Na otázku, kolik denního světla a v jaké intenzitě člověk potřebuje, není jednoduchá odpověď. Projektant hledá odpovědi v současné legislativě, která určuje, jaké osvětlení v budovách je třeba pro zajištění dostatečného zrakového komfortu, který je nezbytný pro dobrou funkci prostoru. Chronobiologie, který se zabývá biorytmy ve vztahu k času, na to však exaktně odpovědět nedokáže. Přesto je nad slunce jasné, že denní světlo je naprosto jedinečné a nenahraditelné.

Nedostatek kvalitního světla může u pracovníků způsobovat zhoršení soustředění, únavu, nepohodu, bolest očí, bolest hlavy, deprese či jiné psychické problémy. Špatné osvětlení může být dokonce jedním z faktorů tzv. syndromu nemocných budov. Je přitom úplně jedno, zda jde o kancelářskou budovu nebo průmyslovou výrobu, kde zaměstnanci pracují na výrobním pásu. Kvalitní osvětlení dle hygienických norem potřebuje pro svou práci úplně každý.

Legislativa a hygienické normy osvětlení pracoviště

Bližší hygienické požadavky na osvětlení pracoviště uvádí § 45 a § 45a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V těchto dvou paragrafech se dozvíte vše podstatné o osvětlení pracoviště, minimálních hodnotách umělého osvětlení, včetně osvětlení konkrétních pracovišť. Světlem a osvětlením prostorů se dále zabývají i normy:

 • ČSN 36 0020 – Sdružené osvětlení,
 • ČSN 36 0011-3 – Měření osvětlení prostorů – Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů,
 • ČSN EN 12464-1 – Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory.

Poslední z uvedených norem (ČSN EN 12464-1 pro osvětlení vnitřních pracovních prostor) udává v závislosti na typu práce minimální požadovanou intenzitu světla. Pro většinu výrobních/továrních hal je to 200 až 300 luxů. Ovšem u sofistikovanější výroby (jako je např. výroba zbraní, hodinek či šperků) to může být i přes tisíc luxů, navíc s požadavkem na osvětlení s věrným podáním barev.

Hlavní požadavky na osvětlení továren a výrobních hal:

 • studená nebo přirozená bílá barva nainstalovaných světel
 • maximální využití přirozeného světla (z oken, světlíků…)
 • vybraná světla musí snést náročné (prašné) prostředí a osvětlit dostatečně montážní linky
 • osvětlení musí zvládat dlouhý provoz (někde i 24 hodin denně)
 • opravy/výměny vadných žárovek by neměly vést ke zbytečným prostojům – přednost tudíž mají bezúdržbové systémy s jakostními vysoce svítivými LED diodami a robustním provedením
 • možnost dodatečně nasvítit určené prostory dle aktuálních bezpečnostních a hygienických norem
 • inteligentní „smart“ osvětlovací systémy, které umí kromě jiného zapnout a upravit barvu a intenzitu osvětlení dle uživatelem stanovených požadavků
 • zajištění zrakové pohody a optimálních světelných podmínek pro průmyslovou halu (dle požadavku Státního zdravotního ústavu, SZÚ)

Doporučená intenzita osvětlení

Doporučená intenzita osvětlení na pracovišti, přesněji hodnoty pro denní a umělé osvětlení, je individuální a liší se v závislosti na níže uvedených faktorech:

 • typ pracovní činnosti, respektive nároky na přesnost a rychlost práce
 • druh povrchu – zda odráží nebo absorbuje světlo
 • využití a vlastnostech pracovní plochy
 • technické konstrukci budovy
 • překážky bránící průnik světla
 • barevné prostředí pracoviště
 • konkrétní zrakové vlastnosti a hendikep jedince

Rozhovor s Ing. arch. Lenkou Maierovou, Ph.D., odborníkem na světelnou hygienu, naleznete zde.

světlík ve střeše terminálu haly

prosklená fasáda haly