V červenci začaly naše týmy realizovat dvě nové zakázky – stavět se začala výrobní hala s vestavbou v Ostravici a také dva objekty v pražském areálu firmy KOVOŠROT GROUP CZ. V srpnu začala montáž u dalších tří zákazníků. V Hranicích vyrůstá přístavba tenisové haly, v Jihlavě se v rámci obnovy poškozeného skladového boxu realizuje přistřešení a opláštění části konstrukce. V Proboštově jsme začali stavět zateplenou skladovou halu pro významného středoevropského dodavatele kancelářských, školních a potravinářských výrobků z papíru, kartonů a lepenek.

CZ0889 CNC OBRÁBĚNÍ TRČKA

Objednatelem nové výrobní haly s vestavbou je společnost BDSTAV MORAVA s.r.o. z Bruzovic, investorem firma CNC Obrábění Trčka z Ostravice v okrese Frýdek-Místek v Moravskoslezském kraji. Společnost vznikla již v roce 1990 a postupně přešla na strojírenskou výrobu. Nyní se zabývá především přesným CNC třískovým obráběním kovů, plastů a podobných materiálů. Hlavní pracovní náplní je výroba strojních součástí na zakázku. Hala má půdorys 16,7 x 35,6 m (šířka x délka) a její vnitřní světlá výška je 2,8 / 2,5 m. Konstrukce LLENTAB S17/14R má sedlovou střechu se sklonem 17°. Jednoplášťová střecha je vyskládána ze střešních sendvičových panelů s výplní minerální vlnou 190/150 mm. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Svisle kladené sendvičové panely s jádrem z minerální vlny (140 mm) tvoří stěnové opláštění nové haly a jsou tradičním řešením u skladových a výrobních hal. Součástí haly je vestavba patra s plochou 83 m2 (šířka 5 m, délka 16,5 m) a užitnou nosností 250 kg/m2. Nosná ocelová konstrukce bude mít tl. 250 mm, na ní bude položen ocelový pozinkovaný trapézový plech. Montážní tým LLENTAB zajistí i stavební připravenost pro vrata, dveře a okna haly.

CZ1178 KOVOŠROT GROUP

Objednatelem dvou objektů, které jsme začali montovat v rámci modernizace areálu společnosti KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. v Praze-Dolních Měcholupech bylo sdružení stavebních firem HOCHTIEF CZ a.s. a PROFISTAV Litomyšl a.s.. Pro investora stavíme ocelové haly pro dva objekty – třískoviště a likvidace autovraků. Třískoviště má půdorys 12,9 x 15,1 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 6,2 m. Pultová střecha má sklon 4° a je kryta ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Ze stejného materiálu je i stěnové opláštění. Objekt je bez tepelné izolace. Druhý objekt, určený pro likvidace autovraků, je hala s půdorysem 9,8 x 17,1 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výškou 5,3 m. Dvouplášťová sedlová střecha má sklon 7° a její opláštění tvoří dvě vrstvy. Horní vrstva nad konstrukcí příhradového vazníku je tvořena krytinou z trapézového plechu opatřenou vrstvou proti odkapávání sražených par. Nosnými prvky jsou vaznice kladené kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Spodní vrstva pod konstrukcí příhradového vazníku tvoří podhled v hale. Nosnými prvky jsou Z-profily, zavěšené na spodní pásnice vazníků. Mezi tyto profily je jako tepelná izolace vložena 200 mm silná vrstva minerální vlny. Podhledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Vnější líc stěnového opláštění tvoří trapézový plech, kotvený přes vodorovně kladené stěnové paždíky k nosným sloupům haly. Mezi stěnové paždíky je vložena tepelná izolace (150 mm minerální vlny). Vnitřní pohledovou vrstvu tvoří trapézový plech. Hala třískoviště nebude mít vrata, u druhé haly se v projektu počítá s elektrickými sekčními vraty o rozměrech 6 000 x 3 000 mm (2 ks) a 3 000 x 2 770 mm, vybavenými zařízením, umožňujícím bezkontaktní otevření vrat pro projíždějící vysokozdvižné vozíky.

