V Říčanech u Prahy jsme na začátku měsíce předali nové třípodlažní buňkoviště, v Sokolově o týden později pak haly pro garáže a sklad nástaveb. V Havířově vyrostla z ocelových konstrukcí LLENTAB nová přístavba stávající haly. V Kolíně jsme pro automobilku TPCA realizovali haly pro nový sklad lisovny a nový sklad svařovny. V úplném závěru měsíce jsme pak dokončili montáž zastřešení skladu v Přelouči.

CZ1383 HOPI BUŇKY – opláštění buněk (Říčany u Prahy, dokončeno 4.5.2020)

Objednatelem opláštění buněk byla společnost HOPI Reality s.r.o. se sídlem v Klášterci nad Ohří, samotné třípodlažní buňkoviště jsme realizovali od března 2020 v Říčanech u Prahy. Velikost buňkoviště je 12,8 x 12,9 m a celková výška po atiku je 9 m, přičemž každé podlaží má vnitřní světlou výšku 2,5 m. Střecha s atikou je plochá a má sklon 1°. Střecha typ SPHI je foliová, krytinou je folie Fatrafol, tepelnou izolaci zajišťuje 160 mm vrstva polystyrénu a 2×30 mm minerální vlny. Stěny buňkoviště jsou opláštěny svisle kladenými sendvičovými panely. Ve stěnách buňkoviště jsou okna o velikosti 1 800 x 1 100 mm (29 ks), 1 500 x 1 100 mm (3 ks) a 600 x 600 mm (3 ks).

CZ1383 HOPI BUŇKY – opláštění buněk (Říčany u Prahy, dokončeno 4.5.2020)

CZ1261 SOTES 123 – haly pro garáže a sklad nástaveb (Sokolov, dokončeno 11. května 2020)

Tři nové objekty jsme od října 2019 montovali pro společnost SOTES Sokolov, spol. s r.o., což od roku 2001 nástupnická organizace bývalých Technických služeb města Sokolova. 100% vlastníkem společnosti je Město Sokolov. Předmětem dodávky byly dvě haly pro garáže a třetí pro sklad nástaveb. Objekt 1 má půdorys 12 x 22,6 m, přičemž v délce 4,3 m je zateplená část (stěny i střecha) s administrativní vestavbou, a v délce 18,3 m je nezateplená část objektu. Vnitřní světlá výška je 4,5 m. Nezateplená střecha typu S7HR (stejnou mají i další dva objekty) má sklon 7°, horizontální dolní pás a sloupy sestavené ze dvou C-profilů. Stěny jsou opláštěny svisle kladeným ocelovým trapézovým plechem. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno v délce 4,3 m na obou podélných, jedné štítové stěně a jedné vnitřní štítové stěně. Objekt 2 má velikost 12 x 26,3 m a typem střechy či opláštění stěn se nijak neliší od objektu 1. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno pro obě štítové stěny. Třetí hala, určená pro sklad nástaveb, má půdorys 15 x 19,6 m a vnitřní světlou výšku 5 m. I tato hala má stejné střešní a stěnové opláštění jako garáže. Zateplené opláštění stěn typ 4FI je provedeno pro jednu štítovou stěnu. Zateplená část objektu 1 má zvýšenou požární odolnost – od R30 pro nosnou konstrukci střechy až po EI 45 DP1 u opláštění obvodových stěn. Stěnový plášť LLENTAB typ 4FI je v této části doplněn o sádrokartonovou předstěnu.

CZ1261 SOTES 123 – haly pro garáže a sklad nástaveb (Sokolov, dokončeno 11. května 2020)

CZ1310 HRAS přístavba – přístavba haly (Havířov, dokončeno 25.5.2020)

Přístavbu haly pro nový sklad si u nás objednala společnost HRAS-zařízení hřišť, s.r.o. z Havířova – Dolní Datyně. HRAS navrhuje, vyrábí a staví venkovní dětská hřiště. Pro jeho hřiště jsou charakteristické stabilní a trvanlivé konstrukce, kvalitní materiály a nevtíravý vzhled. Hlavním materiálem konstrukcí je kvalitní masivní dřevo, své důležité místo však mají u firmy i ocelové prvky, zejména nerezavějící ocel, která se se dřevem skvěle doplňuje. Přístavba haly má půdorys 10,1 x 32,2 m, vnitřní světlá výška se pohybuje v rozmezí od 3,7 do 4,4 m. Střecha je sedlová a má sklon 7°. Opláštění střechy a stěn není tepelně izolované, na stěnách i střeše haly je použit ocelový pozinkovaný trapézový plech. Přístřešek je napojen ke stávající hale pomocí mezistřešního žlabu. V rovině střechy je pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu o velikosti 850 x 5 250 mm (2 ks).

