V obci Želivec montujeme zastřešení skladů produktů, novou halu pro skladování kvasu stavíme od listopadu v obci Mrákov na Domažlicku. V obci Otovice v Karlovarském kraji jsme zahájili montáž nezateplené skladové haly. Objekty skladu, administrativy a spojovací chodby realizujeme od listopadu v Přerově. Nová hala pro zemědělské stroje vyroste v Poleradech ve středních Čechách. Úpravu distribučního skladu, který jsme dokončili v roce 2003, realizujeme v Roudnici nad Labem. Zateplení stávajícího přestřešení z roku 2014 jsme začali montovat v Třebešově.

CZ1183 Agora-SO02

Zastřešení skladů produktů si u nás objednala společnost AGORA s.r.o. se sídlem v obci Sulice. Společnost provozuje kompostárnu v obci Želivec a během několika měsíců je to již třetí objekt, který tady realizujeme. Ve zdejší kompostárně jsme v květnu 2019 dokončili zastřešení prostoru pro kompostování a v závěru ledna 2020 jsme tady postavili zastřešení stání techniky. Nově realizované zastřešení skladů navazuje na stávají zastřešení a vyroste na ploše 18,4 x 28,1 / 32,1 m (šířka x délka). Vnitřní světlá výška haly bude 5,2 m. Část haly o délce 22 m je bez podhledu a bude v ní sklad, druhá část pro kompostování je s podhledem a má délku 8,7 m. Pultová střešní konstrukce P7HR je neizolovaná (LLENTAB typ 0), krytinou je ocelový pozinkovaný trapézový plech. U části pro kompostování je na střeše opláštění LLENTAB typ 2L v upraveném provedení bez izolace a se spodní vrstvou z trapézového laminátu. Ocelová konstrukce je kotvena na stávající monolitické železobetonové stěně. Na neizolovaných stěnách objektu bude svisle kladený ocelový pozinkovaný trapézový plech. Ve vnějším plášti se počítá splnými ocelovými posuvnými vraty (2ks). V rovině střechy bude osazeno pevné střešní prosvětlení o velikosti 1 650 x 10 300 mm (1 ks) a 1 650 x 2 800 mm (2ks).

zahajované haly listopad 2020

CZ1305 Pálenice Císler

Novou halu pro skladování kvasu stavíme od listopadu pro Pěstitelskou pálenici Císler v obci Mrákov na Domažlicku. Investorem je provozovatel pálenice p. Vladimír Císler a nová hala bude mít půdorys

18 x 25 m (šířka x délka). Výška bude 3,5 m. Střecha bude sedlová s konstrukcí S7HR, u střechy bude použito řešení LLENTAB typ 2LF s 300 mm vrstvou tepelné izolace z minerální vlny. Obvodový plášť skladové haly bude tvořit izolované opláštění LLENTAB typ 4F s vnějším opláštěním ze svisle kladeného ocelového pozinkovaného trapézového plechu. Do vnějšího pláště budou po dokončení osazena elektricky ovládaná sekční vrata Hörmann o velikosti 4 000 x 3 200 mm (1 ks), přístup pro personál zajistí dveře 1 100 x 2 150 mm (1 ks). V opláštění haly budou také dvoudílná plastová okna 2 000 x 600 mm (2 ks).

CZ1353 Gienger Bohemia

Objednatelem nezateplené skladové haly je společnost GIENGER BOHEMIA, s.r.o. se sídlem v Otovicích. GIENGER je obchodní společnost, jejíž aktivity jsou zaměřeny na velkoobchodní činnost v oblasti topení, sanity, instalací a inženýrských sítí. V České republice je zastoupena firmami GIENGER, GIENGER TÁBOR, GIENGER CENTRON a GIENGER BOHEMIA. V obci Otovice v Karlovarském kraji je jedno z logistických center této velkoobchodní sítě, a právě tady roste od listopadu nová skladová hala. Ta má velikost 19,7 / 21,6 x 40,9 / 50 m (šířka x délka) a její vnitřní světlá výška je 7 m. Sedlová střecha se sklonem 7° (S7HR) má střechu i stěny bez tepelné izolace, vnější opláštění tvoří ocelový pozinkovaný trapézový plech. Opláštění stěn typ 0 bez požární odolnosti bude provedeno pro obě podélné a jednu štítovou stěnu, na vnějším opláštění štítové stěny bude osazena deska z hladkého plechu pro nalepení loga investora. Druhá ze štítových stěn (typ 4F) bude opláštěna svisle kladeným ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem. Součástí vnějšího pláště budou dvoukřídlá ocelová vrata 4 000 x 3 500 mm (1 ks) a dveře 1 000 x 2 100 mm (1 ks). Světlo do skladové haly budou přivádět pevné střešní světlíky o velikosti 3 450 x 1 300 mm (1 ks) a 3 450 x 1 050 mm (5 ks).

