Ocelovou konstrukci skladové haly jsme v závěru června dokončili v Jindřichově Hradci pro stavebně-obchodní společnost PROSPERE s.r.o., ve stejném období jsme předali v Soběslavi skladovou halu pro firmu Impregnace Soběslav. Novou servisní dílnu pro opravy a údržbu vozidel jsme v Bakově nad Jizerou dostavěli pro společnost H-INTES s.r.o..

CZ1250 Prospere – skladová hala (Jindřichův Hradec, dokončeno 26.6.2019)

Ocelovou konstrukci skladové haly jsme dokončili pro stavebně-obchodní společnost PROSPERE s.r.o. se sídlem v Praze. Skladová hala v Jindřichově Hradci není první realizací pro tohoto zákazníka, nová hala bude napojena na stávající halu s ocelovou konstrukcí LLENTAB (CZ0902). Hala má půdorys 13,1×28,5 m (šířka x délka) a světlou výšku 6,5 m. Střešní plášť ani opláštění sten nejsou předmětem dodávky, součástí plnění je však vestavba patra o ploše cca 345 m2 (13,1×27,7 m) s užitnou nosností 500 kg / m2. Patro je umístěno ve výšce 3,5 m a je přístupné jednoramenným schodištěm.

CZ1222 Impregnace Soběslav – skladová hala (Soběslav, dokončeno 26.6.2019)

Společnost Impregnace Soběslav s.r.o. byla objednatelem a investorem nové skladové haly. Nová skladová hala má velikost 25×83 m (šířka x délka) a světlou výšku 6 m. Střecha (sedlová se sklonem 7 °) a tři stěny jsou bez tepelné izolace, střešní krytinu i opláštění stěn tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný. Jedna štítová stěna je zateplena 150 mm vrstvou minerální vlny.

CZ1103 H INTES – servisní dílna (Bakov nad Jizerou, dokončeno dokončeno 24.6.2019)

Novou servisní dílnu pro opravy a údržbu vozidel jsme předali H-INTES s.r.o. z Mladé Boleslavi, investorem byla společnost H-INTES REALITY s.r.o. Pro tohoto zákazníka jsme už jednu halu v Bakově nad Jizerou realizovali – po rekonstrukci tady vyrostl v roce 2010 sklad stavební mechanizace (CZ0041). Nová hala má půdorys 18,3×36,7 m (délka x šířka), světlou výšku 6 m a sedlovou střechu se sklonem 11 °. Střešní izolace LLENTAB typ 5 se dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací (minerální vlna tloušťky 200 mm) a parozábranou plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Na opláštění stěn je použit svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, stěny jsou tepelně izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. Přístavba je napojena „po vodě“ na již zmíněný stávající objekt LLENTAB CZ0041. Hala je bez oken ve stěnovém opláštění, ve vnějším plášti jsou umístěna elektricky ovládaná sekční vrata 4 500×4 000 mm (3 ks) a 3 500×4 000 mm (3 ks). Ve čtyřech z těchto vrat jsou integrované vstupní dveře. Světlo z exteriéru přivádí (kromě průhledu ve vratech) střešní fixní světlík, tvořený kombinací trapézového laminátu a komůrkového polykarbonátu. Součástí dodávky je i příprava pro uložení jeřábové dráhy s jeřábem o nosnosti 5 000 kg. U střechy se také kalkulovalo s přitížením od instalované vzduchotechniky a fotovoltaických panelů.