Nový přístřešek jsme tento měsíc začali stavět pro našeho dlouholetého zákazníka, společnost HAUK s.r.o. z Police nad Metují. V březnu jsme také dokončili dodávku a montáž ocelové haly pro Bioveta Cooling Hall včetně nové administrativní budovy společnosti BIOVETA a.s. v Ivanovicích na Hané. Pro společnost PIGI TEA s.r.o. z Jemnice jsme realizovali dvě nové haly pro sklad, expedici a příjem zboží. Novou výrobní a manipulační halu z ocelových konstrukcí LLENTAB má od března i firma Holz Schiller a.s. z Klatov.

CZ001565_PIGI Jemnice

Investorem haly skladu s expedicí a haly příjmu zboží české čajové jedničky, firmy JEMČA a.s., byla společnost PIGI TEA s.r.o. se sídlem v Jemnici. V stávajícím areálu na Znojemské ulici vyrostly dva objekty z ocelových konstrukcí LLENTAB. Hala skladu s expedicí má půdorys 18,6 x 66,4 m a výšku téměř 14 m, objekt příjmu zboží má asymetrický půdorys  výška je také 14 metrů. Hala pro sklad a expedici má sedlovou střechu, hala pro příjem pultovou, sklony obou střech jsou stejné, 4 °. Identické je u obou hal také střešní a stěnové opláštění – střecha LLENTAB typ 2LF je izolovaná s 300 mm vrstvou foukané izolace na podhledu, obvodový plášť LLENTAB typ 7 je z vodorovně kladených stěnových sendvičových panelů s 200 mm vrstvou minerální vlny. Mezi skladem a expedici i v části příjmu zboží jsou požární dělící příčky ze sendvičových panelů. Součástí haly pro příjem jsou dvě vestavby patra, ve II.NP má patro nosnost 600 kg/m2 a je umístěno ve výšce 2,9 m, patro ve III. NP má stejnost nosnost, plochu 210 m2 a výška podlahy je 8,4 m. Vestavba patra je i v hale s expedicí, jeho plocha je 235 m2. Oba objekty mají zvýšenou požární odolnost.

haly v březnu

„Haly vyrostly v areálu firmy blízko centra města Jemnice, na dohled od zdejšího zámku. Kromě poskytnutí kompletního servisu, který zahrnoval projektovou dokumentaci, technickou pomoc jsme dbali i na estetický vzhled obou objektů, který v této části města nijak neruší okolní zástavbu. Hala bude vybavena výškovými automatickými regálovými zakladači a díky výšce obou hal 14 metrů zajistí největšímu českému dodavateli čajů velkou skladovou kapacitu.“

Vlasta Johnová, LLENTAB