V Blovicích jsme zrealizovali objekt expedice, chlazeného skladu a krčku, a i díky těmto novým halám jsou místní jatka jedním z nejmodernějších provozů v České republice. Administrativní dostavbu, napojenou na stávající objekty administrativy a skladu jsme zvládli za necelé tři měsíce postavit v Prostějově. Nová chladírna a zmrazovač může začít sloužit pro výrobce potravinářského zboží se sídlem v Rokytnici v Orlických horách. Nové zastřešení skladů jsme v průběhu listopadu a prosince montovali v kompostárně v obci Želivec. Nezateplenou skladovou halu jsme předali v prosinci 2020 investorovi v Otovicích, dvě zastřešení ramp včetně demontáže stávajícího objektu a likvidace demontovaného odpadu jsme dokončili v Liberci. Vestavbu konstrukce, jejímž cílem bylo rozšířit stávající administrativní plochu, jsme montovali v Roudnici nad Labem. Nová zemědělské hala s konstrukcí LLENTAB stojí i v obci Bor na Tachovsku.

CZ1393 Brejcha expedice – expedice (Blovice)

Objednavatelem objektu expedice byla stavební společnost LESING plus, spol. s r.o. z Plzně, investorem pak společnost Maso Brejcha s.r.o.. Hala má půdorys 62 / 56,5 m x 36,6 m (šířka x délka). její vnitřní světlá výška je 6,6 m. Sedlová střecha má sklon 4°. Konstrukci střechy LLENTAB typ 5 tvoří skládané opláštění s minerální izolací (vlna 200 mm) a vzduchovou mezerou mezi dvěma ocelovými plechy TP46. Podhled z PUR panelů si realizoval investor. Stěny haly jsou z vodorovně kladených sendvičových panelů s PUR izolací 120 mm (LLENTAB typ 7). Účelu haly odpovídá rozsáhlá výbava vrat a míst pro expedici. V opláštění jsou umístěna sekční vrata Spedos s elektropohonem vč. bezpečnostních prvků o velikosti 3 000 x 3 000 mm (9 ks), vyrovnávací můstky (hydraulické) s rozměry stavebního otvoru 2 000 x 3 000 mm (8 ks), těsnící límce Spedos 3 400 x 3 450 mm (8 ks). Personálních jednokřídlých dveří o velikosti 1 100 x 2 100 mm je celkem devět. Stavebně připraveny jsou otvory pro okna 2 000 x 1 000 mm (8 ks). Hala je napojena na sousední výrobní halu.

CZ1534 Brejcha chlaďák – sklad a krček (Blovice)

Stejně jako u objektu expedice, který byl dokončen také v prosinci 2020, byla objednavatelem skladu masa stavební společnost LESING plus, spol. s r.o. z Plzně, investorem pak společnost Maso Brejcha s.r.o.. Přístavba objektu chlazeného skladu, který stojí samostatně, ale krčkem je napojen k objektu expedice (projekt č. CZ1393), má půdorys 13,7 x 44 m a její vnitřní výška je 2,85 m. Pultová střecha má sklon 5° a je realizována ze střešních sendvičových panelů s PUR izolací 100 mm. Ze svisle kladených sendvičových panelů (také PUR izolace 100 mm) je i stěnové opláštění nové haly. Připojovací krček má velikost 11,08 resp. 5,33 / 4,3 / 4,9 m x 26,4 / 6,1 m (šířka x délka). Výška je stejná jako u skladu, tj. 2,85 m. Podobně jako u připojeného „chlaďáku“ je řešena i střecha (pultová se sklonem 5°, sendvičové panely) a stěny (sendvičové panely, konstrukce LLENTAB typ 6).

CZ1311 WAPRO dostavba – administrativní dostavba (Prostějov)

Objednatelem a investorem administrativní dostavby byla společnost WAPRO spol. s r.o. z Prostějova. Firma vyrábí a dodává plastové vázací pásky a jejich příslušenství, nerezové vázací a připevňovací pásy a pásky, kabelové vývodky a ochrany vodičů a teplem smrštitelné trubice a vodiče s PVC izolací. Dokončená administrativní dostavba má půdorys 11,9 x 4,9 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6,5 m. Pultová střecha se sklonem 4° je dvouplášťová, izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pás příhradové konstrukce. Podhled střechy je ze sádrokartonu. Stěny jsou opláštěny svisle/vodorovně kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Nová dostavba je „po vodě“ napojena na stávající administrativní budovu a skladovou halu. Součástí dostavby je vestavba patra o velikosti 54 m2 a užitné nosnosti 250 kg/m2.

