Do září jsme vstoupili naplno, ostatně svědčí o tom i přehled vybraných projektů, které jsme začali stavět. V Hradci Králové montujeme I. etapu skladové haly, hned tři nové objekty – výrobní halu, vnější patrovou přístavbu a technologický most jsme začali stavět v Ostrově v Karlovarském kraji. Nadstavbu základní školy jsme začali realizovat v moravské obci Raškovice, prodloužení stávající haly pro sklad a přístřešek stavíme od září v Pelhřimově. Montovanou ocelovou konstrukci pro výrobní halu a přístřešek kompletujeme v rámci obnovy stávajícího objektu v Polici nad Metují. Nový sklad, realizovaný formou přístavby stávající haly, stavíme v Mladé Boleslavi. V Mohelnici stavíme objekt administrativní budovy, skladovou halu a terminál.

CZ0951 DŘEVO TRUST HRADEC 2 etapa I.

Objednatelem a investorem nové skladové haly v Hradci Králové je společnost Dřevo Trust – prodej, a.s. se sídlem v Praze. Společnost s více než 20letou tradicí nabízí široký sortiment, který zahrnuje především plošný materiál, nábytkové a stavební kování, nábytková dvířka, kuchyňský program, chemii, stavebně-truhlářské výrobky, stroje a nástroje a další materiály. Zkrátka veškerý sortiment, který souvisí s výrobou nábytku, či doplňky do interiéru. V 25 prodejnách si přijdou na své nejen truhláři, stolaři, řemeslníci, ale také kutilové. V Hradci Králové se začala v září stavět v rámci 1. etapy polovina skladové haly o velikosti 29,2 x 69,2 m a světlou výškou 10,8 m. Základem konstrukce jsou železobetonové sloupy, pultová střecha má sklon 4 ° a je neizolovaná, opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Součástí prací je i realizace dělící požární stěny z panelů LLENTAB WOOL 150. Hala bude v rámci 2. etapy napojena „po vodě“ na druhou polovinu skladu. Ve vnějším opláštění budou po dokončení sekční vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 150 mm (2 ks), na střeše budou umístěny světlíky z fixního trapézového laminátu o velikosti 1 200 x 5 250 mm (16 ks) a 1 200 x 4 350 mm (4 ks).

CZ1223 Papos

Výrobní halu, vnější patrovou přístavbu pro rozvodnu a technologický most pro pásový přepravník jsme začali stavět pro investora PAPOS Estate, s.r.o. z Ostrova, která je největším výrobcem papírové lepenky (nebo také “strojní hadrové lepenky”) v České republice. Firma PAPOS Trade s.r.o. vznikla v roce 1992 a v původním areálu továrny Západočeských papíren s.p., závod Ostrov, pokračuje ve stoleté tradici výroby lepenky. Materiálem pro výrobu lepenky jsou čistě druhotné suroviny – sběrový papír a sběrový textil, což při spotřebě 13000 tun surovin za rok činí z firmy PAPOS Trade s.r.o. celostátně významného recyklátora a zpracovatele odpadů. Výrobní hala má velikost 24,8 x 45,6 m a vnitřní výšku 7 m, sedlová střecha má sklon 7 ° a její střešní krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. Spodní vrstvu střešního pláště tvoří sendvičové panely kladené v příčném směru. Pozinkovaný ocelový trapézový plech je součástí i stěnového opláštění s tepelnou izolací 150 mm. Výrobní hala je osazena dostatečným počtem vrat (2 x dvoukřídlá o velikosti 3 500 x 3 500 mm), dveří (4), oken (14) a světlíků (6). Výrobní hala je „po vodě“ napojena na nově stavěnou vnější patrovou přístavbu o rozměrech 9,7 x 6,9 m se světlou vnitřní výškou 6,5 m. Střešní plášť i stěnové opláštění jsou tepelně izolovány, střešní krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech, na opláštění stěn jsou použity sendvičové panely. Součástí konstrukce je vestavba patra s šířkou 9,6 m a délkou 6,8 m s užitnou nosností 250 kg/m2. U technologického mostu je opláštění stěn z pozinkovaného ocelového trapézového plechu provedeno na dvou podélných stranách, jako podhled pod nosnou konstrukci podlahy po celé délce mostu je použit pozinkovaný ocelový trapézový plech.

