V červnu jsme do dlouhého seznamu dokončených hal na území České republiky připsali i nové ocelové haly pro modernizovanou pilnici ve východočeském Třebešově.

 

CZ0858 MATRIX – výrobní hala

Objednatelem ocelových hal pro modernizovanou pilnici byla stavební společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem MATRIX a.s., v Třebešově. Modernizovaná pilnice je součástí pily v Třeběšově, která patří do divize MATRIX WOOD, jedné ze čtyř divizí akciové společnosti MATRIX a.s.. Cílem projektu byla inovace výrobní kapacity společnosti MATRIX a.s., stávající prostory už neumožňovaly uspokojivě a účelně instalovat moderní strojní zařízení, jež by umožnilo zefektivnit výrobu. Nová koncepce pilnice je postavena na vysoké produktivitě práce, vysoké flexibilitě zpracovávané kulatiny (délky a průměry) i výsledného řeziva a také na široké škále zpracovatelných dřevin. Pilnice bude zpracovávat především modřín a dub, dále borovici, smrk, douglasku, buk a další dřeviny. Kapacita pilnice se předpokládá cca 30 až 35 tis. m3 kulatiny za rok v jednosměnném provozu.

Objekt pilnice tvoří nová hala LLENTAB, která je umístěna na stávající manipulační ploše a z části na místě stávající pilnice, jejíž část byla odstraněna. Ponechaná původní pilnice se stala po dokončení stavebních úprav součástí pilnice nové. V Třebešově však ve skutečnosti vyrostly tři objekty – nová velká ocelová hala LLENTAB konstrukce S7HR o půdorysu 32 x 58 m, malá hala o velikosti 20 x 55 metrů (také konstrukce S7HR) a vestavba ve velké hale (rozměry 11 x 24 metrů). Dvoupodlažní vestavba poskytuje prostor pro administrativní zázemí, sklady, brusírnu, trafostanici a rozvodnu. Vestavba je na velkou halu napojena šítovou i podélnou stěnou, na velkou halu je napojena malá hala. Velká i malá hala mají sedlovou střechu se sklonem 7°, vestavba pak rovnou střechu. Vnější opláštění velké haly a vestavby tvoří zinkovaný vodorovně kladený stěnový sendvičový panel s tepelnou izolací (šířka 120 mm), střešní sendvičové panely a svisle kladené stěnové panely LLENTAB jsou použity u malé haly. Všechny prvky ocelové konstrukce jsou vyrobeny z pozinkované oceli.