Ocelovou halu pro opravnu traktorů jsme začali montovat v Líšnici u Žamberka. Již čtvrtý objekt v pořadí stavíme pro našeho dlouholetého klienta v Třebešově ve východních Čechách. Nový sklad pilin jsme začali montovat tento měsíc v Kelčanech u Kyjova, logistický sklad pak realizujeme v Českých Budějovicích.

CZ1203 Agromex

Objednatelem a investorem ocelové haly pro opravnu traktorů je společnost Agromex s.r.o. se sídlem v Modleticích. Agromex s. r. o. je na našem trhu známý jakožto zavedený a úspěšný prodejce zemědělské techniky a novou opravnu traktorů pro něj montujeme v Líšnici u Žamberka. Hala má rozměry 12 x 16 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 6,5 m. Střecha je pultová, dvouplášťová, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) je uložena na podhledu z trapézového plechu, který je montován pod spodní pas příhradové konstrukce. Součástí dodávky jsou i konzoly pro jeřábovou dráhu o nosnosti 5 000 kg. Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Přístup techniky do haly zajistí po dokončení vrata 4 000 x 4 000 mm (2 ks), pro personál budou sloužit dveře 1 100 x 2 100 mm (3 ks). Ve vnějším plášti budou i okna o velikosti 3 000 x 1 500 mm (6 ks). U jedné z podélných stěn bude umístěna přístavba o velikosti 2,7 x 3,3 m (výška 3 m), na opačné podélné stěně bude zastřešení vrat s odsazením 1,5 m.

CZ1314 MATRIX Nezateplená

Objednatelem haly s nezateplenou a zateplenou částí v Třebešově je společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem firma MATRIX a.s. z Třebešova. Tato hala je pro MATRIX již čtvrtou v pořadí, předchozí tři velké objekty stavěl LLENTAB v třebešovském areálu v letech 2014 až 2017. Ve dvou halách probíhá výroba, ve třetí je sklad. Rozměry nezateplené provozní části jsou 19,3 x 47,7 m a vnitřní světlá výška je 7,3 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °. Zateplená část na ni navazuje a má stejnou šířku (19,3 m), délka je 11,2 m. Typem konstrukce (S7HR) je tato část stejná jako nezateplená.

Druhá zateplená část objektu je výškově rozdělena pomocí vestavěného patra až na tři nadzemní podlaží. Krytinu střešního pláště tvoří ocelový trapézový plech, v zateplené části je použita střešní konstrukce typ 2LF s 200 mm minerální vlny. U nezateplené provozní haly jsou opláštěny jedna podélná a jedna štítová stěna, opláštění tvoří svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. V zateplené části jsou na opláštění stěn použity sendvičové panely. V obou částech se počítá s pevným střešním prosvětlením v rovině střechy. Vestavba patra v zateplené části má půdorys 19,3 x 11,2 m a výška úrovně čisté podlahy je 3,6 m. Součástí předmětu díla jsou dva kusy průvlaků (nosníky) pro osazení lávky galerie 3. NP ( v úrovní + 6,3 m).

CZ1326 EKOBRIKETY

Objednatelem nového skladu pilin je stavební společnost Kala, spol. s r.o. z Kyjova, investorem pak firma EKOBRIKETY s.r.o., která má svůj areál v Kelčanech u Kyjova. Společnost EKOBRIKETY s.r.o. byla založena jako rodinná firma v roce 1999. S výrobou dřevěných briket však má zkušenosti již od roku 1995. V roce 2002 byla celá výroba přesunuta do Kelčan u Kyjova. Zde firma provozuje dvě výrobní linky a při nepřetržitém provozu tady každoročně vyrobí cca 11 000 tun dřevěných briket. Nový sklad pilin bude mít velikost 15,6 / 30,6 m x 43 / 2,9 + 37,1 + 6,2 m. Výška je 5 m. Střecha i stěny jsou nezateplené, konstrukce S7HR říká, že na objektu je sedlová střecha se sklonem 7 °. Součástí haly je i stěna s požární odolností, kterou tvoří typ skládané opláštění 4F s obloženou nosnou konstrukcí a ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem na vnější i vnitřní části konstrukce. Součástí dodávky je i pevné střešní prosvětlení v rovině střechy.

CZ1345 Lašek C5

Objednatelem a investorem nového logistického skladu je společnost LAŠEK spol. s r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. Základy dnešní firmy LAŠEK spol. s r.o. položil v roce 1990 Ing. Jiří Lašek. Od té doby se tato rodinná firma s 260 kmenovými zaměstnanci a třemi logistickými areály v Českých Budějovicích stala významným hráčem v oblasti skladování a logistiky, nákladní dopravy,

mytí průmyslových obalů a provozování čerpacích stanic. Nový logistický sklad má půdorys 20,4+9,9 / 30,3 m x 60,4 / 30 + 30,4 m a vnitřní světlou výšku 9,5 m. Střecha je sedlová se sklonem 7 °, střešní opláštění je dvouplášťové typ LLENTAB 2 LF. Stěny skladu jsou opláštěny vnějším pozinkovaným plechem, součástí skladby je minerální vlna (150 mm), pozinkovaný Z profil, parozábrana z PE folie, vnitřní pozinkovaný barevný plech a nosný sloup, obložený pozinkovaným ocelovým plechem. Kombinace tohoto typu opláštění stěny (typ 4) s použitým střešním opláštěním je unikátním řešením systému LLENTAB a nabízí ‚čistý‘ vnitřní prostor bez viditelné nosné konstrukce. Tato skladba stěn a podhledu zároveň zajišťují zvýšenou požární odolnost konstrukce. Součástí naší dodávky je i stavební připravenost pro montáž vrat 4 000 x 4 500 mm (2 ks) a dveří 1 100 x 2 150 mm (2 ks).