Ing. Vítězslav Titl, zakladatel a jednatel brněnské projekční kanceláře TIPRO projekt s.r.o., zná ocelové konstrukce LLENTAB dlouho a velmi dobře. Jeho projekční kancelář pracuje jako generální projektant (kromě jiných klientů) dlouhodobě pro společnost DEK a.s. Za léta spolupráce projektoval a dohlížel na stavbu desítek různých typů objektů (administrativa, sklady, terminály, klempírny a další) největší tuzemské sítě stavebnin. Jeho zkušenosti s ocelovými konstrukcemi a sekundárními profily LLENTAB u tak dynamického a náročného klienta, jako je DEK, jsou proto mimořádně rozsáhlé a inspirativní.

Jaká je role vaší kanceláře při výstavbě prodejen a expedičních skladů společnosti Stavebniny DEK? Z rozhovoru s Ing. Hejtmancem vyplynulo, že jste „dvorním dodavatelem“ projektů pro tyto objekty.

Je pravda, že to o nás DEK říká, a my to rádi slyšíme. Ale DEK má koncepční architekty, kterými je marketingový ředitel Ing. arch. Viktor Černý a Ing. Robert Černý, a spolu s nimi dává investor dohromady základní koncepty objektů. To znamená, že základní vizuální styl, který je vidět na všech prodejnách, je výsledkem práce týmu pánů architektů Černých. V okamžiku, kdy je hotový základní návrh, přicházíme k tomu my a děláme projektovou dokumentaci – od úrovně studie přes všechny stupně, tj. od dokumentace pro územní rozhodnutí přes dokumentaci pro stavební povolení, dokumentaci pro provedení stavby, autorský dozor při výstavbě až po kolaudaci. Včetně všech změn, se kterými investor přijde. Vzhledem k tomu, že DEK je velmi dynamická firma a velmi pružně reaguje na všechny změny trhu, jsou změny standardní součástí naší práce.

Při realizaci projektů pro společnost Stavebniny DEK se používá nejen ucelené konstrukční řešení LLENTAB, ale své uplatnění zde našly i jednotlivé profily LLENTAB pro sekundární konstrukce (pro střešní a stěnové opláštění, výměny světlíků, oken, vrat a dveří, technologické rozvody apod.). Jaké jsou vaše zkušenosti s využitím těchto profilů právě pro sekundární konstrukce?

Pro nás projektanty jsou sekundární profily „sekundární“ záležitostí, protože ve fázi projektu pro nás není zcela podstatné, zda se použije černá ocel, nebo ocelové konstrukce, jaké nabízí LLENTAB. Abych to objasnil – když se bavíme o podkonstrukci, resp. sekundární konstrukci, tato záležitost nepatří podle mého názoru do prováděcí dokumentace, ale spíš do výrobní dokumentace. My prováděcí dokumentaci připravujeme na základě projektové dokumentace pro provedení stavby a na jejím základě DEK zadává výběrové řízení. Snaha o maximální efektivitu je tady naprosto zřetelná, každá část stavby se tendruje. DEK má na to zavedený systém stavebního managementu a skvěle to umí. V případě výběru profilů LLENTAB, na které nebyla stavba v původním projektu připravena, je potřeba přepracovat projekt. Projektanti společnosti LLENTAB musí v té chvíli doslova „kopnout do vrtule“ a pokud možno co nejrychleji upravit projekt. A to oni opravdu umí. Ve chvíli, kdy je jasno, že na stavbě budou konstrukce LLENTAB, vše funguje. Pokud se vrátím k vaší otázce, platí, že má smysl používat profily LLENTAB, protože jsou o hodně lehčí a lépe se s nimi na stavbě pracuje. Zejména pokud s nimi pracuje zkušená montážní parta, je radost se dívat. Pochopitelně to vyžaduje lepší přípravu, protože projektová příprava u LLENTABU, která je nezbytná, nějaký čas zabere. Ale s tím jsme si vždy poradili.

V jakém rozsahu využíváte podpory projekčního oddělení LLENTAB při přípravě projektů a jak hodnotíte spolupráci na této úrovni? V čem spatřujete výhody systému ocelových hal LLENTAB?

Ta největší výhoda systému LLENTAB je v tom, že když postavíte zaměstnance LLENTAB na místo, na kterém má vyrůst nová hala, LLENTAB nemá problém takovou halu realizovat. U objektů firmy DEK to jednoznačně platí u klempíren, které lze realizovat kompletně právě tímto systémem. Takové haly jsou lehké a dají se jednoduše ukotvit. LLENTAB v takovém případě dodá nejen konstrukci, ale i opláštění, je to rychlá a velmi efektivní cesta. Efektivní využití je to i v případě terminálů, tam pouze musíme řešit odlišnosti mezi stavební výrobou u černé oceli a u ocelových konstrukcí LLENTAB. Ideální situace by byla taková, kdyby prováděcí dokumentace byla základem pro výběrová řízení, všechny části se vytendrovaly a poté se připravila výrobní dokumentace. Vše by se zadalo do výroby, vychytaly se všechny detaily a mohlo by se stavět. Takový ideální stav však nikdy nenastane, protože by to výrazně prodloužilo dobu výstavby. V reálu se nám prolínají kroky výrobní dokumentace s výstavbou a tam to občas může zaskřípat. Na druhou stranu platí, že vždy jsme společně našli řešení a vždy jsme problém vyřešili. S konstrukcemi LLENTAB pracujeme už 20 let, velmi dobře známe jejich přednosti.

Jedním z projektů pro společnost Stavebniny DEK, které vaše projekční kancelář realizovala, byly i objekty v Pardubicích, jež se realizovaly v loňském roce. LLENTAB tady kromě realizace terminálu a klempírny dodával sekundární ocelové konstrukce na objekty administrativní a skladové haly. Jak hodnotíte použití podkonstrukcí LLENTAB u této stavby, jaká byla pozitiva či negativa tohoto kroku?

Jak jsem již zmínil, musel se upravit projekt, ale to nebylo překážkou. Pokud je dodržen základní rozměr prvků a nedojde například k odsunutí fasády, tak nám jako projektantům tato změna nevadí. Náš původní projekt počítal v Pardubicích s černou ocelí, výběrové řízení vyhrál LLENTAB a ten následně na objekty dodával jak sekundární ocelové konstrukce, tak i prvky z černé oceli. Na nás jako projektantech se to nijak nepodepsalo, klíčový je v tomto smyslu pohled Ing. Hejtmance jako projektového manažera. A pokud vím, i on byl spokojen. Tady platilo to, co jsem říkal v předchozí odpovědi – ty prvky jsou ve srovnání s černou ocelí lehčí a lépe se s nimi pracuje, investor ocení pozinkování a delší životnost. Pokud to ještě zobecním, z pohledu projektanta musíme u konstrukcí zohledňovat požární odolnost, což je jeden z důvodů, proč v projektech některých objektů navrhujeme železobetonové konstrukce, které se nemusí při požadavku vysoké požární odolnosti obkládat. Výhodou je naopak například způsob tvarování profilů LLENTAB, protože se do nich dají schovat rozvody pro kabely apod. Předností je i skutečnost, že LLENTAB jako jeden partner dokáže zajistit dodávky svých konstrukcí i klasické černé oceli nebo dokáže pracovat i s jinými konstrukčními systémy, např. železobetonem. Je vždy lepší, když máte na stavbě jednoho partnera. A to nezdůrazňuji zázemí projektantů, které LLENTAB nabízí – i díky tomu jsme si za ta léta spolupráce dokázali se všemi výzvami poradit.

projektant Ing. Titl zkušenost s LLENTAB profily