Technologické centrum zaměřené na elektromobilitu (eTC) bylo otevřeno v květnu 2020 a vzniklo v jedné z hal mladoboleslavského závodu ŠKODA AUTO ve spolupráci několika výrobních útvarů. Ty ho využívají pro tréninky a školení elektromobility, jako laboratoř pro analýzy bateriových systémů, ale i k testování kvality vyrobených baterií a vozů. Společnost LLENTAB se na jeho výstavbě podílela dodávkou a montáží vestavby ve stávající budově. Samotná realizace probíhala v průběhu června a července 2019, a to za plného výrobního provozu v mladoboleslavské automobilce.

Vícepodlažní vestavba má půdorysné rozměry 21,6 × 46,4 m a celkovou výšku 10 m. Nosná konstrukce je kloubově kotvena, prvky ocelové konstrukce, sloupů, stropnic a zavětrování jsou vyrobeny z pozinkované oceli, prvky ocelové konstrukce průvlaků, patních desek a spojovacích prvků jsou vyrobeny z oceli s nátěrovým systémem do prostředí C3.

Běžné trapézové patro LLENTAB se skládá ze systému ocelových pozinkovaných stropnic a průvlaků, na kterých je položen nosný trapézový plech. V případě této vestavby v tréninkovém centru ŠKODA AUTO byly standardně používané ocelové pozinkované průvlaky LLENTAB nahrazeny ocelovými „H“ profily. Do ocelového pozinkovaného trapézového plechu pak byla vylita betonová roznášecí vrstva, která byla při horním povrchu konstrukčně vyztužena kari sítěmi.

Na betonové vrstvě je následně vytvořena finální skladba podlahy se sádrovláknitými deskami a kobercem, přičemž na spodní straně patra je instalován požárně odolný sádrokartonový podhled. Dodavatelem nového tréninkového centra automobilky ŠKODA AUTO byla společnost Promus Katowice – organizační složka se sídlem v Kosmonosech a projekční kanceláří společnost. S-projekt plus, a.s., která se společností ŠKODA AUTO nespolupracovala zdaleka poprvé.

Otázky pro Ing. Jaromíra Kudláka, S-projekt plus, a.s.

Jaká je historie spolupráce vaší projekční kanceláře se společností ŠKODA AUTO?

Naše spolupráce se společností ŠKODA AUTO započala již v roce 1999, kdy jsme začali připravovat projektovou dokumentaci pro výstavbu haly na výrobu motorů a převodovek v Mladé Boleslavi. Od té doby se průběžně podílíme na zpracování všech stupňů projektové dokumentace pro výstavbu nových i rekonstruovaných objektů automobilky. Významnou zkušeností pro naši společnost byla rovněž příprava projektu pro výstavbu koncernového závodu v Indii.

Jakub_Brdička Škoda_MB

„Hala byla v době přípravy projektu v plném provozu, a projektanti proto pro vestavbu patra ve stávající hale navrhli systém ocelových konstrukcí LLENTAB. Důvodem pro volbu tohoto konstrukčního systému byly jeho vlastnosti – lehkost, snadná manipulace a téměř bezprašná montáž. Výstavba probíhala za provozu, takže absence svařování, prachu a těžké techniky pro nás byla klíčová. Celá realizace byla náročná na řešení řady detailů, ale samotný konstrukční systém byl velmi rychle hotový a my jsme mohli pokračovat v dokončení tréninkového centra.“

Jakub Brdička, oddělení plánování nevýrobních oblastí společnosti ŠKODA AUTO

Jedním z vámi realizovaných projektů pro společnost ŠKODA AUTO byla u vestavba v jedné z hal v Mladé Boleslavi. Jaké bylo zadání a jaké varianty jste zvažovali?

Nejnovější vestavba v hale se budovala za účelem bezproblémového zavedení nových technologií. Bylo potřeba vytvořit prostor školicího centra, analytického pracoviště a kanceláří, které budou sloužit náběhu výroby těchto nových technologií. Kombinace různého využití a fakt, že bylo potřeba objekt vybudovat uvnitř haly, kde nesměla být přerušena výroba, víceméně vyloučil výstavbu klasickou zděnou technologií. Ani montáž z prefabrikovaných železobetonových dílců nebyla z důvodu omezené manipulace pod stávajícími konstrukcemi haly příliš vhodná. Proto naše řešení směřovalo k ocelovým profilům a využití tenkostěnných profilů s vyšší únosností nám umožnilo větší kreativitu při návrhu dispozice.

CZ1156 Škoda MB - vestavba tréninkového centra

Jak jste se dozvěděli o možnostech systému ocelových profilů LLENTAB a jaké jsou vaše zkušenosti s dodaným konstrukčním řešením?

Při úvahách nad nosným systémem vestavby vyšel časopis Stavebnictví, jehož přílohou byla publikace o ocelových halách s ukázkami využití ocelových profilů LLENTAB. Proto jsme kontaktovali technickou podporu společnosti a prověřili možnosti spolupráce při návrhu vestavby. Využití těchto profilů nám umožnilo řešit nosnou konstrukci s většími rozpony při zachování přijatelné výšky vodorovných prvků. Právě výškové uspořádání vícepatrové vestavby bylo předmětem podrobné koordinace požadavků investora (umístění jeřábové dráhy v 1. NP vestavby) a celkového prostoru pro vestavbu, který byl omezen stávajícími vazníky haly.

CZ1156_Škoda_MB_Vestavba_interier

S-PROJEKT PLUS, A.S. Společnost S-projekt plus, a.s., vznikla k 1. lednu 1995. Společnost je přímým pokračovatelem více než třicetileté tradice Stavoprojektu Zlín v oblasti projektové činnosti. Společnost zajišťuje kompletní projekční činnost pro široké spektrum staveb – stavby pro průmysl a logistiku, obchod a služby, lázeňství a zdravotnictví, administrativu a stavby pro výchovu a vzdělání.

CZ1156 ŠKODA VESTAVBA – POROVNÁNÍ SPOTŘEBY OCELI*

VÁLCOVANÉ PROFILY

VÁLCOVANÉ PROFILY

VÁLCOVANÉ PROFILY

LLENTAB PROFILY

LLENTAB PROFILY

LLENTAB PROFILY

ÚSPORA MATERIÁLU PŘI POUŽITÍ LLENTAB PROFILŮ

ÚSPORA MATERIÁLU PŘI POUŽITÍ LLENTAB PROFILŮ

STROPNICE

POČET

DÉLKA (M)

CELKOVÁ DÉLKA (M)

PROFIL

KG/M²

CELKOVÁ HMOTNOST (T)

PROFIL

KG/M²

CELKOVÁ HMOTNOST (T)

(T)

(%)

S1545,100275,400IPE20022,46,17C250X311,63,192,9748%
S2274,650125,550IPE20022,42,81C250X311,61,461,3648%
S3278,150220,050IPE30042,29,29C360X523,75,224,0744%
S4274,255114,885IPE20022,42,57C250X311,61,331,2448%
S5276,185166,995IPE27036,16,03C360X523,73,962,0734%
S6274,250114,750IPE20022,42,57C250X311,61,331,2448%
S7278,120219,240IPE30042,29,25C360X523,75,204,0644%

40,710

38,692

21,684

17,01

44%

*hodnoty válcovaných profilů byly převzaty z podkladu pro stavební povolení