CZ1284 Raškovice škola nadstavba

Objednatelem nástavby a přístavby pavilonu „A“ na Základní škole v moravské obci Raškovice je stavební společnost BDSTAV MORAVA s.r.o. z Bruzovic, investorem obec Raškovice. Díky použití lehkých ocelových konstrukcí LLENTAB se zrychlila celková instalace nosného skeletu nadstavby základní školy a výrazně se snížilo i přitížení na původní obvodové konstrukce školy. Nadstavba má půdorys 14 x 43 m, vnitřní světlá výška je 3,7 m. Sedlová střecha má sklon 14 °, opláštění stěn není součástí předmětu díla ze strany společnosti LLENTAB. Na jedné podélné straně má střecha přesah o šířce 3,27 m. Ocelová konstrukce tvoří nové 4. NP školy a je kotvena do ŽB věnce nad 3. NP. Součástí plnění jsou ocelové rámy pro dveře a okna, dveře budou velikost 1 100 x 3 050 mm (1 ks) a 900 x 2 800 mm (1 ks), okna budou o rozměrech 2 370 x 2 100 mm (21 ks), 2 370 x 1 500 mm (2 ks), 4 450 x 800 mm (1 ks) a 1050 x 2 100 mm (4 ks).

CZ1285 Interiér Vysočina dostavba

Objednatelem a investorem prodloužení stávající haly pro sklad a přístřešek byla společnost Interier Vysočina, s. r. o. se sídlem v Pelhřimově. Firma se zaměřuje na kompletní realizaci interiérů pro zdravotnictví, domovy sociální péče, kanceláře, hotely, prodejny, školy a bytovou výstavbu. Poskytuje veškeré služby od poradenství, 3D návrhu (projektu), rozpočtu, zajištění výroby, expedice, dopravy a montáže. Nová přístavba navazuje na stávající halu LLENTAB (CZ0397) a její velikost je 30 / (23,4 + 6,6) m x 26,7 / (18 + 8,7) m. Vnitřní světlá výška je 5 m, střecha je sedlová se sklonem 7 °. U střechy se počítá s technologickým přitížením od instalované FVE elektrárny. Střešní izolace LLENTAB typ 2LF na části haly pro sklad nabízí unikátní řešení – izolace je uložena na podhledu z ocelového trapézového pozinkovaného plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Tepelná izolace je z 200 mm vrstvy minerální vlny. Část haly, určená pro přístřešek, je kryta ocelovým trapézovým pozinkovaným plechem a není tepelně izolována. Opláštění stěn skladu tvoří svisle kladený ocelový trapézový pozinkovaný plech, opláštění je tepelně izolováno (150 mm minerální vlna). Samotný přístřešek je bez stěnového opláštění.

CZ1315 HAUK V1 – výroba náhradních dílů

Pro firmu HAUK s.r.o. z Police nad Metují, která je dlouholetým zákazníkem společnosti LLENTAB, stavíme od září montovanou ocelovou konstrukci pro výrobní halu A a přístřešek – halu B. Oba objekty jsou napojeny na stávající budovu. Hala A má půdorys 26,9 x 35,9 m a vnitřní světlou výšku 8,9 m, přístřešek má velikost 10,1 x 25,3 m a vnitřní světlou výšku 6,2 m. Střecha výrobní haly je pultová, krytinou je PVC-P folie, nosnou vrstvou střešního pláště LLENTAB typ SP je pozinkovaný trapézový plech, opatřený polyesterovým lakem. Plech je uložen na vaznících, jako tepelně izolační vrstva je použita minerální vlna. Na opláštění stěn této haly jsou použity vodorovně kladené sendvičové panely. Krytinu přístřešku tvoří ocelový trapézový pozinkovaný plech.

CZ1318 NEONLAK přístavba

Nový sklad, realizovaný formou přístavby ke stávající hale, si u nás objednala společnost NEONLAK spol. s r.o. z Mladé Boleslavi. Společnost NEON – LAK spol. s r.o. založil v roce 1996 Petr Šindelka s manželkou Drahomírou. Díky svému zaujetí pro obor a neutuchající píli vybudovali úspěšnou rodinnou firmu, založenou na tradici a důrazu na kvalitu. Proto dnes patří ke špičce mezi dodavateli dílů povrchové úpravy pro automobily. Nová skladová hala má půdorys 31,9 / 12,4 x 9,2 / 19,4 m a vnitřní světlou výšku 5,5 m. Sedlová střecha má sklon 7 ° a skladbu střešního pláště tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace 200 mm) a parozábrana. Stěny jsou opláštěny vodorovně kladenými sendvičovými panely.

