Srpnový přehled dokončených projektů nabízí pestré spektrum typů hal – mezi dokončenými je například nástavba výrobně-administrativní haly v Krásné Lípě, skladové haly v Mníšku pod Brdy a Chýnově, přístřešky v Orli nebo Týništi nad Orlicí či sportovní hala ve Frýdku-Místku.

CZ1121 NOBILIS TILIA NASTAVBA – nástavba výrobně-administrativní haly (Krásná Lípa)

Nástavbu výrobně-administrativní haly v Krásné Lípě si u nás objednala Stavební společnost RBK a.s. z Prahy, investorem byla společnost Nobilis Tilia s.r.o. z Krásné Lípy. Konstrukce typu S14HR1 se sedlovou střechou o sklonu 14° má velikost 9,7 / 19,1 x 17,6 / 27,5 m (šířka x délka), světlá výška je 2,7 m. Dvouplášťová střecha s izolací (250 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Použité stěnové opláštění typ 4 s podhledem typ 2 je unikátním řešením systému LLENTAB a tato kombinace nabízí ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Tato skladba stěn a podhled zároveň zajišťují požární odolnost konstrukce. Vnější vrstvu stěn tvoří svisle kladený pozinkovaný ocelový trapézový plech. Součástí dodávky byla stavební připravenost pro okna různých rozměrů (13 ks) – od nejmenších 600 x 600 mm až po okno o velikosti 11 900 x 1 500 mm. Nástavba má zvýšenou požární odolnost – nosná konstrukce střechy a obvodové sloupy R 30, střešní plášť EI 30 DP1 a opláštění stěn EW 30 DP1.

CZ1238 IBS ROKAL STAVEBNINY – skladová hala (Mníšek pod Brdy)

Objednatelem nezateplené skladové haly byla společnost IBS-ROKAL, s.r.o. se sídlem v Černošicích, investorem ROKAL Praha, a.s., velkoobchod i maloobchod stavebního materiálu. Nová skladová hala v Mníšku pod Brdy má velikost 12,3 x 43 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 3 m. Střecha je sedlová se sklonem 21° a střešní krytinu, podobně jako u stěn, tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Přístup do haly zajišťují sekční vrata 4 000 x 3 500 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks). Pro prosvětlení stěn je použito pevné stěnové prosvětlení trapézovým sklolaminátem o velikosti 750 x 3 340 mm (14 ks).

CZ1416 Alukov – přístřešek (Orel)

Objednatelem a investorem přístřešku v Orli u Chrudimi byla společnost ALUKOV a.s., která se již od roku 1995 zabývá výrobou posuvných zastřešení teras, zastřešení bazénů, vířivých van a zastřešení pro hotely, restaurace a kavárny. S roční produkcí zastřešení kolem 3 tisíc výrobků se tato tradiční česká firma bezpochyby řadí mezi nejvýznamnější společnosti v oboru v celé Evropě. Přístřešek má půdorys 19,2 x 27,4 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška k vazníku je 5 m. Sedlová střecha má sklon 7°, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů 160/120 s tepelnou izolací EPIR (120 mm). Opláštěna je pouze část jedné štítové stěny přístřešku (nad mezistřešním žlabem), vnější vrstvu tohoto opláštění tvoří svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech VP45 s tloušťkou 0,5 mm. Pozinkovaný plech je i na vnitřním plášti stěn, plechem jsou také obloženy nosné sloupy. Stěny jsou tepelně izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. Přístřešek navazuje na dvě stávající haly firmy ALUKOV.

přístřešek llentab

CZ1357 Bazenservis– přístřešek (Týniště nad Orlicí)

Objednatelem a investorem nového přístřešku v Týnici nad Orlicí byla společnost BAZENSERVIS, která se zabývá realizací veřejných koupališť, luxusní wellness a dalších vodních atrakcí. V rámci svých služeb se postará o kompletní zajištění technologického vybavení bazénů a dalších vodních ploch. Přístřešek pro parkování vozidel má velikost 13,8 x 32 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 4,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 4° a stejně jako stěny přístřešku je neizolovaná. Střešní krytinu tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, stěny jsou opláštěny svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Ve vnějším plášti jsou sekční vrata Hörmann o velikosti 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (1 ks).

CZ1045 NEREZ MAT CHYNOV HALA B, D, E – skladové haly (Chýnov)

Objednatelem tří skladových hal v jihočeském Chýnově byla společnost Nerezové materiály, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti. Pro dodávky svých výrobků po celé ČR má firma zřízen centrální sklad v Uherském Hradišti, pro rychlejší obsluhu zákazníků v Čechách zřídila sklad materiálu v Hradci Králové a Chýnově. Skladová hala B má rozměry 30 x 93 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 7 m. Střecha je sedlová se sklonem 6°. Střešní plášť tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) a parozábrana. Střecha této haly má provětrávaný hřeben. Opláštění stěn je, podobně jako u dalších dvou hal D a E, z vodorovně kladených sendvičových panelů LLENTAB. Hala D má rozměry 13,5 x 75 m a vnitřní světlou výšku 7 m, hala E má velikost 20,8 x 79,5 / 82,7 m, vnitřní světlá výška je stejná jako u haly B a D, tj. 7 m. Haly D a E mají tepelně neizolovanou sedlovou střechu s krytinou z ocelového trapézového plechu, u haly D má sklon 7°, u haly E pak 4°. Všechny tři haly jsou vzájemně napojeny, přičemž haly D a E jsou napojeny i na stávající halu A. Ve všech halách jsou osazena vrata a dveře, stěnové opláštění je bez oken, ve střeše všech hal je pěvné střešní prosvětlení.

CZ1138 Basketpoint F-M – sportovní hala a přístřešek (Frýdek-Místek)

Objednatelem nové basketbalové haly pro děti a mládež a venkovního přístřešku byla stavební společnost STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o. z Ostravy, investorem Basketpoint Frýdek – Místek z.s.. Za basketbalovým sdružením stojí frýdecko-místecký podnikatel Zdeněk Navrátil, který také výstavbu nové basketbalové haly spolufinancoval. Hala má půdorys 33,3 x 43,4 m a její minimální světlá výška je 7 m. Střecha haly je sedlová a má sklon 6°. Krytina jednoplášťové střechy je vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní PIR (160 mm). Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Opláštění stěn haly tvoří vodorovně kladené stěnové sendvičové PIR panely s tepelnou izolací 120 mm. Venkovní přístřešek má plochu 4,8 x 6,3 m a jeho vnitřní výška je 2,9 m. Střešní i stěnové opláštění je, podobně jako u haly, z PIR panelů (na střeše včetně PVC). Střecha přístřešku je pultová a má sklon 2°. Hala tělocvičny bude napojena na zděné zázemí o délce 38,7 m. Součástí dodávky byla stavební připravenost haly pro dveře a okna. Dveře mají velikost 2 700 x 2 260 mm (1 ks) a 1 300 x 2 260 mm (3 ks), rozměry oken jsou 5 162 x 2 200 mm (8 ks) a 2 550 x 2 200 mm (3 ks).