objednatelem a investorem nové výrobní a skladové haly, opláštění střechy stávající haly a přístavby k této hale byla společnost WTE PowerBolt s.r.o. z Kostelce nad Černými lesy. Společnost se specializuje na výrobu speciálních spojovacích materiálů a zakázkových dílů pro chemický, petrochemický a těžební průmysl, energetiku a těžké strojírenství a své výrobní a skladové zázemí má v Českém Brodě. V českobrodském areálu na Sportovní ulici se také všechny tři objekty realizovaly.

První z nich – nová výrobní a skladová hala – má rozměry 35,9 x 10, 3 m (délka x šířka) a světlou vnitřní výšku 4,5 m. Sedlová střecha se sklonem 7° je zateplená 150 mm vrstvou minerální izolace. Střešní krytinu i spodní vrstvu střešního pláště tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Obvodové stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely, vnitřní stěna pak svisle kladeným trapézovým plechem. Tepelnou izolací obvodových stěn je 100 mm minerální izolace. Přístup do haly zajišťují sekční vrata s integrovanými dveřmi o rozměru 5 000 x 3 500 mm, další dveře jsou na podélné stěně haly. Na této stěně je také většina plastových oken, jednokřídlá otvírací mají velikost 1 200 x 1 100 mm (2 ks), fixní dvoudílná pak 2 400 x 1 100 mm (4 ks). Ve střešním plášti jsou umístěné pevné střešní prosvětlovací pásy s rozměry 18 750 x 1 150 mm (2 ks) a 9 750 x 1 150 mm (2 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů je R15, u opláštění stěn je odolnost EW15 DP3.

Druhý objekt –  u stávající výrobní a skladové haly s rozměry 36,9 m (délka) a 12,9 a 17,4 m (šířka), okapová výška je 5,4 a 4,9 m.  jsme realizovali opláštění střechy. Střešní plášť je tepelně izolovaný (150 mm minerální vlna), vaznice jsou uchyceny na „kozlíky/bačkory“, které jsou kotveny šrouby do horního pasu stávajícího nebo přes svorníky za spodní hranu horního pásu vazníku.

Třetí objekt – realizace přístavby ke stávající výrobní a skladové hale. Přístavba o rozměrech 36,9 m x 5,5 m má světlou výšku 3,4 m. I tato přístavba je tepelně izolovaná, střecha i obvodové stěny mají stejné konstrukční složení, jako nově realizovaná výrobní a skladová hala. Přístavba je osazena jednokřídlými okny 1 500 x 1 800 mm (8 ks). Stejné jako u nové haly jsou i parametry požární odolnosti.

CZ0979 HAUK (opláštění přístřešku, dokončeno 7. listopadu 2017)

Objednatelem a investorem opláštění přístřešku byla společnost HAUK s.r.o. z Police nad Metují. Firma se zabývá především výrobou svařovaných a lisovaných dílů pro automobilový průmysl, velmi dynamicky se u ní rozvíjí středisko interiérových dílů, které vyrábí zvýšené podlahy, koberce apod. V roce 2015 byla pro HAUK s.r.o v Polici nad Metují postavena nová skladová, výrobní a administrativní hala LLENTAB. O dva roky později jsme pro tohoto klienta opláštili přístřešek, který navazuje na původní halu z roku 2015. Přístřešek má šířku 9,5 /6 m, délka je 49,5 m. Vnitřní světlá výška je 6 m. Pultová střecha má sklon 4° a je tepelně izolovaná (200 mm minerální vlny), krytinu i spodní vrstvu střešního pláště tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na vnější opláštění stěn jsou použity vodorovně kladené stěnové panely, i opláštění stěn je tepelně izolováno (100 mm PUR). Přístřešek je vybaven sekčními vraty o rozměru 4 000 x 4 500 mm (1 ks) a 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a jednokřídlými ocelovými dveřmi (1 ks). Na opláštěný přístřešek byla z původní haly demontována a znovu namontována okna o velikosti 4 000 x 1 500 mm (3 ks), přidána byla i nová menší okna (3 000 x 1 500 mm) ve stejném provedení jako původní (4 ks). Střešní prosvětlení zajišťuje trapézový laminát + čiré polykarbonátové desky tl. 16 mm o rozměrech 1 650 x 4 200 mm (10 ks). Obvodové sloupy přístřešku mají požární odolnost R30.

CZ0949 PROBAS DVUR (zastřešení manipulačního prostoru, dokončeno 10. listopadu 2017)

Investorem a objednatelem zastřešení manipulačního prostoru byla společnost PROBAS spol. s r.o. z Prahy, která má svoji provozovnu ve Světlé nad Sázavou, kde se také zastřešení realizovalo. Za více než 25 let od založení se rozšířením provozních prostor a investicemi do technologie firma PROBAS změnila z malého a středního výrobce ve velkozpracovatele vlnité lepenky. K zastřešení byla použita konstrukce LLENTAB typ S7HR, rozměry jsou 63,7 m x 13,9 / 15,9 m (délka x šířka). Světlá výška je 4,5 m. Střešní plášť je neizolovaný a krytinu tvoří trapézový plech, opláštění nebylo potřeba, protože objekt navazuje na stávající haly, které také realizovala naše společnost (č. projektů CZ8498 a CZ8380) v roce 2002 a 2004. Součástí střechy jsou i světlíky z pevného trapézového laminátu o rozměru 23 950 x 1 150 mm (2 ks).

CZ0991 Sungwoo Hitech  (otevřený přístřešek, dokončeno 16. listopadu 2017)

Objednatelem otevřeného přístřešku byla stavební společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o z Ostravy, investorem pak SUNGWOO HITECH s.r.o. z Ostravy-Hrabové. Tato korejská společnost je hlavním dodavatelem komponent pro Hyundai Motors v Nošovicích a KIA Motors v Žilině. Od svého založení v roce 1977 v Jižní Koreji se firma neustále rozšiřuje, k nejvýraznějšímu růstu došlo však v posledních pěti letech. Přístřešek s pultovou střechou a konstrukcí LLENTAB P4HR má rozměry 124,9 x 26,5 m a vnitřní světlou výšku 5 m. Střecha je neizolovaná, opláštění stěn nebylo součástí předmětu plnění. Přístřešek je „po vodě“ napojen na stávající objekt, napojení je provedeno na železobetonové sloupy.