Novou halu pro administrativu, spojovací krček a velkoprostorovou výrobní halu s vestavbou patra jsme postavili v Lipníku nad Bečvou. V Jiříkově jsme dokončili montáž skladové haly, dodatečné opláštění jedné podélné stěny existující haly a doplnění tří nových nákladových ramp jsme v květnu předali investorovi v Olomouci.

CZ001569 BLAZE HARMONY

Tři objekty jsme dokončili pro stavební firmu Navláčil stavební firma, s.r.o. ze Zlína v roli objednatele, investorem byla společnost BLAZE HARMONY s.r.o. z Lipníku nad Bečvou, což je rodinná, ryze česká firma, která patří se svými technicky nadčasově řešenými produkty mezi nejrychleji rostoucí firmy v oboru. Její zakladatel Roman Tihelka se již více než 20 let věnuje aktivitám v oblasti vytápění spojeného se spalováním biomasy. S jejími výrobky se tak může setkat každý zájemce o kotel na spalování dřeva nebo pelet. Za dobu své existence si společnost získala renomé v rámci celé Evropy, ale také v Jižní Americe. Produkty společnosti BLAZE HARMONY se dnes prodávají na náročných trzích v Německu, Francii, Itálii, Španělsku a dalších.

Nové objekty jsou součástí novostavby výrobně-skladovacího areálu firmy. Hala pro administrativu má velikost 12,2 x 24 m a vnitřní světlou výšku 6,7 m. Pultová střecha se sklonem 2° má střešní plášť LLENTAB typ SPHI, tvořený kombinovanou tepelnou izolací (2 x 30 mm minerální vlna a 160 mm EPS) a 1,5 mm PVC krytinou. Stejný typ střešního pláště má i spojovací krček. Opláštění stěn LLENTAB typ 6 z vertikálně kladených sendvičových panelů (izolace 100 mm PIR) je identické s opláštěním stěn spojovacího krčku a výrobní haly. Ocelová konstrukce administrativy je kotvena ve výšce +1,8 m. Spojovací krček má půdorys 6,1 x 5,8 m a jeho vnitřní světlá výška je 2,8 m. Střecha je stejně jako u haly pro administrativu pultová a má sklon 2°. Ocelová konstrukce krčku je kotvena ve výšce +1,3 m.

Výrobní hala leží na pozemku 48,1 x 72 m a její vnitřní výška je 6,6 m. Pultová střecha má sklon 4° a její skládané opláštění LLENTAB typ 5 se skládá z minerální izolace (200 mm minerální vlny) a vzduchové mezery mezi dvěma ocelovými pozinkovanými trapézovými plechy TP46 tl. 0,63 mm. Ve střešní konstrukci haly jsou konzoly pro jeřábovou dráhu s nosností 3 200 kg. Konstrukce střechy počítá i s přitížením při instalaci FV panelů.

Hala pro administrativu i výrobní hala mají vestavěné patro s nosností 300 kg / m2. V hale pro administrativu má vestavba plochu 12,2 x 24,2 m a je umístěna ve výšce 5,6 m. U výrobní haly má vestavba velikost 7 x 7,5 m a je ve výšce 3,5 m.

Další předané haly

Investorem a objednatelem skladové haly v Jiříkově byla společnost KM Trading CZ s.r.o. z Jiříkova. Tato česká obchodně-výrobní společnost se specializuje na zpracování plechů za pomoci CNC technologií a na sériovou výrobu pro zákazníky. Nová hala je v jedné ze štítových stěn napojena na stávající objekt výrobní haly LLENTAB CZ0385. Objednatelem a investorem stavebních úprav ve formě dodatečného opláštění jedné podélné stěny existující haly a doplnění tří nových nákladových ramp v Olomouci byla společnost K+S Czech Republic a.s. se sídlem v Praze a výrobním závodem v Olomouci.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.