CZ1295 DEK MOHELNICE

Objednatelem materiálu a montáže ocelové konstrukce pro tři objekty prodejny DEK v Mohelnici je společnost DEK Stavební s.r.o. se sídlem v Praze. V Mohelnici dodáváme materiál pro objekt administrativní budovy a skladové haly a montujeme terminál. Pro administrativní budovu a skladovou halu dodáváme sekundární ocelovou konstrukci (sekundární profily a atikové sloupky). Terminál má půdorys 15,8 / 18,1 x 21,6 m a vnitřní světlou výšku 6 m.

CZ1241 BS DVUR

Přistřešení dvora jsme začali v srpnu realizovat i pro investora BS vinařské potřeby s.r.o. z Velkých Bílovic. Plocha přístřešku má velikost 59 x 50,8 / 55,8 m, vnitřní světlá výška je 7,7 m. Sedlová střecha je neizolovaná, opláštění stěn tvoří horizontálně ukládané sendvičové panely s tepelnou izolací 170 mm z minerální vlny. U střechy se počítalo s technologickým přitížením 10 + 25 kg / m2 (elektroinstalace, VZT).  Přistřešení bude po dokončení napojeno v ose A „po vodě“ na stávající objekt. Součástí vnějšího opláštění budou i sekční vrata s elektropohonem o velikosti 4 500 x 4 500 mm (2 ks) a sekční vrata s dvířky o velikosti 4 500 x 4500 mm (1 ks), přístup pro personál zajistí dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks). Přístup světla do vnitřních prostor zajistí neizolované fixní prosvětlení LLENTAB trapézový laminát s NCD vrstvou o velikosti 1 650 x 17 700 m (8 ks), střešní hřebenový obloukový světlík s větrací klapkou o rozměrem 2 400 x 19 550 mm (1 ks) a rozměrem 2 400 x 11 900 mm (1 ks). Požární odolnost nosné konstrukce střechy je R15, u opláštění stěn a obvodových sloupu je požární odolnost zvýšena na R90.

CZ1237 MALCOM přístavba

Objednatelem přístavby servisní haly je stavební společnost RM-BAU s.r.o. z Jindřichova Hradce, investorem společnost MALCOM CZ s.r.o., taktéž z Jindřichova Hradce. Společnost dodává a servisuje komunální, lesnickou a zemědělskou techniku a díky více jak dvacetiletému aktivnímu působení v oboru si vybudovala stabilní a respektované postavení ve svém oboru. Dopomáhá jí k tomu i široké portfolio nabízených produktů, které umožňuje přiblížit se technickými parametry i cenovými požadavky zákazníkům. Mezi její obchodní partnery se řadí značky jako je Doppstadt, FAE, Pezzolato, Prime Tech, Kiverco, Agrimaster, Ferrari, FAE, Peruzzo, Orsi, Atmos, Muratori a další. Nová přístavba bude mít po dokončení půdorys 9,9 x 26,3 m a pultovou střechu se sklonem 4 °. Vnitřní světlá výška bude 7,7 m. Střešní opláštění LLENTAB typ 2 nabízí unikátní řešení, izolace je uložena na podhledu z trapezového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Toto řešení omezuje vytápěný prostor v hale, zakrývá nosnou konstrukci, zlepšuje světelné poměry v hale a vytváří půdní prostor pro vedení technologických rozvodů v hale. Opláštění stěn tvoří horizontálně ukládané sendvičové panely s tepelnou izolací 200 mm, montované přímo na nosné sloupy konstrukce. Součástí dodávky je i stavební připravenost pro montáž jeřábové dráhy s mostovým jeřábem o nosnosti 5 000 kg. Přístavba haly je „po vodě“ napojená na stávající objekt CZ0907 (prodejní hala autosalonu včetně zázemí a servisu, rok dokončení 2017). Součástí dodávky prací bude stavební připravenost pro sekční vrata o rozměru 6 000 x 5 000 mm (2 ks) a okna o velikosti 3 300 x 1 800 mm (2 ks), 3 800 x 1 800 mm (2 ks) a 4 000 x 1 800 mm (2 ks).