CZ1423 SLOVAN HRANICE

Objednatelem přístavby tenisové haly v Hranicích na Moravě byla stavební společnost PB SCOM s.r.o. z Hranic, investorem tenisový klub TJ Slovan Hranice, z.s. Přístavba bude mít rámovou konstrukci a vyroste na půdorysu 37 x 19,3 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška bude 3,8 až 9,5 m. Jednoplášťová střecha bude mít sklon 20 % a 45 % a krytinou bude trapézový plech. Nosnými prvky budou vaznice, mezi které bude vložena tepelná izolace (120 mm minerální vlny). Vaznice budou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Podhledovou vrstvu vytvoří ve funkci parozábrany bílá polypropylénová kašírovaná fólie. Stejný typ opláštění s tepelnou izolací o síle 100 mm bude použit i na stěnách přístavby. Opláštěny budou pouze podélné stěny, stávající štítové opláštění bude přesunuto na nově vzniklý štít.

CZ1420 ENVIROPOL BOXY OBNOVA II

Společnost ENVIROPOL s.r.o. z Prahy, která má svůj areál v k.ú. Hruškové Dvory v Jihlavě, pokračuje v obnově části konstrukce a opláštění skladového boxu, poškozeného požárem na konci roku 2018. Největší lokalizované poškození nosné konstrukce, vyžadující výměnu konstrukce zastřešení objektu i části opláštění, vzniklo přímo nad zdrojem požáru. První etapa obnovy byla zahájena v červenci loňského roku, letos v srpnu pokračuje další fáze. V jejím průběhu se kromě demontáže poškozené části a výměny konstrukce a opláštění zesílí konstrukce skladu (důvodem je dodatečné opláštění), doplní se dělící požární stěny (typ 4Fi) s plechem VP45 a vnější neizolované stěny. Objekt o půdorysu 50,5 x 30,5 m a celkové výšce 10 m se na úrovni +4,8 m přistřeší ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Stejný materiál bude použit i na poškozené opláštění skladového boxu. Výhodou je, že se celá rekonstrukce týká pouze části ploch a konstrukce, které byly přímo poškozeny požárem, zbytek boxu zůstává zachován. U požárních dělících stěn typ 4Fi se například nahrazuje plocha o velikosti 280 + 55 m2.

CZ1328 HIT OFFICE ZATEPLENÁ PROBOSTOV

Pro objednatele, kterým je společnost Metrostav a.s., Divize 8 z Prahy, realizujeme v rámci projektu „Revitalizace budov bývalé opravny na podnikatelský objekt společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ (která je investorem) v Proboštově zateplenou skladovou halu. HIT OFFICE je česká rodinná firma s více než 25letou tradicí, která patří v rámci středoevropského regionu mezi nejvýznamnější výrobce a distributory kancelářských, školních a potravinářských výrobků z papíru, kartonů a lepenek. Hala roste na ploše 24 x 78 m a její vnitřní světlá výška je 7 m. Dvouplášťová sedlová zateplená střecha typ 2LF má sklon 7°. Stěnové opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Nově budovaná hala je samostatně stojící objekt a je připravena na možné plánované rozšíření haly (navazující hala o stejném rozponu). Ve vnějším plášti budou elektricky ovládaná sekční vrata o velikosti 4 000 x 4 500 mm (1 ks) a 3 500 x 4 500 mm (2 ks). Vzhledem k zaměření firmy není překvapením, že hala bude mít vysokou požární odolnost – u nosné konstrukce střechy a obvodových sloupů R45, u střešního pláště a vnějšího opláštění stěn EI45 DP1 a u vnitřního stěnového opláštění EW45 DP1.

llentab výstavba hal