Začátkem května jsme na stávající výrobní halu se ŽB skeletem firmy MFC – MORFICO montovali v Tišnově střešní plášť, v polovině května jsme v Sokolově dokončili garáž autobusů, dílenskou halu a skladovou a administrativní halu pro dopravce Doprava Miroslav Liška s.r.o..  Pro společnost AGORA jsme v květnu v obci Želivec zastřešili drtič bioodpadu, novou střechu má také kompostárna.

CZ1266 MFC – MORFICO – střecha (Tišnov, dokončeno 7. 5. 2019)

Objednatelem a investorem střešního pláště haly v Tišnově byla společnost MFC- MORFICO s.r.o. z Tišnova. Firma byla založena v roce 1991 jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého působení získala významné postavení na stavebním trhu při zavádění nových progresivních technologií. Postupně přecházela od aplikací k výrobě a prodeji stavebních materiálů. V současné době nabízí široký sortiment výrobků, které nacházejí uplatnění v moderním způsobu výstavby bytových, občanských a průmyslových staveb.

Stávající výrobní hala společnosti MFC – MORFICO má železobetonový skelet, na který LLENTAB dodával a montoval střešní plášť o rozměru 25,1 x 91,4 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška ŽB nosníků byla 5,75 m. Sedlová střecha se sklonem 4 ° je neizolovaná a krytinu tvoří ocelový trapézový plech. Střešní paždíky Z profilu 150 mm jsou kotveny do betonového vazníku chemickými kotvami, opláštění stěn je vyzděno zdivem. Toto opláštění bylo předmětem dodávky investora. Střecha je osazena světlíky 90 000 x 1 300 m (2 ks) z fixního trapézového laminátu, umístěnými podélně s hřebenem střechy.

CZ1109 Autobusy Liška – garáž autobusů, dílenská hala a skladová a administrativní hala (Sokolov, dokončeno 15. 5. 2019)

Tři objekty – garáž autobusů, dílenskou halu a skladovou a administrativní halu – jsme dokončili v Sokolově pro dopravce, společnost Doprava Miroslav Liška s.r.o. Objednatelem výstavby byla stavební společnost bss Báňská Stavební Společnost, s.r.o. ze Sokolova. Objekt dílen je napojen na stejně vysokou část skladové a administrativní haly a na nižší objekt garáží. Garáž autobusů má půdorys 16, a 5 x 12,5 m a světlou výšku 4,5 m, dílenská hala 16,5 m x 9,3 m a světlou výšku 6 m a nová skladová administrativní hala pak rozměry 16,5 x 4,6 m a světlou výšku 6 m. Všechny objekty mají sedlovou střechu se sklonem 7 °, střešní opláštění LLENTAB typ 5 se dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací z minerální vlny o síle 150 mm a parozábranou. U všech hal jsou tepelně izolovány nejen střechy, ale i stěny. Na opláštění je použit z vnější i vnitřní strany ocelový trapézový plech, mezi ním je 150 mm vrstva tepelné izolace z minerální vlny. V hale C je realizována ve výšce 3, 5 m vestavba patra. Nosná ocelová konstrukce se stropnicemi a trapézovým plechem jako ztraceným bedněním má užitnou nosnost 250 kg / m2 a její půdorys je 4,6 x 16, 5m (šířka x délka). Ve vnějším plášti garáže jsou plná dvoukřídlá vrata v požární odolností EI 60 DP1 o rozměru 3 200 x 4 100 mm (2 ks) a sekční vrata 3 000 x 4 000 mm (2 ks). Sekčními vraty o rozměru 3 000 x 4 000 mm (1 ks) a 4 000 x 4 000 mm (1 ks) je osazeno i stěnové opláštění dílenské haly. Přístup do skladové a administrativní haly zajišťují dveře o rozměru 1 000 x 2 100 mm (4 ks) a 900 x 2 100 mm (2 ks). Pro osvětlení interiéru přirozeným vnějším světlem jsou na stěnách této haly plastová okna o rozměrech 2 000 x 1 200 mm (2 ks), 1 000 x 1 200 mm (7 ks) a 600 x 1 200 mm (3 ks).

CZ1184 Agora – zastřešení drtiče bioodpadu (Želivec, dokončeno 22. 5. 2019)

Společnost Agora, s.r.o., provozovatel kompostárny v obci Želivec, si u nás objednala zastřešení drtiče bioodpadu o půdorysu 12,7 x 9,6 m (šířka x délka). Střecha nad drtičem je sedlová a má sklon 7 °, krytinou je ocelový trapézový plech. Na spodní straně střešní krytiny je provedena vrstva proti odkapávání sražené vlhkosti (NCD). Svisle kladený ocelový trapézový plech tvoří od výšky 6,1 m (na horní hraně ŽB stěn) střešní opláštění haly.

CZ1185 Agora – zastřešení kompostárny (Želivec, dokončeno 22. 5. 2019)

V kompostárně Želivec jsme pro společnost Agora, s.r.o. realizovali v květnu i zastřešení prostoru pro kompostování o velikosti 18,3 x 14,9 m (šířka x délka). Neizolovaná střecha LLENTAB je vyrobena z kvalitního pozinkovaného trapézového plechu tloušťky 0,63 mm, povrchově upraveného trvanlivým polyesterovým lakem. Rubová strana střešního plechu je standardně vybavena vrstvou proti odkapávání sražené vlhkosti, která kondenzované vzdušné vlhkosti zabraňuje stékat na jedno místo a chrání tak střešní krytinu i materiál ve skladové hale. Spodní vrstvu střešního pláště tvoří trapézový laminát. Svisle kladený ocelový trapézový plech tvoří od výšky 4,8 m (na horní hraně ŽB stěn) střešní opláštění haly. Ve vnějším plášti jsou dvoukřídlá plná ocelová vrata o velikosti 8 600 x 3 700 mm (2 ks). Vrata jsou provedena tak, aby ve dvou řadách horního zavěšení a spodního vedení bylo možno otevřít jednu kóji najednou. Výplň vrat na vnitřní straně je z průsvitného trapézového laminátu, na vnější straně z trapézového plechu.