LLENTAB plates

NAŠE KONSTRUKCE PRO BUDOUCNOST

Naše konstrukce pro budoucnost
Udržitelnost

Naše začátky

Když byla společnost LLENTAB v roce 1972 založena, nebyla udržitelnost ani pojmem, ani hlavním obchodním cílem. Přesto byla nedílnou součástí naší koncepce. Tehdy jsme ji nazývali kvalitou, efektivitou a dlouhou životností. Dokázali jsme vytvořit podmínky pro prostor a rozpětí, což bylo v té době žádané. Nic víc, nic míň. Nyní si uvědomujeme, že už od našich začátků jsme měli na mysli udržitelnost.

Haly, které jsme v minulosti postavili, stále stojí. A jsou stále využívány ať už ke svému původnímu účelu, nebo k účelu novému. Ocelovou halu není snadné znehodnotit. Ocel je vynikající pevný stavební materiál, který za správných podmínek vydrží velmi dlouho, případně se dá recyklovat. Přináší však náklady, které musíme vzít v úvahu a radikálně je snížit.

V rámci obecného povědomí o globálním dopadu lidského rozvoje se nyní zaměřujeme také na to, jak náš koncept ovlivňuje klima a jak ho můžeme zlepšit.

LLENTAB steel - everything
3xS Source, Solution, Structure

LLENTAB bude i v budoucnu konstrukčním systémem založeným na oceli.
Náš koncept však musíme rozvinout, a to na třech pilířích:

SOURCE – ZDROJ

Nákup nejlepší oceli od dodavatelů, kteří stojí v čele vývoje udržitelnějších produktů.

SOLUTION – ŘEŠENÍ

Projektování, výroba, přeprava a montáž našich konstrukcí s maximálním ohledem na energii a použité materiály, minimalizace odpadu ve výrobním procesu.

STRUCTURE – KONSTRUKCE

Poskytnout konstrukční systém, který bude po několik desetiletí vyhovovat rychle se měnícím požadavkům a potřebám svého majitele.

Každá nová hala připravená na solární energii

LLENTAB je švédskou společností zaměřenou na výstavbu ocelových hal. S tempem jedné dokončené haly denně v Evropě je ve svém oboru lídrem na trhu již více než pět desetiletí. Ocelové haly se dají využít prakticky k jakémukoli účelu a jsou považovány za dosud nejúspornější typ komerčních [...]

Naše vize z globálního hlediska

Naše Země je zatížena rychlou změnou klimatu, která je z velké části způsobena staletími nadměrné lidské spotřeby a nerozvážným využíváním surovin a energetických zdrojů. Přírodní katastrofy, hladomory, migrace a války jsou z velké části důsledkem tohoto vývoje.

Bez ohledu na to, jak jsme byli nevšímaví, se můžeme novým situacím přizpůsobit. Můžeme pozorovat rychlé globální změny v energetické infrastruktuře. Vyvíjejí se nové způsoby ochrany a zpracování vody a půdy. Konečně jsme svědky zrychlujícího se uvědomování si cílů udržitelnosti, na kterých se dohodlo mnoho zemí.

Ve všech těchto případech si uvědomujeme, že svou roli může sehrát i společnost LLENTAB. Svět se musí mnohem lépe starat o svůj majetek: zboží, obilí, dobytek, stroje a vše, co se ve vnějších podmínkách snadno znehodnotí. Naše přístřešky poskytují ochranu před povětrnostními vlivy a energeticky účinné mikroklima, které šetří naše zdroje. Naše haly mohou také pomoci rychle a efektivně nahradit infrastrukturu zničenou válkou nebo katastrofami. A mohou ji nabízet po dlouhou dobu.

Přejít nahoru