CZ1354 FROSTFOOD II – přístavba chladírny a zmrazovače (Rokytnice v Orlických Horách)

Objednatelem přístavby chladírny a zmrazovače byla stavební společnost STYLBAU, s.r.o. z Hradce Králové, investorem společnost FrostFood a.s. z Rokytnice v Orlických horách, přední český výrobce mražených pizz, knedlíků a dalších specialit. Přístavba chladírny a zmrazovače má půdorys 31,3 x 35,2 m a její vnitřní světlá výška je dle jednotlivých místností a prostor od 3,5 m do 11,5 m. Střecha je sedlová a má sklon 11°, na jejím přitížení se podílí chladící technologie v podhledu, lávka pro přístup do střechy a technologické lávky. Střešní plášť nad horní pásnicí vazníků tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech, pod spodní pásnicí vazníků jsou použity střešní sendvičové PIR panely 120 a 200 mm. Vnější opláštění stěn je z ocelového pozinkovaného trapézového plechu, vnitřní opláštění ze svisle kladených stěnových sendvičových PIR panelů. Hala je v jedné štítové stěně napojena na stávající projekt  projekt č. CZ0482 a v jedné podélné stěně na stávající halu. Vjezd a výjezd z haly zajistí několik mrazírenských elektrických posuvných vrat o velikosti 2 120 x 4 060 mm (1 ks), 2 220 x 4060 mm (1 ks), 1720 x 2560 mm (1 ks), chladírenských elektrických posuvných vrat o velikosti 2 220 x 4060 mm (1 ks), 1720 x 2560 mm (1 ks) a textilních požárních uzávěr EW 30 DP3 o velikosti 2 100 x 4000 mm, 1 600 x 2 500 mm (1 ks) a 2 100 x 4 000 mm (1 ks).

CZ1183 Agora – zastřešení skladu a prostor kompostárny (Želivec)

Zastřešení skladů produktů si u nás objednala společnost AGORA s.r.o. se sídlem v obci Sulice. Společnost provozuje kompostárnu v obci Želivec a během několika měsíců je to již třetí objekt, který jsme tady realizovali. Nově realizované zastřešení skladů navazuje na stávající zastřešení a vyrostlo na ploše 18,4 x 28,1 / 32,1 m (šířka x délka). Vnitřní světlá výška haly je 5,2 m. Část haly o délce 22 m je bez podhledu a je v ní sklad, druhá část pro kompostování je s podhledem a má délku 8,7 m. Pultová střešní konstrukce P7HR je neizolovaná (LLENTAB typ 0), krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. U části pro kompostování je na střeše opláštění LLENTAB typ 2L v upraveném provedení bez izolace a se spodní vrstvou z trapézového laminátu. Ocelová konstrukce je kotvena na stávající monolitické železobetonové stěně. Na neizolovaných stěnách objektu je svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ve vnějším plášti jsou plná ocelová posuvná vrata jednokřídlá 1 900 x 3 000 mm (1 ks) a dvoukřídlá 8 100 x  5 100 mm (1 ks). V rovině střechy pak pevné střešní prosvětlení o velikosti 1 650 x 10 300 mm (1 ks) a 1 650 x 2 800 mm (2 ks).

