Ke stávající prodejně stavebnin a potřeb pro řemeslníky v Kutné Hoře jsme přistavěli tepelně izolovanou přístavbu, z ocelových konstrukcí LLENTAB je také zastřešení u prodejny a samostatně stojící přístřešek.

U stávající haly jsme instalovali nové střešní a stěnové opláštění, nové je také zastřešení rampy a zastřešení zděné přístavby. Střešní plášť přístavby prodejny LLENTAB typ SPI má díky 160 mm EPS a 60 mm vrstvě minerální vlny hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,180 W/(m2*K), stěnový plášť nové přístavby LLENTAB typ 7 z vodorovně kladených sendvičových panelů má U = 0,210 W/(m2*K). Zastřešení u prodejny bylo realizováno z tepelně neizolovaného střešního pláště LLENTAB typ 0. Tepelně izolovaný je i střešní (LLENTAB typ 5) a stěnový plášť (LLENTAB typ 4F) samostatně stojícího přístřešku. Stavební práce zajišťovala společnost MARHOLD a.s. z Pardubic, investorem společnost IZOEKO s.r.o. z Prahy.

Pro společnosti LUGI s.r.o. z Libčic nad Vltavou jsme v červnu dokončili montáž dostavby výrobní haly.

Společnost Morava Wood Products s.r.o. z Uničova, evropský leader ve výrobě masivních dubových podlah, má z ocelových konstrukcí LLENTAB nové střešní a stěnové opláštění stávající haly.

CZ001822 AGRO VALOV

Investorem zastřešení silážního žlabu o půdorysu 16,3 x 88 m ve Valově byla společnost AGROPRODUKCE s.r.o. z Prahy. Ta provozuje v areálu bývalého kravína mezi Podbořany a Valovem slepičárnu a se společností LLENTAB už realizovala několik zemědělských objektů. Střešní plášť LLENTAB typ 0 je umístěn nad horní pásnicí příhradového vazníku a konstrukce střechy je viditelná a nevytváří podhled. Vnitřní výška zastřešení je 6 m a u střešního pláště se už počítalo se zatížením od FVE panelů. Zatížení střechy (100 kg/bm) představuje i dopravník uprostřed rozpětí vazníků.

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.