Stavebnictví, optika i potravinářství – i do těchto oborů jsme díky našim halám, dokončeným v dubnu, zasáhli. V dubnu jsme například dokončili kromě jiných strojovnu vzduchotechniky v areálu přerovské firmy MEOPTA. V Bohumíně jsme firmě Rockwool předali zastřešení skladovacích boxů, pro DEK Stavebniny pak sklad klempířských materiálů v Praze-Hostivaři. Další dvě realizace jsou pro firmy podnikající v potravinářském průmyslu a obě jsou u Tábora jen několik kilometrů od sebe – v Záhosticích u Chýnova slouží nová hala LLENTAB jako skladová hala pro firmu Golden Snack, v Mladé Vožici pak pro nová přístavba skladové haly pro další českou společnost – FLOSMAN a.s.

CZ0918 Bowling Svačina (dvě přístavby bowlingu, dokončené 3. dubna 2018)

Objednatelem byl pan Jiří Svačina, pro kterého jsme už halu pro bowling v obci Tehovec – Vojkov kousek u Říčan u Prahy realizovali. S původní halou byl investor spokojen a díky zájmů hostů se tak rozhodl přistavět na štítové a podélné stěně další 2 přístavby. Přístavba na štítové stěně má rozměry 13 x 23 m (šířka x délka), světlá výška je 7 m, druhá přístavba na podélné stěně je s rozměry 5 x 21 m a výškou 2,7 m o něco menší. Oba objekty mají izolovaný střešní plášť (minerální vlna 200 mm), krytinou je ocelový trapézový plech, opláštění stěn tvoří svisle kladené sendvičové panely s tepelnou izolací 120 mm PUR. Otvory pro okna a dveře byly řešeny formou ocelových H-rámů a jsou tak stavebně připraveny pro montáž. Součástí předmětu díla jsou u přístavby na štítové stěně tři kotevní prvky pro budoucí uložení nosné konstrukce patra z hutních profilů. Požární odolnost opláštění stěn je EW 15 DP3, u obvodových sloupů R15.

CZ1072  MEOPTA (přístavba strojovny vzduchotechniky, dokončená 11. dubna 2018)

Objednatelem přístavby strojovny vzduchotechniky k budově M1c v areálu firmy MEOPTA v Přerově byla společnost EP Rožnov, a.s. z Rožnova pod Radhoštěm. Specializací firmy je projektování a realizace čistých a klimatizovaných prostor v elektrotechnickém, automobilovém a farmaceutickém průmyslu, v optice a jemné mechanice, ve zdravotnictví, ve výrobě zdravotnické techniky i v dalších průmyslových oborech. Její služby využívá i nadnárodní výrobce optiky, firma Meopta – optika, s.r.o. v Přerově. Nová strojovna má půdorys 13 x 19,7 m a světlou výšku 4,5 m. Střecha je pultová se sklonem 4°. Střešní plášť, krytý ocelovým trapézovým plechem, je tepelně izolovaný (200 mm minerální vlny), stěnové opláštění tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové panely s 150 mm izolací z minerální vlny. Celý objekt má zvýšenou požární odolnost, nosná konstrukce střechy, střešní plášť, opláštění stěn i obvodové sloupy mají odolnost R30.

CZ 0982 ROCKWOOL (zastřešení skladovacích boxů, dokončené 12. dubna 2018)

Objednatelem neizolovaného zastřešení skladovacích boxů byla společnost Rockwool, a.s. z Bohumína, která je součástí skupiny Rockwool, světového lídra v oblasti produktů a systémových řešení z kamenné vlny. Šířka přístřešku je 17,9 až 23,7 m, délka 45,8 m a vnitřní světlá výška 11,6 m. Střecha typu P4HR je pultová se sklonem 4°. Střešní krytinou je ocelový trapézový plech, na opláštění stěn, realizovaném od výšky 11,6 m, je použit svisle kladený trapézový plech.

