Bez ohledu na letní prázdniny byly další haly LLENTAB dokončeny i v měsíci červenci. V Česticích na Rychnovsku vyrostla nová skladová hala, v Praze – Kyjích přístavba skladové haly pro velkoobchodní společnost. Nová skladová hala LLENTAB byla v červenci dodána i pro pivovar ve Velkém Březně na Ústecku a novou posklizňovou linku jsme dokončili v jihomoravské obci Dražůvky u Kyjova.

CZ 0931 GKR STAVBY – skladová hala

Objednatelem haly byla společnost GKR STAVBY s.r.o. z Roudnice nad Labem, která byla při stavbě ocelové haly LLENTAB dodavatelem stavebních prací. Investorem byla akciová společnost Heineken Česká republika, do jejíž portfolia patří pivovar ve Velkém Březně, kde se skladová hala stavěla. Rozšíření skladových ploch místního pivovaru bylo z důvodu vysoké poptávky nutné, ostatně znalci piva možná ví, že ve Velkém Březně vyráběný světlý výčepní Březňák získal za rok 2017 1. místo v největší pivovarnické degustační soutěži v českých zemích Zlatá pivní pečeť. Nová skladová hala LLENTAB konstrukce S7HR má šířku 24,4 metrů, délku téměř 70 m a výšku 10 metrů, sedlová střecha má sklon 7°. Hala je napojena na stávající objekt skladu. Střecha je zateplena 200 mm izolací z minerální vlny, krytinou je trapézový plech. Skladba střešního pláště typu 2SF (typ 4) je kompletně umístěna nad horní pásnicí konstrukce střechy – ocelová konstrukce je kapotována šedým Cetris obkladem. Vnější opláštění tvoří vodorovně kladený stěnový sendvičový panel se 100 mm silnou tepelnou izolací (PUR, pouze v místě požárních pásů je minerální vata). Jednu podélnou a jednu štítovou strana tvoří do výšky 1,5 metru zděná vyzdívka. Hala je osazena šesti vraty a čtyřmi dveřmi, pevné stěnové prosvětlení zajišťuje komůrkový polykarbonát o rozměru 23,5 x 1,1 m. Pro prosvětlení střech je použito 21 světlíků z trapézového laminátu + komůrkového polykarbonátu – 13 ks o rozměru 1,6 x 4,3 m, 8 ks o rozměru 1,6 x 5,8 m. Hala i opláštění má zvýšenou požární odolnost, R 30 pro nosnou konstrukci střechy a obvodových sloupů, EW 30 DP1 pro střešní plášť a opláštění stěn.

CZ 0942 Kala – posklizňová linka

Objednatelem haly pro posklizňovou linku byla kyjovská stavební firma Kala, spol. s r.o., investorem společnost Zemagro, spol. s r. o ze Strážovic na Kyjovsku. Zemagro se zabývá konvenční zemědělskou prvovýrobou, v rostlinné výrobě se věnuje zejména pěstování obilovin a olejnin. Nová hala LLENTAB představuje dostavbu posklizňové linky v obci Dražůvky a slouží jako hala příjmu s příjmovým košem. Sedlová hala konstrukce LLENTAB S4HR1 má rozměry 30 x 36 metrů (šířka x délka), v nejvyšším místě konstrukce má výšku 8,8 m. Vnitřní světlá výška je 4 m, hala je ukotvena ve výšce 3 metrů na železobetonovém soklu. Pozinkovaný ocelový trapézový plech je na střešním plášti (TP 46 – 0,63 mm) i na opláštění stěn (VP 45 – 0,5 mm). Hala je osazena posuvnými dvoudílnými vraty (2x) o rozměru 4,5 x 5,5 m a personálními dveřmi 1 x 2,1 m (2x) ve vratových křídlech. Okna ani světlíky nebyly předmětem dodávky.

CZ0914 ing. Miroslav Vyčítal – skladová hala

Objednatelem a investorem skladové haly byl ing. Miroslav Vyčítal z Vamberka, hala se nachází v Česticích nedaleko Rychnova nad Kněžnou. Nová ocelová hala LLENTAB konstrukce S7HR se sedlovou střechu se sklonem 7° má půdorys 18 x 78 m (šířka x délka), její výška je 8.8 m. Střecha i hala je nezateplená, střešní krytinu tvoří pozinkovaný ocelový trapézový plech, svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech je použit i na opláštění haly. Prosvětlení střechy zajišťují dva kusy trapézových plastů, každý o rozměru 34,8 x 3,9 metrů (š x v). Okapy a svody tvoří 95 metrů okapového systému LL 7011.

CZ 0925 Realit Investment – přístavba skladové haly

Objednatelem a investorem přístavby skladové haly byla společnost Realit Investment s.r.o. z Prahy, která halu realizovala pro velkoobchodní společnost Schubert Partner a.s.. Ta v současnosti provozuje velkoobchod s obalovými materiály a čerstvými konzumními vejci a ve svém skladovém areálu v Praze – Kyjích realizuje na celkové ploše přesahující 6500 m2 investiční výstavbu moderního výrobně skladového centra se zázemím pro administrativu.

Hala konstrukce S6HR o rozměrech 18,5 x 32,8 metrů (šířka a délka) a výšce 6 m nemá opláštění stěn, střechu tvoří pozinkovaný ocelový trapézový plech TP 46 – 0,65 mm. Hala je napojena na stávající objekty tzv. „po vodě“.