Pro společnost Alignum CZ s.r.o. ze Staříče, která provozuje jednu z nejmodernějších výrobních linek na výrobu dřevěných palet v Evropě, montujeme nový nezateplený sklad. Nezateplený bude také přístřešek, který realizujeme v Olšanech pro společnost OP Papírna, s.r.o. Nezateplenou halu pro uskladnění stavební techniky si u nás objednala i EUROVIA CS, a.s., jedna z nevýznamnějších tuzemských firem v oblasti dopravně-inženýrského stavebnictví. V obci Hořesedly v okrese Rakovník sídlí společnost CHMELEX, spol. s r.o., která se zabývá rostlinnou výrobou se zaměřením na pěstování obilí a chmelu s následným prodejem malo- i velkoodběratelům. I pro ni připravujeme nový nezateplený sklad. Novou halu na výkrm kuřat stavíme pro rodinnou firmu VAIGL A SYN spol. s r.o. se sídlem v Droužkovicích. Pro strojírenský podnik BANES, spol. s r.o. ze Soběslavi jsme v dubnu začali stavět novou výrobní halu.

CZ001704 BANES, výrobní hala

Objednatelem a investorem nové výrobní haly je společnost BANES, spol. s r.o. se sídlem v Soběslavi. Firma byla založena v lednu 1993 jako strojírenský podnik, o rok později došlo k rozšíření činnosti firmy o montážní strojírenské práce v hromadných sériích. Společnost je v současnosti rozdělena do dvou divizí: divize Obrábění se zabývá výrobou přesných rotačních dílců, divize Montáže pak montážemi v hromadné výrobě, převážně montáží jemné mechaniky, úhlových kloubů a dalších podsestav. Nová výrobní hala v Soběslavi bude mít velikost 22,2 / 6 x 60,7 / 55 m a její vnitřní světlá výška bude 6 m. Pultová střecha bude mít sklon 7°. Střešní plášť LLENTAB typ 5 bude po dokončení haly plnit i nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci.

Skládaný plášť tvoří ocelové plechy a minerální vlna (250 mm), nosná konstrukce je z ocelových vazníků a vaznic. U přitížení střešní konstrukce se kalkuluje s fotovoltaickými panely a také s budoucími sněhovými kapsami. Hala bude stát zatím samostatně, ale v budoucnu se počítá s přistavěním u vyšší podélné stěny a zadní štítové stěny s další halou přes propojovací přístřešek. Na tomto přístřešku se pak budou vyskytovat sněhové kapsy. Obvodový plášť nové výrobní haly LLENTAB typ 4F je ze svisle kladeného, oboustranně pozinkovaného a lakovaného ocelového trapézového plechu, tepelnou izolaci tvoří 200 mm minerální vlny.

CZ001702 VAIGL, zemědělská hala

Objednatelem nové haly na výkrm kuřat je stavební společnost PEXTRA stavební spol. s r.o. z Rozvadova, investorem pak rodinná firma VAIGL A SYN spol. s r.o., která podniká v oblasti chovu, zpracování a prodeje drůbeže. Ten probíhá v areálu výkrmen v Údlicích a Droužkovicích. Nová hala má půdorys 19,4 x 101,2 m a její výška bude 3,8 m. Sedlová střecha má sklon 7° a je, podobně jako obvodový plášť haly, bez tepelné izolace (střecha LLENTAB typ 0 a stěna LLENTAB typ 0). Vnější opláštění střechy a stěn tvoří oboustranně lakovaný a pozinkovaný ocelový trapézový plech. Opláštění stěn bude zakončeno na úrovni spodní hrany vazníku (3,8 m) a bude přes hladký plech napojeno na vnější stranu stěnových panelů. Stěnové panely budou montované na vnitřní stranu sloupů a nebudou dodávkou ze strany společnosti LLENTAB.

Podívejte se, jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících.