V březnu jsme dokončili např. rozšíření výrobní haly pro tiskárnu v Brně nebo halu pro násypku a dopravníky pro dopravu sypkých hmot ve Vřesové na Sokolovsku.

 CZ0929 KZK Rampa (rozšíření výrobní haly)

Objednatelem nové haly byla stavební společnost STAZEPO a.s. z Drásova, investorem KZK tiskárna s.r.o. z Brna, která působí na českém trhu již od roku 1995 jako specializovaná polygrafická společnost. Zaměřuje se zejména na výrobu samolepicích produktů vyráběných flexotiskovou či digitální technologií. V portfoliu společnosti je i řada dalších produktů, určených pro aplikaci na potravinářské, kosmetické, chemické a další průmyslové výrobky (cenové etikety a jiné materiály). Technická specifikace realizované ocelové haly LLENTAB byla zpracována na základě projektové dokumentace objednatele a nová hala bude sloužit pro rozšířená výrobního zázemí tiskárny. Šírka je 19,4 m, délka 5,4 m, světlá výška 4,1 m. Sedlová střecha má sklon 4° a je tepelně izolovaná 250 mm vrstvou minerální vlny. Vrchní vrstvu střešní konstrukce tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný, spodní vrstvu pak ocelový trapézový plech. Na vnitřní a vnější opláštění stěn je použit svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. V celé délce napojení stávající zděné budovy a nové haly je konstrukce přitížena od sněhové návěje. V rovině střechy jsou umístěny fixní světlíky z trapézového laminátu o rozměrech 2 700 x 1 650 mm (2 ks) a 1 300 x 3 450 mm (1 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy a obvodových svislých nosných konstrukcí je R30, u střešního pláště a opláštění stěn je to EW 30 DP1.

CZ1039 DSS (hala pro násypku a dopravníky sypkých hmot)

Objednatelem nové samostatně stojící ocelové haly ve Vřesové na Sokolovsku byla Důlní strojírenská společnost, spol. s r.o. z Královského Poříčí, která byla dodavatelem stavebních prací na stavbě ocelové haly. Investorem byla Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. Sokolovská uhelná je jedním z největších nezávislých výrobců elektrické energie v České republice a zároveň nejmenší hnědouhelnou těžební společností.  Ve Vřesové má její zpracovatelská část unikátní tlakovou technologii, díky které dokáže přeměnit ropné kaly na energetický plyn, který se následně využívá pro pohon turbín nedaleké paroplynové elektrárny. Nová ocelová hala LLENTAB má tvar čtverce o stranách s délkou 18 m, světlá výška haly je 11 m. Sedlová střecha má sklon 7° a je, podobně jako stěny haly, nezateplená. Střešní krytinu tvoří ocelový trapézový plech pozinkovaný, na stěnách je svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ve vnějším plášti jdou rolovaná vrata o rozměru 8 000 x 8 000 mm (1 ks) a 4 000 x 3 000 mm (1 ks). Prosvětlení stěn zajišťuje pevný stěnový prosvětlovací pás z trapézového laminátu o rozměru 16 950 x 1 250 mm (4 ks).