LLENTAB v roli hlavního partnera soutěže Hala roku Akademik 2022 vybíral studenty, kteří už začátkem září navštíví sídlo mateřské společnosti.

Soutěž Hala roku Akademik je určena studentům oborových vysokých škol v bakalářském a magisterském studiu a probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Odborným garantem soutěže byla Katedra konstrukcí pozemních staveb. LLENTAB tuto soutěž podpořil i v předcházejícím ročníku v roce 2019 a svůj zájem o podporu studentů technických oborů vyjádřil v roli hlavního partnera i letos.

 Úkolem soutěžících bylo navrhnout, postavit a poté zatížit model konstrukce představující výsek typického pole výrobní haly. Model konstrukce musel „zastřešovat“ chráněný prostor o délce 1500 mm a výšce 200 mm. Maximální hmotnost kompletní konstrukce mohla být 350 g. Prvenství v tvrdé konkurenci získal tým CRYPTIC. Jejich model vážil 215,9 gramů a unesl zatížení 26,46 kg. Informace o dalších oceněných najdete na webu soutěže.

Podobně jako v roce 2019 měl LLENTAB jako partner soutěže i letos jednu příjemnou povinnost. Vybrat na základě motivačního dopisu tým, který pojede na exkurzi do sídla mateřské společnosti LLENTAB ve švédském Kungshamnu. V dopise měli studenti sdělit, proč právě oni chtějí vyhrát a zúčastnit se stáže ve Švédsku. Nejlépe si vedl soutěžní tým „I my máme své momenty“, který tvořili Jan Macháček, Jaroslav Novotný a Jan Suchý z Fakulty stavební ČVUT v Praze.

Svůj motivační dopis obohatili také o básničku a bylo rozhodnuto. Posuďte sami.

Proč do Švédska pojedeme my a nikdo jiný?
Proč jsme nejlepší volba, co vás za srdce chytí?
Protože jsme dříči, každý z nás se činí.
Protože rozumíme statice víc než jiní.

My se o to popereme, to je bez debat.
Když vyhrajeme, nebudeme se hněvat.
Náš model nad ostatní bude vyčnívat.
Ať můžeme ve Švédsku haly studovat.

Růže jsou rudé, švédská vlajka žlutomodrá,
vybrat nás na exkurzi je volba dobrá.
Máme dva Jany k tomu Jardu,
snad náš model vydrží dardu.

Všechny nás láká navštívit sever,
tak doufáme, že v září jedem.
Jen chceme abyste nás vzali
k vám ukázat nám, jak děláte haly.

Při troše štěstí vyhrajeme zájezd,
na místní stavby uděláme nájezd.
Dáme si švédské masové koule,
za ušima budeme mít boule.

A když to neklapne, tak co s tím zmůžem.
Stavba modelu nás bavila, to popřít nemůžem.
Holt zabojujem jindy, ač vzdát se můžem.
To však není náš styl, my prohrát nemůžem.

Vyhrát chceme, to nebudeme skrývat.
Kreativní jsme, to nelze popírat.
Pokud nevěříte, přijďte se podívat.
Dvacátého dubna budete jen zírat.

Podívejte se také na reportáž z letošní soutěže Hala roku Akademik.