CZ1215 TAMA BOHEMIA

Zateplenou skladovou halu stavíme pro objednatele, S & H stavební a obchodní firma spol. s r.o. z Prahy, investorem je společnost TAMA Bohemia s.r.o. z Jesenice. Ta dodává průmyslové vyšívací stroje japonské firmy Tajima, vyšívací nitě Marathon, software, laserové stroje SEIT a služby pro firmy z oboru strojního vyšívání. Skladová hala má rozměry 10,2 x 38 m a světlou vnitřní výšku 4 m. Izolovaná střecha LLENTAB typ 4 používá střešní vaznici zároveň jako distanční profil. Opláštění stěny typ 4 tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech, tepelnou izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Vnitřní stěny ve dvou místnostech skladu jsou opláštěny svisle kladenými sendvičovými panely. Součástí dodávky prací jsou kromě vrat, dveří , oken a střešních světlíků i plachtové těsnící límce o velikosti 3 500 x 3 750 x 600 mm (1 ks) a hyraulické nakládací můstky pro nakládku a vykládku kamionů a dodávkových vozidel (1 ks).

CZ1128 Weizel

Zastřešení manipulační plochy si objednala společnost Weizel – výroba elektrotechnických zařízení s.r.o. z Vejprt. Společnost vznikla v červenci roku 2014 a je přímým nástupcem firmy Schiegl, která v roce 2010 zrekonstruovala původní výrobní objekty bývalých papíren, vzniklých v 19. století. Společnost převzala výrobu průmyslových a domovních elektrorozvaděčů a dále zajišťuje pro sesterskou společnost v Německu výrobu kovových svařenců a boxů pro tryskací zařízení. Nová hala bude napojena na dva stávající zděné objekty na jedné štítové a jedné podélné straně. Půdorys plochy je 7,4 / 22,1 (šířka) x 14,9 / 37,2 m (délka), střecha je sedlová a pultová. Střešní opláštění je bez tepelné izolace, krytinou je pozinkovaný ocelový trapézový plech. U stěnového opláštění je část stěn neizolovaná, část je s tepelnou izolací. U všech je pro vnější opláštění použit pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí dodávky jsou dva nosníky z hutních profilů pro dráhy řetězových kladkostrojů s nosností 2 x 3 500 kg. V nové hale se bude realizovat i vestavba patra s užitnou nosností 250 kg / m2.

CZ1067 BLATNY H3

Objednatelem nové skladové haly je podnikatel Radim Blatný z Brna-Ivanovic a stavíme pro něj zateplenou skladovou halu o velikosti 28,5 x 35,5 m se světlou vnitřní výškou 6,5 m. Sedlová střecha má sklon 5 ° a je dvouplášťová, přičemž izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu (IP18), který je montovaný pod spodní pás příhradové konstrukce. Stěnové opláštění je z trapézového plechu na vnějším i vnitřním opláštění, izolací je 150 mm vrstva minerální vlny. Hala bude napojena na zděný objekt administrativy. Hala má zvýšenou požární odolnost, u nosné konstrukce střechy a střešního pláště je díky pohledu LLENTAB typ 2LF R45 (nosná konstrukce) a EW45 DP1, stejnou požární odolnost má i opláštění stěn.

CZ1049 WeLau-sklad

Objednatelem zateplené skladové haly je stavební společnost bss Báňská Stavební společnost, s.r.o. ze Sokolova, investorem firma WeLau s.r.o. z Horního Slavkova, která podniká v oblasti kovoobrábění / kovovýroby. Nová hala má rozměry 15,6 x 66,7 m a vnitřní světlou výšku 3,3 m. Část střechy je sedlová, část pultová, nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště plní dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (síla izolace je 150 mm) a parozábrana. Stěny tvoří skládané opláštění z trapézového plechu s obloženou nosnou konstrukcí. Hala je napojena podélnou stěnou na stávající objekt (CZ0177).

CZ0763 MYCKA Bucovice

Halu pro mycí zařízení nákladních vozidel stavíme pro společnost Jatky Bučovice, s.r.o. z Bučovic. Společnost patří k největším podnikům svého druhu v České republice, denně poráží více jak 800 ks jatečních prasat a týdně více jak 100 ks jatečního skotu. Nová myčka má rozměry 7,8 x 21,7 m a vnitřní světlou výšku 5,8 m. Sedlová střecha má sklon 7 °, část střechy je jednoplášťová skládaná, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů RUUKKI. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Počítá se s místním přitížením konstrukce, vyvolané hadicemi pojezdu, konzolemi technologie mytí a ventilátory. Vertikálně uložené panely na stěnovém opláštění (s jádrem z polyuretanu) jsou tradičním řešením tohoto typu hal. Přístup zajišťují sekční vrata Hörmann s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 500 mm (2 ks) a dvoukřídlé dveře 1 400 x 2 600 mm (1 ks).