CZ1353 Gienger Bohemia – skladová hala (Otovice)

Objednatelem a investorem nové nezateplené skladové haly byla společnost GIENGER BOHEMIA, s.r.o. se sídlem v Otovicích. Společnost je součástí silné evropské obchodní společnosti, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oboru TZB – topení, sanita, instalace, klimatizace, větrání, elektro a inženýrské sítě. Firma je profesionálním partnerem montážních firem v oboru TZB. Hala má půdorys 21,6 x 50 m, její vnitřní světlá výška je 7 m. Sedlová střecha má sklon 7° a je nezateplená. Krytinu tvoří ocelový trapézový pozinkovaný plech, ze stejného materiálu je i opláštění stěn. Toto opláštění je provedeno u obou podélných a jedné štítově stěně, na vnějším opláštění štítové stěny je osazena deska 3 000 x 3000 mm pro umístění loga. Druhá ze štítových stěn je opláštěna tepelně izolovanou stěnou LLENTAB typ 4F se 150 mm vrstvou tepelné izolace z minerální vlny. Vnější opláštění je i u této štítové stěny z ocelového trapézového pozinkovaného plechu. Součástí dodávky byla i dvoukřídlá nezateplená plná posuvná ocelová vrata o velikosti 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a dveře 1 000 x 2 100 mm (1 ks). Na střeše jsou fixní světlíky 3 450 x 1 300 mm (10 ks) a 3 450 x 1 050 mm (5 ks).

CZ1353 Gienger Bohemia hala LLENTAB

CZ001542 MAGNA – zastřešení ramp (Liberec)

Objednatelem a investorem dvou nových přístřešků byla společnost Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o. se sídlem v Liberci – Rochlicích. Pro tohoto objednatele jsme nestavěli poprvé – v roce 2019 jsme pro něj například dokončili skladovou halu a technologický krček (projekt č. CZ1240). První ze dvou přístřešku, dokončených v prosinci 2020, má půdorys 10,9 x 17,4 m a vnitřní světlou výšku 4,5 m, druhý má velikost 10,9 x 18,6 m a jeho vnitřní světlá výška je stejná jako u prvního zastřešení rampy. Konstrukčně jsou oba přístřešky identické – střechy jsou pultové a mají sklon 7°, střešní krytinou je ocelový trapézový pozinkovaný plech, stěnové opláštění se nerealizovalo. Oba přístřešky jsou napojeny na stávající budovy.  Součástí dodávky byla i demontáž stávajícího objektu a likvidace demontovaného odpadu.

CZ001520 Úprava Mevy – vestavba (Roudnice nad Labem)

Úpravu distribučního skladu akciové společnosti MEVA jsme v závěru roku 2020 dokončili v Roudnici nad Labem. Sklad velikosti 2 358 m2 (č. projektu 8398)  jsme dokončili v roce 2003 a nyní jsme do něj instalovali vestavbu konstrukce, jejímž cílem bylo rozšířit stávající administrativní plochu. Vestavba má velikost 11,3 x 44,6 m (šířka x délka) a výšku 2,44 m a součástí dodávky jsou i okna v opláštění haly o rozměrech 5 100 x 1 200 mm (3 ks) a 1 800 x 1 200 mm (6 ks).

CZ001515 AB Bor – zemědělská hala (Bor)

Objednatelem nové zemědělské haly byla firma bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s.r.o. ze sídlem v Sokolově, investorem společnost AB Bor, s.r.o. se sídlem ve městě Bor (okres Tachov). Hlavním zaměřením farmy je chov masného plemene skotu skotský Highlander, harolaitský skot a přeštické prase. Hala má půdorys 12,9 x 59,5 m a vnitřní světlou výšku 4,3 m. Střecha je pultová a má sklon 4°. Střecha je nezateplená, střešní krytinu tvoří pozinkovaný ocelový trapézový plech. Pozinkovaný ocelový trapézový plech je použit i na opláštění obvodových stěn, opláštění je provedeno na jedné podélné straně a obou vnějších štítových stranách. Opláštěné stěny jsou izolovány 150 mm vrstvou minerální vlny. V části haly a u vnitřních štítových stěn jsou z vnitřní strany před sloupy osazeny soklové prefabrikáty do výšky 1,5 m nad úrovní podlahy. Tyto prefabrikáty jsou provedeny jako staticky nezávislé na konstrukci haly. Prefabrikáty dodával objednatel. Ve vnějším plášti jsou jednokřídlá a dvoukřídlá plná ocelová posuvná vrata se spodním vedením. Jednokřídlá vrata mají rozměr 5 500 x 4 200 mm (1 ks), stejně veliká jsou i dvoukřídlá vrata (3 ks).

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.

CZ0015 AB Bor hala LLENTAB