Výstavba nových hal LLENTAB se nezastavila ani v květnu, kdy jsme dokončili čtyři nové objekty. V první dekádě května to byla velká skladová hala v Českých Budějovicích pro papírenskou společnost Mondi Bupak, v polovině měsíce pak přístavba seníku pro zemědělské družstvo ZERAS na Vysočině. V závěru května jsme předali ve Strančicích kryté parkovací stání a v bývalém areálu teplické firmy BONEX zrealizovali pro Dopravní a zemní stavby Teplice skladovou halu a přístřešek.

CZ0972 – Mondi Bupak (skladová hala, dokončena 9. května 2018)

Objednatelem nové skladové haly byla společnost Metrostav a.s., divize 6, investorem papírenská společnost Mondi Bupak s.r.o. z Českých Budějovic. Mondi Bupak je předním výrobcem vysoce kvalitních kartonů z vlnité lepenky s dlouholetou tradicí. Vyrábí inovativní a inteligentní obalová řešení pro celou řadu průmyslových odvětví, včetně potravinového a spotřebního průmyslu. Nová skladová hala je napojena na stávající sousední objekt a je součástí I etapy výstavby skladových a výrobních hal Mondi Bupak a kromě jiného zaujme impozantními rozměry – vnější šířka je 44,6 resp. 47,2 m, délka pak 193,4 resp. 78,7 m. Hala konstrukce S3HR má sedlovou střechu se sklonem 3°, světlá výška je 6,5 resp. 7 m. Střešní plášť LLENTAB typ SP, který se používá například u střech s malými sklony, tvoří pozinkovaný trapézový plech TP45, opatřený polyesterovým lakem. Střecha haly není tepelně izolovaná. Vzhledem k tomu, že hala nemá členitý plášť (mnoho oken nebo vrat), je použité na stěnách opláštění LLENTAB typ 7, které je velmi efektivním řešením z hlediska nákladů na výstavbu.

Panely (montovány jsou vodorovně přímo na nosné sloupy konstrukce) nabízejí ve srovnání s ‚klasickým‘ skládaným opláštěním elegantnější design. Nosná konstrukce je viditelná. Stěnová konstrukce je tepelně izolována, v části požárních pásů 100 mm vrstvou minerální vlny (DP1), mimo požární pásy pak 100 mm polyuretanovou výplní (DP3). Stavebně připraveny byly otvory pro sekční vrata o velikosti 3 000 x 3 000 mm (10 ks), 4 000 x 3 000 mm (3 ks), 2 500 x 3 000 mm (2 ks) a 4 030 x 3 015 mm (2 ks). Stavebně připraveny jsou také otvory pro dveře 1 100 x 2 700 mm (8 ks) a 1 100 x 2 100 mm (2 ks). Světlíky nebyly předmětem díla, ale otvory 1 500 x 1 800 mm pro ně jsou také hotovy – celkem je jich na hale 28. Vzhledem k obsahu skladové haly není překvapením zvýšená požární odolnost – u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů R15, u obvodových stěn EW 15 DP1 a DP3, u požární příčky a jedné štítové stěny EI 30 DP1.

CZ0943 – ZERAS PRODLOUŽENÍ (přístavba skladu slámy, dokončena 15. května 2018)

Objednatelem přístavby skladu slámy byla společnost SPH stavby s.r.o. z Bystřice nad Pernštejnem, investorem zemědělské družstvo na Vysočině ZERAS a.s. Přístavba skladu slámy je již druhou realizací, poprvé LLENTAB dodal družstvu seník již v roce 2011. Nyní dokončená přístavba má rozměry 24,9 x 22,5 m (šířka x délka) a výšku 9 m. Šířka je stejná jako u původního seníku a prodloužením původního objektu o délce 35,2 m vznikl sklad o rozměrech 24,9 x 57,7 m. Konstrukce S11HF má sedlovou střechu o sklonu 11°, střešní a stěnový plášť nejsou tepelně izolované. Povrch tvoří ocelový trapézový plech, u stěn svisle kladený. Přístavba seníku je bez vrat, dveří a oken, světlo do interiéru přivádí trapézový laminát o rozměru 6 150 x 1 300 mm (2 ks).

CZ1001 – EKRO CZ (kryté parkovací stání, dokončené 21. května 2018)

Investorem haly byla společnost EKRO CZ s.r.o. z Prahy-Záběhlic, dodavatelem stavební části díla pak firma Milan Procházka zahradnické služby ze Strančic. Lešení EKRO se vyrábí již od 40. let minulého století a díky této skutečnosti a neustálému technickému vývoji dnes firma nabízí optimální řešení všech situací, které mohou nastat při obestavování lešením i u těch nejčlenitějších objektů. Kryté parkovací stání pro osobní automobily má rozměry 18 x 43 m (šířka a délka) a světlou výšku 3,5 – 4 m. Střecha i zadní stěna jsou z trapézového plechu a jsou nezateplené, trapézový plech na zadní stěně je kladen svisle. Hala je napojena na stávající objekt.

CZ1048 – BONEX (skladová hala a přístřešek, dokončené 21. května 2018)

Objednatelem a investorem nové skladové haly a přístřešku byla společnost Dopravní a zemní stavby Teplice s.r.o, člen investorské a developerské skupiny JTH. V areálu bývalé textilky Bonex v Teplicích si od firmy LLENTAB nechala postavit dva objekty – skladovou halu a otevřené stání (nezateplený přístřešek). Hala je konstrukce S4HR2, její rozměry jsou 60,9 x 85 m a světlá výška je 7 m. Střešní plášť typu 5 plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště a tvoří jej dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace z minerální vlny 100 mm a parozábrana. Stěny haly typu 4F ze svisle kladeného trapézového plechu, minerální vlny (100 mm), parozábrany, vnitřního plechu a nosného sloupu patří mezi řešení, které LLENTAB v průběhu trvale zlepšuje a přizpůsobuje novým požadavkům klientů. Stále nabízí vysokou odolnost, lehkou údržbu a opravy a jednoduché stavební úpravy (např. zabudování nových oken nebo vrat). Střecha má, podobně jako otevřené stání, sklon 4°, u haly je sedlová, u přístřešku pultová. Pevné střešní prosvětlení tvoří kombinace trapézového plastu a komůrkového polykarbonátu a je tvořeno 7 ks prosvětlení o rozměrech 1 650 x 22 200 mm, 3 ks prosvětlení o rozměrech 1 650 x 19 200 mm a 1 ks prosvětlení o rozměru 1 650 x 25 200 mm. Ve vnějším plášti haly jsou vrata o rozměrech 3 000 x 4 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 150 mm (2 ks). Opláštění stěn má požární odolnost EW 15 DP1, obvodové sloupy R15 DP1. Rozměry otevřeného stání jsou 25,2 x 18 m, světlá výška je 6,2 m. Střešní plášť tvoří ocelový trapézový plech.