CZ1411 Precheza sklad monosalu

Objednatelem skladu, administrativy a spojovací chodby v Přerově je stavební společnost Středomoravské stavby s.r.o. z Přerova, investorem firma Precheza a.s. Tento největší výrobce anorganických pigmentů v České republice staví v Přerově sklad monosalu a plnění do silovozů a součástí projektu budou po dokončení tři objekty – skladová hala, administrativa a spojovací chodba.

Sklad má velikost 28 x 72 m (šířka x délka) a jeho vnitřní výška je 7,4 m. Sedlová střecha má sklon 7° a střešní opláštění LLENTAB typ 5 tvoří dvě vrstvy trapézového plechu, distanční profily, tepelná izolace (200 mm minerální vlny) a parozábrana. Na stěnách bude použito opláštění LLENTAB typ 6 s vertikálně uloženými sendvičovými panely. Objekt administrativy má velikost 18,7 x 18 m a vnitřní výšku 4,2 m. Střecha (sedlová), její sklon (7°) i typ střešního pláště (LLENTAB typ 5) je stejný jako u skladové haly. Třetí realizovaný objekt, spojovací chodba, má rozměry 7 x 3 m a jeho vnitřní výška je 4,1 m. Střecha je pultová a má sklon 7°. Střešní (LLENTAB typ 5) a stěnové (LLENTAB typ 6) opláštění je stejné jako u skladové haly. U skladu je primární nosná konstrukce Z450 dle ČSN EN 10147 (450 g Zn/m2) ošetřena dvousložkovým nátěrem na korozní prostředí C4. Sekundární ocelová konstrukce Z275 je také natřena dvousložkovým nátěrem na korozní prostředí C4. Skladová hala je napojena na stávající objekt, a to spojovací chodbou. Administrativa je napojena na skladovou halu.

CZ1504 Černý

Investorem nové haly pro zemědělské stroje je zemědělec Václav Černý z Polerad ve Středočeském kraji. Hala s konstrukcí S17/14R má půdorys 11,1 x 42,2/47,4 m (šířka x délka) a vnitřní světlou výšku 4,5 m. Sedlová střecha má sklon 17° a je neizolovaná, stejně jako stěny haly. Na jedné straně sedla se počítá s FV panely. Opláštění střech a stěn je z ocelového pozinkovaného trapézového plechu. Podélné stěny jsou opláštěny skládaným opláštěním LLENTAB typ 4FI, tepelnou izolací je 150 mm minerální vlny. Nezateplená trojdílná ocelová posuvná vrata mají velikost 6 000 x 4 500 mm (3 ks). Stěny haly jsou prosvětleny pevným stěnovým prosvětlovacím pásem z komůrkového polykarbonátu o velikosti 3 200 x 1 200 mm (3 ks).

CZ1520 MEVA úpravy

Úpravu distribučního skladu akciové společnosti MEVA realizujeme v Roudnici nad Labem. Sklad s číslem projektu 8398 o velikosti 2 358 m2 jsme dokončili v roce 2003 a nyní do něj budeme instalovat vestavbu konstrukce, jejímž cílem je rozšířit stávající administrativní plochu. Vestavba má velikost 11,3 x 44,6 m (šířka x délka) a výšku 2,44 m a součástí dodávky jsou i okna v opláštění haly o rozměrech 5 100 x 1 200 mm (3 ks) a 1 800 x 1 200 mm (6 ks).

CZ1539 MATRIX zateplení přestřešení

Objednatelem zateplení stávajícího přestřešení v Třebešově je společnost Průmstav Náchod s.r.o., investorem firma MATRIX a.s. z Třebešova. Spolupráce LLENTAB a MATRIX se datuje již do roku 2014, kdy LLENTAB postavil v třebešovském areálu trojhalí (CZ0552), které se skládá ze tří modulů 19,8 x 50 m o celkové velikosti 2 979 m2. Opláštěné moduly po stranách slouží pro výzkum a vývoj, respektive pro výrobu. Prostřední modul je zastřešením manipulačního prostoru, a právě tady jsme začali v listopadu 2020 montovat zateplení. Po skončení bude i tato část sloužit jako provozní hala firmy MATRIX. Stávající střešní plášť LLENTAB typ 0 bude upraven a doplněn o pozinkované podhledové sendvičové panely, které vytvoří zateplený podhled. Dvě otevřené štítové stěny budou opláštěny vodorovně kladenými stěnovými sendvičovými panely (LLENTAB typ 7). Do jedné ze štítových stěn budou instalována elektricky ovládaná sekční vrata Hörmann o velikosti 6 000 x 4 000 mm. Nově instalované bude i prosklení na pevném obloukovém pásovém světlíku s rozměry 44 000 x 1 500 mm. Výplní bude komůrkový polykarbonát 16 mm.

Podívejte se jaké stavíme ocelové haly a jaké jsme rozjeli projekty v minulých měsících