Konstrukce haly by měla dovolit osadit do stěnového opláštění široké spektrum typů vrat. Záleží jen na potřebách investora, zda bude přístup do haly zajištěn manuálně nebo elektricky ovládanými vraty nebo jaký typ vrat bude z hlediska provozní logistiky optimální. Samozřejmostí je individuální volba vzhledu, dostatečná požární odolnost či optimální rychlost a frekvence otevírání vrat.

Vrata by měla splňovat specifické požadavky jednotlivých odvětví

Například v potravinářství je jedním z klíčových požadavků, aby prostory haly nebyly zdrojem kontaminace a neohrožovaly bezpečnost potravin. A úspěšnou prevencí před kontaminací výrobních prostor jsou také vhodně vybraná vrata. Ty by měly být snadno čistitelné, omyvatelné a odolné vůči čisticím a dezinfekčním prostředkům. Design vrat by měl umožnit snadnou dostupnost nejen vnějších povrchů, ale i povrchů vnitřních, zcela eliminován by měl být i samovolný únik maziv či jiných náplní. Významnou vlastností vrat je v tomto odvětví právě mimořádná rychlost pohybu při otevírání a zavírání, a tím minimalizace času, po který vrata zůstávají otevřená. Při rychlém otevření a zavření vrat se nestačí změnit proudění vzduchu, čímž se minimalizuje nejen případná ztráta tepla, ale především nežádoucí kontaminace bakteriemi a plísněmi.

V průmyslových a skladových halách má velký význam nakládací technika

Nakládací můstky dovolují vyrovnat rozdíly mezi ložnými plochami různých nákladních automobilů a nakládacími rampami. Díky tomu je možné zboží naložit do nákladního automobilu nebo jej vyložit jediným horizontálním pohybem. Těsnicí límce chrání překládané zboží před povětrnostními vlivy, šetří náklady na energii, zabraňují průvanu, a tím i výpadkům personálu v důsledku onemocnění. Při kombinaci s nakládacími můstky jsou nákladné přístřešky a přístavby ramp zbytečné. Dokonalou ochranu a možnost maximálně využít prostor haly dovolují předsazené komory, které se instalují před halu. To znamená, že je hala plně využitelná až po vnější stěny. Předsazené komory jsou vždy dobrým rozhodnutím v případě, že haly nepřipouštějí instalaci vnitřních ramp nebo není možné rampy podjíždět.

nakládací můstek

Posuvná manuálně ovládaná neizolovaná vrata

Základní potřeby hal, u nichž není potřeba elektrické ovládaní nebo dostatečná tepelná izolace, umí dobře zvládnout posuvná manuálně ovládaná neizolovaná vrata. Ta jsou vyráběna z ocelových profilů LLENTAB a jsou nedílnou součástí celého konstrukčního systému. Kromě výše uvedených omezení umožňují vybrat si vhodnou velikost, barvu, prosvětlení nebo osazení integrovaných dveří. Tento typ vrat nachází uplatnění například u zemědělských, leteckých hal, garáží nebo všude tam, kde není prioritou tepelná izolace a možnost ovládat vrata elektricky.

posuvná vrata LLENTAB

Kvalitní sekční vrata vyhoví většině požadavků

Moderní a spolehlivá sekční vrata nabízí účinnou tepelnou izolaci a dlouhou životnost. Jsou optimalizovaná pro logistická řešení, bezpečnost a jednoduchou ovladatelnost. Investoři oceňuji i jejich možnost individualizovaného designu. Standardem je ochrana proti vloupání, praktická výbava, komfortní řešení pohonu a bezpečná obsluha. Hodí se proto pro většinu typů hal a dají se upravit zcela dle individuálních potřeb investora. Velmi často se u nich řeší například typ ovládání, rychlost a průhlednost. Zejména u rychlosti musí brát projektant v potaz hmotnost vrat, těžší vrata s požadavkem rychlého otevírání a zavírání znamenají větší nároky na pohony. Běžné jsou také požadavky na sekční vrata s integrovanými dveřmi, se zvýšenými nebo sníženými prahy. Výška prahu je důležitá z hlediska požární únikové cesty – pokud se s ní počítá, tak musí být do vrat integrovány dveře se sníženým prahem. Dalším parametrem je kromě rychlosti otevírání i frekvence – investoři, kteří mají potřebu velmi častého otevírání a zavírání, požadují velmi vysokou rychlost pohybu vrat. Užití sekčních vrat přináší jisté omezení z důvodů nároků na dodatečný prostor v případě, že hala není dostatečně vysoká a vrata zajíždějí pod strop.

