Pestrou směsici pěti objektů jsme začali stavět v říjnu. Nechybí mezi nimi skladová přístavba ke stávající hale, otevřený přístřešek nebo zázemí pro uskladnění zahradní techniky a golfových vozíků v golfovém areálu. Stavíme také nový letecký hangár ve Frymburku.

Přístavbu ke stávající hale LLENTAB CZ0115 stavíme pro firmu HAPex s.r.o., která je jedním z největších expedičních skladů na eurohranoly, spárovky, palubky, PUR desky, OSB desky, KVH hranoly a exotické terasy pro truhláře a dřevozpracující průmysl v ČR. Nová skladová hala v k.ú. Kukleny – Hradec Králové pro dřevo materiál má velikost 38,9/22,3 x 15 m. Sedlová střecha je nezateplená, stěny jsou ze svisle kladených sendvičových panelů s výplní PIR tl. 80 mm. Při výstavbě zdemontujeme panely štítové stěny stávající budovy a použijeme je na štítovou stěnu nového skladu.

Golfové hřiště Praha – Vinoř je hřištěm, kterým kráčela historie. A součástí tohoto golfového areálu společnosti Golf Vinoř, a.s. bude za krátkou dobu i zázemí z ocelové konstrukce LLENTAB, které jsme tady začali stavět. Objekt se sedlovou střechou a velikostí 19,8 x 15,4 m je zateplený a obsahuje dvě haly. V jedné bude garáž zahradní techniky, ve druhé pak garáž golfových vozíků. Střecha a stěny jsou z trapézového plechu.

Investorem nové servisní haly je firma KT-Progres z Blanska, objednatelem stavební firma STAZEPO z Drásova. Hala má půdorys 7,5/12,5 x 29,5 + 15,2 m (šířka x délka) a světlou výšku 3,4 m u 1.NP a 3,1 m u 2.NP. Střešní krytinou je vodotěsná krytina PVC-P, součástí střešní konstrukce je tepelná izolace 140 mm EPS a 60 mm minerální vlny. Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely se 150 mm tepelnou izolací z minerální vlny. Součástí dodávky je i vestavba patra o velikosti 407 m2 s nosnou ocelovou konstrukcí a betonovými panely SPIROLL. Vysoká je požární odolnost stavby  – u opláštění stěn EI 60 DP1, u nosné konstrukce patra REI 41 DP1. Dostatečně velké je i vnitřní prosvětlení, ze stropu přivádí světlo světlíky, na stěnách obou pater jsou šesti-, čtyř- a dvoudílná okna.

Investorem otevřeného přístřešku pro sklad hutních materiálů je firma PARS Děčín spol. s r. o., která dodává zařízení, potrubní systémy a technologické celky inženýrským organizacím a dodavatelům investičních celků. Strojírnám, výrobcům zařízení a montážním organizacím dodává hotové součásti, nástrojárnám, strojírnám a drobným odběratelům hutní materiál pro další zpracování. A skladem hutního materiálu bude i nový otevřený přístřešek s ocelovou konstrukcí LLENTAB. Objekt má velikost 16,8 x 36,7 m (šířka x délka), světlá výška je 6,5 m. Střecha je sedlová a bez zateplení, stejně jako stěny přístřešku. Opláštěna bude přitom jedna podélná a jedna štítová stěna.

Pro společnost Alfa Air Frymburk stavíme na letišti ve Frymburku nový hangár. Alfa Air patří ke špičce v oblasti poskytování služeb v leteckém oboru a má se čím chlubit. Založena byla už v roce 1991 a tuzemsku i zahraničí se od té doby prezentovala řadou skupinových akrobatických vystoupení. Hangár má velikost 22,5 x 35,5 m a vnitřní světlou výšku 4 m. Hangár je opláštěný trapézovým plechem, není tepelně izolován a chybí mu i prosvětlení. Dostatečně velká však musí být vrata, kterými se letadla budou dostávat pod střechu. V tomto případě se jedná o posuvná čtyřdílná vrata s horním vedením a spodní pojezdovou kolejnicí o velikosti 24 500 x 3 800 mm.