CZ1347 TPCA PRESS SHOP TENT – sklad lisovny (Kolín, dokončeno 25. května 2020)

Kolínská automobilka TPCA, reprezentovaná společností TAKENAKA EUROPE GmbH – organizační složka se sídlem v Praze, byla investorem výstavby haly pro rozšíření skladů lisovny. Nový objekt má velikost 37,5 x 93,4 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 7,3 m. Střecha je sedlová se sklonem 7°. Izolované opláštění střechy typ 5, tvořené dvěma vrstvami trapézového plechu, distančními profily, tepelnou izolací (200 mm minerální vlny) a parozábranou, plní nejnáročnější požadavky na tepelnou izolaci střešního pláště. Obvodový plášť typ 4F je také tepelné izolovaný (150 m vrstva minerální vlny), vnější opláštění tvoří svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. Hala stojí samostatně a je napojena přes spojovací krčky ke stávající hale. Přístup do haly zajišťují sekční vrata s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 800 mm (2 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (3 ks). V rovině střechy je instalováno pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu o velikosti 1 650 x 8 600 mm (20 ks).

CZ1347 TPCA PRESS SHOP TENT – sklad lisovny (Kolín, dokončeno 25. května 2020)

CZ1349 TPCA WELDING WAREHOUSE TENT – sklad svařovny (Kolín, dokončeno 25. května 2020)

Stejný investor, tedy kolínská automobilka TPCA, si u nás objednala i rozšíření skladů svařovny. Hala má půdorys 55,5 x 55,6 m a její světlá výška je 7,3 m. Střecha je sedlová se sklonem 7°. střešní a obvodový plášť jsou stejné jako u nového skladu lisovny. Nová hala pro sklad je štítovou stěnou napojena v délce 32 m na stávající halu svařovny. Přístup do haly zajišťují sekční vrata s elektropohonem o velikosti 4 000 x 4 800 mm (5 ks) a dveře 1 100 x 2 100 mm (2 ks). V rovině střechy je instalováno pevné střešní prosvětlení z trapézového laminátu o velikosti 1 650 x 11 600 mm (14 ks).

CZ1349 TPCA WELDING WAREHOUSE TENT – sklad svařovny (Kolín, dokončeno 25. května 2020)

CZ1323 AVEC přístřešek zastřešení skladu (Přelouč, dokončeno 30. května 2020)

Pro společnost AVEC CHEM s.r.o. z Přelouče jsme v závěru měsíce května dokončili zastřešení skladu. Ocelová konstrukce střechy je kotvená do věnce, který není součástí dodávky LLENTAB, to znamená, že dodávka haly neobsahuje sloupy. Sklad má půdorys 9,5 – 15 x 26,5 m (šířka x délka) a jeho vnitřní světlá výška je 2,4 / 2,7 m. Jednoplášťová pultová střecha skládaná má sklon 4°, krytina je vyskládána ze střešních sendvičových panelů tl. 80 mm s výplní PIR. Nosnými prvky jsou vaznice, které jsou kladeny kolmo na konstrukce příhradových vazníků. Opláštění stěn tvoří vodorovně kladené sendvičové panely. Štítové stěny skladu budou opláštěny sendvičovými panely pouze částečně, protože viditelná zůstane původní zděná stěna objektu. Součástí dodávky LLENTAB jsou sekční vrata o rozměru 3 000 x 2 500 mm (2 ks) a 4 000 x 2 500 mm (2 ks) a ocelové dveře 900 x 2 300 mm (4 ks).

Další dokončené haly v minulých měsících naleznete zde.

CZ1323 AVEC přístřešek zastřešení skladu (Přelouč, dokončeno 30. května 2020)