V Chýnově u Tábora začínáme montovat tři nové skladové haly pro našeho dlouholetého zákazníka. V Jižních Čechách, konkrétně v Kamenném Újezdě, stavíme od dubna další nový zemědělský sklad. V Pardubickém kraji jsme zahájili montáž ocelové konstrukce pro halu pro chov nosnic, v Chomutově pak realizujeme novou skladovou halu pro výrobce ocelových trubek.

CZ1045 NEREZ MAT CHYNOV HALA B, D, E

Objednatelem tří skladových hal v jihočeském Chýnově je společnost Nerezové materiály, s.r.o. se sídlem v Uherském Hradišti. Pro dodávky svých výrobků po celé ČR má firma zřízen centrální sklad v Uherském Hradišti, pro rychlejší obsluhu zákazníků v Čechách zřídila sklad materiálu v Hradci Králové a Chýnově. Loni jsme pro tento velkoobchod s nerezovými materiály stavěli haly v Uherském Hradišti i ve slovenském Novém městě nad Váhom, letos v dubnu jsme zahájili montáž tří nových skladů v Chýnově nedaleko Tábora. Skladová hala B má rozměry 30 x 93 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 7 m. Střecha je sedlová se sklonem 6°. Střešní plášť tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) a parozábrana. Střecha této haly má provětrávaný hřeben. Opláštění stěn je, podobně jako u dalších dvou hal D a E, z vodorovně kladených sendvičových panelů LLENTAB. Hala D má rozměry 13,5 x 75 m a vnitřní světlou výšku 7 m, hala E má velikost 20,8 x 79,5 / 82,7 m, vnitřní světlá výška je stejná jako u haly B a D, tj. 7 m. Haly D a E mají tepelně neizolovanou sedlovou střechu s krytinou z ocelového trapézového plechu, u haly D má sklon 7 °, u haly E pak 4°. Všechny tři haly jsou vzájemně napojeny, přičemž haly D a E jsou napojeny i na stávající halu A. Ve všech halách budou osazeny vrata a dveře, stěnové opláštění je bez oken, ve střeše všech hal bude pěvné střešní prosvětlení.

CZ1355 JANAS

Nový zemědělský sklad si u nás objednal investor z Kamenného Újezdu, kde také novou skladovou halu stavíme. Její rozměry jsou 20 x 50 m (šířka x délka), vnitřní světlá výška je 5,6 m. Tepelně neizolovaná sedlová střecha s krytinou z ocelového trapézového plechu má sklon 14 °, sklon horizontálního spodního pasu je 7°. Opláštění stěn je s výjimkou jedné části, kde je požadována zvýšená požární odolnost, tvořené ocelovým trapézovým plechem, u skladu motorových vozidel na jihozápadním rohu haly je uvažováno s izolovaným opláštěním LLENTAB typ 4F. V opláštění stěn budou vrata o velikosti 5 000 x 4 500 mm (2 ks) a pevné neizolované prosvětlení stěn z trapézového laminátu o velikosti 26 100 x 4 050 mm (1 ks) a 6 300 x 4 050 mm (1 ks).

CZ1382 BIO VEJCE

Objednatelem ocelové konstrukce nové haly pro chov nosnic ve vesnici Rohožná u Trhové Kamenice (Pardubický kraj) je společnost BIO VEJCE s.r.o. z Prahy. Nová hala v Rohožné bude sloužit pro produkci čím dál žádanějších bio vajec. Novostavba s konstrukcí typu S30PR2 s paralelním spodním pásem a dvěma vnitřními sloupy má půdorys 12,8 x 93,6 m. Střecha haly je sedlová a má sklon 30°. Hala má dvě podlaží, výška 1.PP je 2,6 m, výška 1.NP je 3,8 m. Celá hala je kotvena do věnců zděných a betonových stěn, které zajišťují stabilitu objektu. Součástí dodávky LLENTAB je i vestavba patra s užitnou nosností 250 kg/m2 a lokální nosností na metr čtvereční v kterémkoliv místě patra až 500 kg/m2. Vestavba patra má velikost 10 x 93 m, podlahu budou tvořit dřevěné fošny tl. 50 mm. Zastřešení si bude zajišťovat investor, střešní krytinou budou střešní sendvičové PUR panely s imitací tašek.

CZ1392 Sandvik

Objednatelem nové haly je společnost „WORLD INVEST“ v.o.s. z Otvic, investorem SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s r.o. se sídlem v Chomutově, která je součástí mezinárodní strojírenské skupiny Sandvik. Chomutovská společnost se orientuje na výrobu ocelových trubek, dutých profilů a souvisejících potrubních tvarovek a její nová hala bude sloužit jako sklad náhradních dílů. Hala má rozměry 20,3 x 60,3 m (šířka x délka), její světlá výška je 8,3 m. Izolované opláštění střechy typ 5 tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (250 mm minerální vlny) a parozábrana. Stěny skladové haly budou opláštěny horizontálně kladenými sendvičovými panely. Přístup do haly zajistí zateplená ocelová rolovací vrata z ocelových lamel vyplněných PUR pěnou o velikosti 5 000 x 5 000 mm (3 ks) a zateplené ocelové dveře 1 000 x 2 100 mm (3 ks). Na střeše bude instalován obloukový fixní světlík 2 400 x 56 000 mm z polykarbonátu tl. 16 mm.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících

haly v dubnu