Novou zateplenou výrobně – administrativní halu s vestavbou si u nás pro firmu Nobilis Tibia z Krásné Lípy objednala pražská Stavební společnost RBK a.s. Dva objekty – výrobní halu a patrovou administrativu – stavíme pro Ing. Štěpána Valentu, majitele firmy Valenta ZT s.r.o. ze Všetat u Mělníka, což je velkoobchod se spojovacím materiálem a výrobce závitových tyčí a speciálního spojovacího materiálu. V Třeboni jsme pro společnost U+M servis zahájili stavbu přístavku skladu a reprezentačních prostor.

CZ1111 Nobilis Tilia

Nová zateplená výrobně – administrativní hala s vestavbou bude po dokončení sloužit společnosti Nobilis Tilia s.r.o. z Krásné Lípy, která je investorem objektu. Objednatelem a zhotovitelem je pražská Stavební společnost RBK a.s.. Nobilis Tilia je značka české certifikované přírodní a BIO kosmetiky. Při výrobě svých přírodních produktů, určených k rozvíjení harmonie a krásy žen, mužů i dětí, čerpá inspiraci z přírody a tradičních historických zkušeností. Nová hala bude mít půdorys 11,5 x 33 m (šířka x délka) a světlou výšku 5,5 / 2,8 / 2,2 m. Střecha je sedlová se sklonem 14 °. Střecha i opláštění stěn jsou tepelně izolované (izolací je minerální vlna), krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. Na stěnách je plech kladený svisle. Část vnějšího opláštění tvoří vodorovně kladené sendvičové panely.

Hala je napojena na vedlejší objekt pomocí spojovacího krčku, spojovací krček je dodávkou stavby. Ve vnějším opláštění se v projektu počítá s vraty (4 ks) a dveřmi (2 ks). Vestavba patra má rozměry 11,4 x 5,7 m (šířka x délka) a je umístěna ve výšce 3,3 m. Užitná nosnost je 250 kg/m2. Součástí dodávky díla jsou i opatření pro zvýšení požární odolnosti konstrukce haly a opláštění – od R 30 u nosné konstrukce střechy až po R 120 u obvodových sloupů.

CZ1112 – Štěpán Valenta

Novou výrobní halu a patrovou administrativu jsme v února začali stavět pro Ing. Štěpána Valentu, majitele firmy Valenta ZT s.r.o.. Velkoobchod se spojovacím materiálem a výrobce závitových tyčí a speciálního spojovacího materiálu má svůj areál ve Všetatech u Mělníka a právě tady začaly dva nové objekty vyrůstat. Výrobní hala má rozměry 74,8 x 55 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 4,5 m. Tvar trojlodní střechy je sedlový, každá ze tří střech má sklon 7 °. Součástí dodávky je stavební připravenost pro možné budoucí osazení 21 otočných jeřábů a podvěšená technologická plošina pod spodními pásy vazníků s pororoštem pro vzduchotechniku. Střešní plášť výrobní haly tvoří ocelový trapézový plech, střecha je tepelně izolována 200 mm vrstvou minerální vlny. Pro opláštění stěn navrhli projektanti LLENTAB svisle kladený ocelový trapézový plech. Opláštění typu 4F s trapézovým plechem VP45 je provedeno pro obě štítové stěny a jednu podélnou stěnu. V místě napojení na stávající halu firmy (zakázka CZ0734) je do výšky nově provedeného mezistřešního žlabu (cca + 5,3 m) trapézový plech VP 45 demontován a nahrazen novým trapézovým plechem IP 18.

Druhý objekt – patrová administrativa – má velikost 26,1 x 17,2 m (šířka x délka) a světlou výšku 6,9 m. Tato hala je „po vodě“ napojena na výrobní halu. Střecha je sedlová se sklonem 2 °, krytinu tvoří PVC-P. Vnější opláštění stěn administrativní haly navrhl autor projektu s deskami Cetris Finish, doplněnými o svisle kladený ocelový trapézový plech. Stěny jsou, stejně jako střecha, tepelně izolovány. Součástí dodávky je vestavba patra o velikosti 442 m2 a nosnosti 250 kg / m2. Patro je umístěno ve výšce 4 m.

CZ1206 UM Servis

Třeboňská společnost U+M Servis s.r.o. je autorizovaným prodejcem zemědělské techniky a importérem a distributorem dalších zahraničních značek strojů a technologií pro zemědělství. V Třeboni jsme pro ni zahájili stavbu přístavku skladu a reprezentačních prostor (showroom, vstup, sklad A a sklad B). Celý komplex má velikost 12,3/9,1 m x 37/16 m (šířka x délka) a světlou výšku 4,8 m (showroom). 2,7 m (vstup) a 4,9 m (oba sklady). Střecha je pultová se sklonem 2°. Střešní plášť tvoří PVC folie, izolací je 120 + 80 mm polystyren a 2×30 mm Fesco desky, u stěn jsou použity vodorovně kladené stěnové panely s minerální vlnou. Součástí dodávky je také vestavba patra. Čtveřice hal je ve tvaru písmene „L“ vzájemná propojena a je napojena na stávající halu. Uprostřed je vstup, z čelního pohledu jsou na pravé straně oba skladové prostory a po levé straně pak showroom firmy.