sekční vrata

Rolovací vrata jsou ideální pro haly s požadavkem na vysoká vrata

I v tomto případě lze použít klasická sekční vrata, ale vzhledem k nadstandardní výšce by už při zasunutí vyžadovaly příliš velký dodatečný prostor pod stropem. Vhodnější jsou tak rolovací vrata, u nichž se rolovací lamely navíjejí do boxu nad vraty. Tento typ vrat se však používá méně, protože rolovací vrata jsou nákladnější než klasická sekční vrata. Ale jsou objekty, u nichž se skvěle uplatní – mezi referenčními realizacemi LLENTAB lze najít halu s vraty vysokými i devět metrů, u nich se osazení rolovacími vraty ukázalo jako jediné možné. Limitem není ani ovládání: rolovací vrata i rolovací mříže lze ovládat elektricky, ale velmi jednoduše se dají otvírat a zavírat i ručně. Toto řešení je finančně méně náročné a je vhodné pro málo používaná vrata. Pokud se intenzita užívání vrat změní, lze jednoduše dodatečně nainstalovat elektrický pohon.

rolovací vrata

U hal se širokým vratovým otvorem se uplatní skládací vrata (foldery)

Skládací vrata (skládají se do harmoniky) nachází uplatnění v halách se širokým vratovým otvorem, popřípadě v takových objektech, kde je kladen důraz na rychlé mechanické otevření. Skládají se horizontálně na jednu nebo na dvě strany. Tento typ vrat však není v tuzemsku často používaný je to spíše specifické řešení. Naopak tradičně je často používaný ve skandinávských zemích.

skládací vrata

Speciální kategorii tvoří vrata pro haly se zvýšenou požární odolností

V halách se zvýšenou požární odolností je často kromě požárních rolet v interiéru haly potřeba požárně zajistit i samotný otvor. V takovém případě nelze použít standardní sekční vrata, ale kombinaci sekčních vrat a požární rolety, která je připojena na elektrickou požární signalizaci, která v případě požáru požární roletu zavře.

„Při řešení požární odolnosti nejčastěji využíváme kombinaci sekčních vrat a požární rolety. Textilní roleta má však své limity co do velikosti, a navíc je u vyšších požárních odolností EI nutné její zkrápění. Tady jsou lepším řešením posuvná vrata, která vzhledem ke své tloušťce křídla dosáhnou lepších požárních hodnot. Alternativním řešením jsou protipožární gravitační vrata, což jsou manuálně nebo elektricky ovládaná velká těžká vrata. Jsou vyráběna se závěsnou dráhou a ocelovým těsnícím labyrintem. Tato vrata „drží“ jen magnet a ten je v případě požáru a impulsu od EPS vypnut a vrata se automaticky díky gravitaci pomalu zavřou a uzavřou celý otvor. Od tohoto řešení se však v současné době pomalu ustupuje a více se preferují požární rolety, které jsou levnější.“ Ing. Jaroslav Kosinka, vedoucí oddělení Projekce

protipožární roleta

O rozhovor na dané téma jsme požádali i projektového manažera společnosti Hörmann Česká republika s.r.o. pana Jana Wendla

  • V čem, kromě rychlosti, se liší rychloběžná vrata od běžných? A lze dodatečně upravit běžná vrata tak, aby se daly otevírat rychleji? Máme tím na mysli situaci, kdy potřebuje majitel haly zvýšit frekvence pohybu a nechce přitom instalovat nová speciální rychloběžná vrata.

