Dacke Industri podepsalo smlouvu o prodeji divize Building Systems & Products s přidruženými aktivy společností LLENTAB Group AB a LGL Construction AB. Novým vlastníkem společností je Profura AB. Transakci schválily úřady pro hospodářskou soutěž a Profura AB převzala LLENTAB 2. března 2023.

O společnosti Profura AB

Profura AB je soukromá investiční společnost se sídlem v Göteborgu, která investuje nezávisle na odvětví a zaměřuje se na dlouhodobé vlastnictví akcií. Investuje především do nekótovaných švédských společností. Investiční činnost se zaměřuje na tři oblasti – průmysl, rozvoj a nemovitosti. V současné době má skupina široký záběr a investuje mimo jiné do potravinářství, výstavby domů, dílen, dřevěných výrobků a správy nemovitostí. Více informací naleznete na www.profura.se.

Pro více informací prosím kontaktujte:

Christian Svensson
Group CEO
Mobil: +46(0) 721 660 817
E-mail: christian.svensson@llentab.com