V květnu jsme mimo jiné dokončili halu pro výrobu obráběných dílů ve městě Kraslice v Karlovarském kraji nebo velkou skladovou halu pro nátěrové hmoty v Letovicích na jižní Moravě.

CZ0630 Kornet – výrobní hala

Objednatelem nové výrobní haly v Kraslicích na Sokolovsku byla karlovarská stavební firma BAUING KV s.r.o., investorem pak Kornet s.r.o. se sídlem ve městě Kraslice. Hala konstrukce S2HR1 má velikost 38×30 m2 a světlou výšku 5 metrů. Střecha haly je sedlová a spodní vrstva střešního pláště je z ocelového trapézového pozinkovaného plechu.

Firma Kornet je certifikovaným výrobcem malých a středních sérií obráběných, lisovaných a montovaných dílů. Své výrobky vyrábí obráběním na CNC a v menší míře i konvenčních strojích, dále tvářením na servo, výstředníkových a CNC strojích.

Nová rekuperovaná hala umožní investorovi ještě přesnější obrábění, než ty stávající. A díky jejímu dokončení se navíc může pustit do renovace starší haly.

CZ0665 Teluria – skladová a expediční hala

V říjnu loňského roku vydal odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Letovicích stavební povolení pro novostavbu expedičního skladu a v květnu už nová ocelová hala LLENTAB stojí. Investorem byla společnost BARVY A LAKY TELURIA s.r.o., která ještě na podzim zahájila ve spolupráci s firmou Letostav s.r.o. stavbu moderního expedičního skladu a současně s tím stavbu vodovodní, plynové, kanalizační a elektro přípojky. Nový expediční sklad bude mít kapacitu 970 tun syntetických barev (cca 3000 paletových míst) a 1050 tun vodou ředitelných barev (cca 3000 paletových míst). Zastavěná plocha haly je 3661,5 m2.

Nová hala, využívající systém LLENTAB s konstrukcí S7HR1, má sedlovou střechu se sklonem 7°, délku 64,6 m, šířku 36,6 metrů a vnitřní světlou výšku 12 metrů. Povrch střešního pláště tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný TP 46, povrchová úprava je oboustranně provedena polyuretanovým lakem. K opláštění stěn nové expediční haly byl použit svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech VP 45. Tepelnou izolaci tvoří 150 mm vrstva minerální pěny. Jednolodní hala s řadou podpěr bude investorovi sloužit jako sklad a expedice. Hala – vzhledem k materiálům, které v ní budou skladovány – nabízí zvýšenou požární odolnost konstrukce haly a opláštění. Nosná konstrukce střechy, realizovaná pohledem LLENTAB 2LF, má, podobně jako střešní plášť požární odolnost 30 minut, opláštění stěn a obvodových sloupů pak 30-90 minut. Pro opláštění stěn byl použit stěnový plášť LLENTAB typ 4F, sloupy byly obloženy sádrokartonem a kapotáží.

Společnost BARVY A LAKY Teluria patří od roku 2003 tradičnímu českému výrobci nátěrových hmot, firmě BARVY A LAKY HOSTIVAŘ. Nový sklad je významnou součástí strategických rozvojových záměrů celé firemní skupiny BAL a bude sloužit k dalšímu zefektivnění činnosti a k vytváření potřebného moderního technického a logistického zázemí pro dodávky zákazníkům v tuzemsku i v zahraničí. S výrobky skupiny BAL se můžete setkat v celé řadě obchodních řetězců, u partnerských prodejců a distributorů nebo v síti maloobchodních prodejen Kouzlo barev a drogerie a Barevný ráj.