V soutěži Hala roku se letos poprvé utkají kromě středoškoláků a vysokoškoláků také studenti doktorského studia. Ke kategoriím Akademik a Junior přibyla kategorie Advanced, kde se ukáže, jak rychle dokáží doktorandi reagovat na technické zadání.

Soutěž Hala roku probíhá pod záštitou děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Úkolem všech soutěžících je navrhnout a vyrobit model stavební konstrukce dle konkrétního zadání a ten podrobit zatěžovací zkoušce.

Cílem projektu je podpořit studenty zapálené pro obor, dát jim příležitost porovnat svoje schopnosti a umožnit jim setkání s profesionály ze stavební praxe. A to je i naším cílem, proto jsme se i letos rozhodli být hlavním partnerem soutěže.

Více informací najdete na webu soutěže nebo se podívejte na reportáž z loňského ročníku.