Letošní ročník oblíbené soutěže Hala roku Akademik 2019 odstartoval a jeho vítězové budou známí na konci dubna. Partnerem soutěže je i společnost LLENTAB, která předá jednomu z pětice nejlepších týmů speciální cenu – pětidenní stáž v centrále společnosti LLENTAB ve Švédsku, kde studenti budou mít možnost na vlastní oči vidět jak se haly projektují, vyrábí i montují. Navštíví místo, které je kolébkou ocelových hal v Evropě, uvidí unikátní referenční projekty a mnohem více.

Soutěž Hala roku Akademik 2019 je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT). Odborným garantem soutěže je Katedra konstrukcí pozemních staveb. Uzávěrka přihlášek je 4. dubna 2019. Samotná soutěž včetně vyhlášení pak proběhne ve čtvrtek 25. dubna 2019. Vzhledem k velkému zájmu v předchozích dvou ročnících ji organizátoři poprvé vypsali již jako mezinárodní.

V soutěži jsou pro studenty připraveny atraktivní ceny. Prvních pět týmů, jejichž model úspěšně vyhoví zatěžovací zkoušce a všem pravidlům soutěže, získá finanční odměny, přičemž výsledné pořadí modelů bude dáno efektivitou modelu, tedy poměrem mezi celkovou únosností modelu a jeho vlastní hmotností. Týmy, které se umístí na 1. – 5. místě, budou navíc zařazeny do losování o speciální cenu – pětidenní stáž ve Švédsku v závodě společnosti LLENTAB, která je dodavatelem ocelových hal s vlastní projekcí, výrobou i montáží. Losování se uskuteční bezprostředně po vyhlášení prvních pěti oceněných týmů.

Soutěž vznikla již v roce 1986 a konala se nepravidelně, doposud má za sebou necelou desítku ročníků. Obnovena byla v roce 2017 za velkého zájmu studentů i partnerů ze strany firem. Je koncipována jako každoroční. V soutěži si studenti vysokých škol se stavebním zaměřením mohou hravou formou ověřit získané teoretické poznatky ze svého studia. Jejich úkolem je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten pak podrobit zatěžovací zkoušce. Studenti navrhují a staví modely konstrukcí ze zadaných materiálů doma. V průběhu soutěžního dne probíhají v prostorách Fakulty stavební ČVUT zatěžovací zkoušky. Cílem projektu je podpořit studenty zapálené pro obor, dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a umožnit jim setkání s profesionály ze stavební praxe.