Výstavba nových hal LLENTAB se nezastavila ani v červnu, kdy jsme  dokončili čtyři nové objekty. Začátkem června to byla nová výrobní hala v Ústeckém kraji pro SKAN HOLZ Jirkov, která navázala na již realizovanou halu LLENTAB, postavenou v rámci I. etapy. A návrat k úspěšné realizaci znamenala i nová skladová hala pro společnost KAVALIERGLASS v Sázavě, kde loni vyrostla velká hala o 7 481 m2. Nová hala byla dokončená v polovině června a je ještě o více než třetinu větší, než ta loňská. O něco jednodušší byl sklad sena, který jsme o několik dnů později dokončili v k.ú. města Třinec pro firmu STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o.  Pro českého dodavatele koupelnového vybavení, firmu NOVASERVIS Brno, jsme realizovali v červnu skladovou halu s přístavkem.

CZ1046 – SKAN HOLZ – dostavba (zateplená výrobní hala, dokončená 4. června 2018)

Objednatelem a investorem nové výrobní haly byla společnost SKAN HOLZ Jirkov, spol. s r.o., která se zabývá výrobou a prodejem zahradních dřevostaveb. Do její nabídky patří zahradní domky, pavilony, přístřešky, krytá stání i zastřešení teras. Zateplená výrobní hala LLENTAB je součástí II. etapy, která navazuje na již realizovanou halu (projekt č. 8764) o ploše 1 536 m2. Nová hala, realizovaná v rámci této etapy, má identickou plochu a půdorys jako hala, postavená v rámci I. etapy – její rozměry jsou 30,6 x 50,4 m (šířka x délka) a minimální vnitřní světlou výšku 4,3 m. Podobně jako první hala má sedlovou střechu se sklonem 11°. Stejná výšková úroveň obou hal zamezuje vzniku sněhové kapsy. Střešní krytinou je trapézový plech, tepelnou izolaci tvoří 150 mm silná vrstva minerální vlny. Ocelový trapézový plech tvoří i vnitřní vrstvu střešní konstrukce. Na stěnové opláštění je použit svisle kladený trapézový plech se 150 mm silnou vrstvou minerální vlny v roli tepelné izolace. Vstup a výstup materiálu do haly zajišťují elektricky ovládaná sekční montážní vrata o rozměru 5 000 x 4 300 mm, dvoje dveře ve stěnách haly mají velikost 1 000 x 2 100 mm. O přístup světla do interiéru se starají stěnové prosvětlovací pásy z komůrkového polykarbonátu v pozinkovaném rámu o rozměrech 8 560 x 1 500 mm (1 ks), 26 750 x 1 500 mm (1 ks) a 10 700 x 1 500 mm (2ks). Požární odolnost opláštění stěn je EI 30 DP1, u obvodových sloupů je to díky SDK obkladům a kapotáži R30.

CZ1056 – KAVALIERGLASS – UJ (nezateplená dvoulodní skladová hala, dokončená 15. června 2018)

Objednatelem a investorem skladové haly byla společnost KAVALIERGLASS Sázava. V loňském roce pro objednatele postavila firma LLENTAB neizolovanou skladovou halu o velikosti 7 481 m2 a její realizace trvala zhruba čtyři měsíce. Do provozu byla uvedena v říjnu 2017. Nová skladová hala je opět o kus větší než loňský „gigant“ – rozměry té nově dokončené jsou 77,7 x 139,6 (šířka x délka) a vnitřní světlý výška je 4,5 m. Celková plocha se tak blíží k 11 000 m2. Důvodem pro výběr LLENTABu jako dodavatele i této haly byla naprostá spokojenost investora s konstrukčním řešením první haly. Vyjádření klienta a další informace o první hale naleznete zde.

Nová skladová hala pro skleněné výrobky firmy KAVALIERGLASS má dvoulodní provedení, první loď s konstrukcí MS7HR1 má rozměry 77,7 x 83,2 (šířka x délka), druhá loď s konstrukci S7HR má rozměry 39,3 x 56,4 m (šířka x délka). Obě dvě části jsou přímo napojeny. Hala je nezateplená, střešní plášť tvoří ocelový trapézový plech, svisle kladený trapézový plech je použit i na opláštění stěn. Ve vnějším plášti je celkem 5 ks montážních vrat o rozměru 3 000 x 3 000 mm a 8 ks dveří 1 000 x 2 100 mm. Hala nemá zvýšenou požární odolnost.

CZ1077 – KALETA (sklad sena, dokončený 18. června 2018)

Objednatelem novostavby skladové haly byla společnost STAVORENOL STAVEBNÍ s.r.o. z Českého Těšína. Sklad sena jsme dokončili v k. ú. Třinec a jeho rozměry jsou 21,6 x 39,7 m (délka x šířka). Vnitřní světlá výška je 5,5 m. Sedlová střecha je sedlová a má sklon 11°. Střešní plášť ani opláštění stěn nejsou tepelné izolované, povrchovou krytinou u střechy je ocelový trapézový plech, u jedné ze štítových stěn je pak svisle kladený trapézový plech. Část podélných stěn a jedna štítová stěna jsou vyzděny zdivem, to však nebylo předmětem plnění firmy LLENTAB. Vrata, dveře ani okna nebyly také předmětem díla.

CZ1029 – NOVASERVIS HALA B (skladovací hala s přístavkem, dokončená 19. června 2018)

Objednatelem skladovací haly s přístavkem byla společnost NOVASERVIS spol. s r.o. Brno, český dodavatel koupelnového vybavení. Skladovací hala se sedlovou střechou o sklonu 7° má rozměry 24,1 x 40,6 m (šířka x délka) a světlou výšku 7,85 m. Přístavek s pultovou střechou stejného sklonu má půdorys 4,25 x 4,75 m (šířka x délka) a světlou výšku 4,45 m. Hala je samostatně stojící, přístavek je k ní připojen tzv. „po vodě“. Střešní plášť haly je zateplený 250 mm vrstvou minerální vlny, stejnou konstrukci včetně tepelné izolace má také přístavek. Na opláštění stěn obou objektů je použit svisle kladený trapézový plech, tepelnou izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Hala má v opláštění osazena sekční vrata o rozměru 2 500 x 3 000 mm (3 ks), z toho jedna vrata mají zabudovány dveře a jedna vedou do haly z přístavku. Únikové ocelové dveře mají rozměr 2 000 x 2 200 mm (1 ks). Plastových oken je na objektu celkem 9 ks a jejich rozměry jsou 2 000 x 2 500 mm (5 ks), 2 000 x 3 750 mm (3 ks) a 2 000 x 1 250 mm (1 ks). Hala i přístavek mají zvýšenou požární odolnost, u všech prvků konstrukce je to R15.