Z nových objektů LLENTAB, které jsme dokončili v červenci, vybíráme tři. Pro firmu DOUCHA ze Stříteže u Jihlavy jsme stavěli už druhý objekt, letos to byl sklad hutního materiálu. Přístavbu skladové haly jsme dostavěli v červenci pro velkoobchod Nerezové materiály v Uherské Hradišti. A pro zpracovatele elektroodpadu ENVIROPOL jsme v Jihlavě formou přistřešení skladových boxů řešili obnovu konstrukce po požáru.

CZ0986 DOUCHA Sklad – sklad hutního materiálu (Střítěž u Jihlavy dokončeno 9. července)

Rodinná firma DOUCHA s.r.o. ze Stříteže u Jihlavy patří k řadě klientů, kteří se k nám opakovaně vrací – po výrobní hale z roku 2004 jsme pro tohoto výrobce elektrorozvaděčů začali montovat v dubnu 2018 sklad hutního materiálu. Skladová hala má rozměry 23,7 x 73,6 m (šířka x délka) a světlou výšku 5 m. Sedlová střecha má sklon 7°. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 používá střešní vaznici zároveň jako distanční profil, její konstrukci tvoří ocelový trapézový plech s povrchovou úpravou polyesterovým lakem na rubu i líci, vrstva proti odkapávání vlhkosti, 200 mm vrstva minerální vlny, parozábrana a jako spodní vrstva opět trapézový plech. Stěnové opláštění 4F se skládá ze svisle kladeného ocelového trapézového plechu, 150 mm silné vrstvy tepelné izolace z minerální vlny, parozábrany a trapézového plechu na vnitřní straně stěnové konstrukce. Ve vnějším plášti jsou osazena vrata o rozměru 4 500 x 4 500 mm (2 ks), dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks), prosvětlení stěn zajišťují prosvětlovací pásy o rozměrech 69 500 x 1 200 mm (1 ks), 55 500 x 1 200 mm (1 ks) a 7 300 x 1 200 mm (1 ks). Kromě osvětlovacích pásů jsou na stěnách haly i samostatná okna o velikosti 3 600 x 1 500 mm (4 ks).

CZ1063 Nerez Materiály  – přístavba skladové haly (Uherské Hradiště, dokončeno 10. července 2018)

Investorem přístavby skladové haly byla společnost Nerezové materiály, s.r.o. z Uherského Hradiště, velkoobchod s nerezovými výrobky s distribucí po celém území České republiky. Skladová hala má velikost 20 x 34 m (šířka x délka) a světlou výšku 7 m. Sedlová střecha má sklon 7°. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 má 200 mm vrstvu minerální vlny, stěnové opláštění 4F je tepelně izolováno 150 mm silnou vrstvou tepelné izolace z minerální vlny. Nosná konstrukce je kotvena vetknutím. Ve vnějším plášti jsou osazena sekční vrata HÖRMANN o rozměrech 5 800 x 4 500 mm (1 ks), stejné rozměry má i stavební otvor pro druhá vrata. Ve střeše je trapézový laminát o rozměru 1 300 x 5 250 mm (8 ks), který zajišťuje prosvětlení interiéru haly. Opláštění stěn má požární odolnost EW 15 DP1, obvodové sloupy R15. Požární odolnost střešního pláště s plechovou střešní krytinou je Broof (t1).

CZ1126 – ENVIROPOL Boxy – obnova konstrukce skladových boxů (Jihlava,  dokončeno 16. července 2018)

Investorem byla společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál k.ú. Hruškové Dvory, což je městská část Jihlavy. Firma se specializuje na výkup a zpracování elektrotechnického a elektronického odpadu (EEZ). Předmětem realizace byla obnova konstrukce skladových boxů po požáru na konci března letošního roku. Provoz nebyl požárem zasažen, hořelo pouze v jednom ze zastřešených boxů, který je určený ke skladování vstupního materiálu.  Použitá konstrukce LLENTAB MS1HR1 má rozměry 15 x 25,8 m (šířka x délka), výška je 2,7 m od horní hrany zdi. Ocelová konstrukce je kotvena ve výšce 4,8 m na obvodové zdivo. Střecha je tepelně neizolovaná, stěny jsou buď bez opláštění, nebo je na požární dělící stěnu s požární odolnosti EI 60 DP1 použito opláštění 4FI se 150 mm vrstvou tepelné izolace. Vnější opláštění požární dělící stěny tvoří vodorovně kladený trapézový plech, vnitřní pak svisle kladený trapézový plech.