CZ0964 DEK HOSTIVAR (sklad klempířských materiálů, dokončený 13. dubna 2018)

Objednatelem skladu klempířských výrobků pro DEK Stavebniny v Praze – Hostivaři byla společnost DEK Stavební s.r.o. z Prahy. Sklad má rozměry 14,4 x 26,8 m, světlá výška je 4 m. Střecha je neizolovaná, typ konstrukce je S7HR, tj. sedlová střecha se sklonem 7°. Střešní krytinu tvoří ocelový trapézový plech, nezateplené opláštění stěn pak trapézové plechy DEKPROFILE resp. DEKLAMELLA LAM 01 (32 mm) v grafické šedé (RAL 7024 a šedém odstínu RAL 9008. Sklad je vybaven elektricky ovládanými sekčními vraty o rozměru 5 000 x 3 000 mm (1 ks), 2 500 x 3 000 mm (1 ks), 2 500 x 3 100 mm (1ks), 2 500 x 3 200 mm (1ks) a 2 500 x 3 150 mm (1ks). Ve střeše je pevné střešní prosvětlení trapézovým plastem o rozměru 2 200 x 2 500 mm (2 ks).

CZ0997 Golden Snack (skladová hala, dokončená 20. dubna 2018)

Objednatelem skladové haly stavební společnost Hora s.r.o. z Tábora, investorem pak společnost Golden Snack, s.r.o. se sídlem v Záhosticích u Chýnova. Česká firma, založená v roce 2000, se zabývá výrobou a distribucí pelletových snacků, crackerů, bramborových lupínků, slaných tyčinek a popcornu a pro své výrobky potřebovala postavit nové skladové prostory. Hala LLENTAB o rozměrech 24,9 x 59,5 m má světlou výšku 6,5 m a její střešní konstrukce typu S11HR se sklonem 11° s krytinou z ocelového trapézového plechu je tepelně izolovaná 200 mm minerální vlny. Opláštění stěn tvoří svisle kladený trapézový plech, i tady je použita tepelná izolace 150 mm z minerální vlny. Hala je napojena na spojovací krčky, přístup zajišťují troje vrata o rozměru 3 910 x 3 100 mm (1 ks), 3 885 x 3 100 mm (1 ks) a 5 525 x 3 100 mm (1 ks). Stavebně připravené jsou otvory pro dveře 1 100 x 2 200 mm (2 ks). Oken je celkem 22 a mají rozměry 1 400 x 1 000 mm. Zvýšena je požární odolnost, R15 pro nosnou konstrukci střechy skladu i spojovacích krčků a obvodových sloupů, REI 15 pro střešní plášť spojovacího krčku a EW 15 pro opláštění stěn skaldové haly.

CZ1060 FLOSMAN (přístavba skladové haly, dokončená 25. dubna 2018)

Objednatelem přístavby skladové haly v Mladé Vožici byla táborská firma FLOSMAN a.s., česká společnost s 25 letou historií. Její hlavní náplní je prodej celého sortimentu potravin. Tuto službu nabízí svým zákazníkům jak ve svých velkoobchodech, tak v maloobchodních prodejnách, které jsou provozovány pod obchodní značkou Flop Top. Pro svůj sortiment potřebovala rozšířit skladové prostory a její volba padla na náš systém ocelových konstrukcí. Přístavba o rozměrech 10,2 x 72,7 m a světlou výškou 6,6 m má pultovou střechu o sklonu 4° a její střešní krytinu tvoří ocelový trapézový plech. Střecha i opláštění stěn jsou tepelně izolované (200 minerální vlny na střeše a 150 mm ve stěnách), svisle kladený trapézový plech je použit na stěnách nového objektu. Ve vnějším plášti je 6 vrat o rozměrech 2 800 x 3 000 mm (2 ks), 2 000 x 3 000 (2 ks) a 3 400 x 3 500 mm (2 ks). Světlo do haly přivádí pevné prosvětlení stěn komůrkovým polykarbonátem v hliníkovém rámu o velikosti 50 x 1 m. Ve stávajícím plechovém opláštění administrativní části jsou pak další 4 okna o rozměrech 1 700 x 1 450 mm (3 ks) a 2 850 x 5 150 mm (1 ks). Stěnový plášť LLENTAB má požární odolnost EW 45 DP1, obvodové sloupy vykazují odolnost R45.