„Rychloběžná vrata se od „běžných“ (může se jednat o vrata sekční či rolovací) liší velmi zásadně. Jde o konstrukčně odlišná vrata, rychloběžná vrata jsou vždy vybavena pohonem s frekvenčním měničem pro dosažení vysoké rychlosti. Jednotlivé komponenty, jako např. vodící kolečka nebo zárubně vrat, musí být mohutnější, aby odolaly vysokým rychlostem. A dále musí být rychloběžná vrata vybavena sofistikovanějšími bezpečnostními prvky, jako jsou třeba světelné mříže, aby i při vysokých rychlostech byla vrata maximálně bezpečná.  Na základě výše uvedených informací mohu říct, že dodatečná úprava/přestavba na rychloběžná vrata možná není. V případě, že se klientovi zásadně změní způsob využití stávajících vrat, setkávám se s řešením, že klient ponechá stávající vrata a na opačné straně otvoru doplní např. foliová rychloběžná vrata. V reálu pak vše funguje tak, že při potřebě vysoké rychlosti zůstanou stávající „pomalejší“ vrata otevřena a při nakládce/ vykládce či naskladnění/vyskladnění materiálu či zboží jsou dočasně používána pouze foliová rychloběžná vrata.“

  • Jaké rychlosti dosahují vaše vrata – rychloběžná i klasická – a jak se dá rychlost otevírání ovlivnit?

„Námi vyráběná rychloběžná vrata, ať už zateplená s pevným vratovým křídlem, nebo foliová, dosahují v současnosti max. rychlosti otevírání 2,5 m/s. U různých provedení může být rychlost rozdílná. Rychlost standardních sekčních vrat se pohybuje kolem 0,2 m/s, při použití maximální možné výbavy, kterou je motor s frekvenčním měničem, dvojité vodící kladky a předsazené světelné závory dokážeme dnes rychlost zdvojnásobit až na 0,4 m/s. Vzhledem k tomu, že se stále snažíme naše produkty inovovat, můžete se již brzy těšit na výrazné vylepšení rychlosti sekčních vrat.“

  • Má vysoká rychlost vliv na opotřebení a životnost vrat?

„Ano, má, nejde až tak o samotnou rychlost, ale platí zde přímá úměra: čím vyšší rychlost, tím více cyklů vrata najezdí. Je zde tedy potřeba častějších servisních prohlídek a hlídání stavu opotřebení pohyblivých částí, jako jsou např. vodící kolečka, pružiny, lanka a další.“

  • Máte v nabídce vašich vrat speciální řešení pro některé oblasti podnikání – například pro průmysl a výrobu, potravinářství, zemědělství, logistická centra apod.?

„Sortiment námi nabízených rychloběžných vrat je velmi široký, najdete u nás vrata do farmaceutického průmyslu s odolností proti podtlaku/přetlaku až 50 Pa, samozřejmě v kompletním provedení z ušlechtilé oceli. Nebo vrata do potravinářského průmyslu pro velmi snadné čištění vysokotlakými čističi, rovněž v provedení z ušlechtilé oceli. V nabídce máme také vrata k ochraně osob obsluhující stroje laserové či svářecí techniky, vrata pro supermarkety s potiskem vratového pláště dle přání klienta nebo vrata pro válečkové dopravníkové dráhy a mnoho dalších. V sortimentu našich rychloběžných vrat s pevným vratovým křídlem (zateplená vrata) najdete např. vrata do chladírenských nebo mrazírenských provozů Iso Speed Cold, které je díky vytápěným vodícím dráhám, vytápěnému těsnění a panely o síle až 100 mm možné nasadit do prostředí s teplotou až -30°C.“

  • Jaké typické trendy se dají vysledovat v oblasti průmyslových vrat (individualizace, prosvětlení, design, nové materiály a technologie apod.)?

„Největším trendem je bezpochyby snížení energetické náročnosti budovy. Vyšší rychlost přispívá k rychlejšímu otevření/zavření, a tudíž ke snížení tepelných ztrát. Větší plocha prosvětlení a přístup denního světla snižuje energetické náklady na osvětlení. Máme tak ve své nabídce např. vrata SPU 67 Thermo se sílou lamely 67 mm, které díky panelům s přerušeným tepelným mostem, celoobvodovému dvojitému těsnění a až čtyřnásobnému prosklení dosahují vynikajících hodnot.“

wend jan

Jan Wendl
projektový manažer Hörmann Česká republika s.r.o.