Divize 8 společnosti Metrostav, a.s. v konsorciu s firmami Železničné stavby a.s. a Dopsys, s.r.o. dokončila v závěru roku 2023 stavbu centra technicko-hygienické údržby (THÚ) vlaků ve slovenském městě Nové Zámky. Nové servisní středisko se postará o čistotu a bezpečnost vlaků slovenského národního dopravce. Na halách nového centra jsou použity ocelové konstrukce LLENTAB.

Probíhat zde bude čištění exteriéru i interiéru vlaků, ale i jejich snadná údržba (malé opravy, technické prohlídky a připravenost k jízdě). Zároveň se zvýší komfort práce pro zaměstnance. Výstavba začala v září 2021 a na konci listopadu 2023 bylo nové středisko THÚ v Nových Zámcích prodáno do užívání.  Investorem byla Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK), generálním projektantem centra THÚ byla společnost REMING CONSULT a.s.. Na výstavbě se významnou měrou podílela i společnost LLENTAB Slovakia.

Moderní prostory pro technicko-hygienickou údržbu zaručí včasné vykonávání potřebných činností a zároveň zvýší komfort práce zaměstnanců železnic

Doposud byly poskytované služby THÚ realizovány na několika pracovištích uzlových stanic, navíc byly ve velké míře omezeny povětrnostními podmínkami, protože šlo o otevřený prostor nebo prostor přímo na kolejišti železničních stanic, přičemž některé potřebné činnosti se musely odsouvat.

Nové pracoviště infrastruktury THÚ Nové Zámky je vybudováno v prostorách bývalého lokomotivního depa. Pro vybudování zdejšího kompletního a funkčního střediska bylo zapotřebí realizovat výstavbu různých objektů a provozních souborů. Mezi nimi jsou například vchodově-odchodová kolejiště přímo spojená se železniční sítí, hala provozního ošetření souprav, koleje s prohlídkovým kanálem, čistící a fekální koleje s kanály a zařízeními na odsávání, stabilní halový myč, zařízení pro manipulaci s fekáliemi a s tuhým odpadem a testovací a posunovací zařízení.

Přesnou a rychlou montáž ocelových konstrukcí LLENTAB kladně hodnotil i hlavní inženýr projektu THÚ
Ing. Gabriel Šimon, hlavní inženýr projektu THÚ ze společnosti REMING CONSULT, a. s., pracoval na projektové dokumentaci THÚ Nové Zámky hned od začátku a od stadia vstupních konzultací až po tvorbu projektové dokumentace pro realizaci stavby byl v kontaktu s týmem LLENTAB Slovakia, pracujícího pod vedením technického ředitele, Ing. Dušana Bernaťáka.

Jak hlavní inženýr projektu THÚ hodnotí spolupráci s firmou LLENTAB Slovakia a proč při přípravě projektové dokumentace navrhla společnost REMING CONSULT, a. s. pro THÚ v Nových Zámcích ocelové konstrukce LLENTAB? I o tom mluví Ing. Gabriel Šimon v našem rozhovoru.

Čím bylo centrum THÚ v Nových Zámcích z vašeho pohledu specifické?
Středisko THÚ v Nových Zámcích, stejně jako navazující střediska ve Zvolenu a Humenném, byly z tzv. první sady takových středisek. Současně naše společnost jako generální projektant zpracovávala projektové dokumentace pro další obdobná střediska, lokalizované v Žilině a v Košicích. Projektová dokumentace střediska Nové Zámky se tvořila od roku 2014 i vzhledem ke skutečnosti, že středisko Nové Zámky bylo pilotním projektem investora Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.. Projektová dokumentace byla zpracována ve více stupních až po projektovou dokumentaci pro realizaci stavby, při které nám kolegové ze společnosti LLENTAB Slovakia byli intenzivně nápomocní a součinní.

servisní haly
servisní haly pro vlaky
haly pro vlaky

Jsme rádi, že i přes hektické situace se společným úsilím investora, projektanta a zhotovitele podařilo zrealizovat středisko na vysoké úrovni tak, aby se zásadně zvýšil komfort cestující veřejnosti. K tomuto bude sloužit několik technologických zařízení, implementovaných v prostoru střediska, dominantou budou samotné dva halové objekty. I přes jejich přísné technologické využití jsme se společným úsilím snažili vytvořit vizuálně atraktivní design.

Jaké důvody vás jako generálního projektanta projektu vedly k tomu řešit vybrané objekty THÚ Nové Zámky s pomocí ocelových konstrukcí?
Ve stadiu zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (rok 2014) jsme ještě ve stadiu před startem projekčních prací uvažovali nad využitím typizovaných ocelových halových objektů. K jejich návrhu nás přivedla skutečnost, že se jedná o vysoce přesnou a rychlou montáž konstrukcí. Takovou představu jsme prezentovali investorovi a ten přijal uvedenou alternativu řešení. V těchto intencích se následně projektová dokumentace zpracovávala až do stupně projektu pro realizaci stavby.

Měli jste s nimi už zkušenosti z jiných projektů nebo to byl první případ, kdy jste je využili?
Pro naši společnost REMING CONSULT, a. s. šlo o první spolupráci s využitím typizovaných ocelových prvků společnosti LLENTAB.

Jak hodnotíte spolupráci s firmou LLENTAB Slovakia v oblasti služeb, vzájemné komunikace, rychlosti reakce či flexibility?
Ve stadiu vstupních konzultací, ale i během tvorby projektové dokumentace pro realizaci stavby, byli kolegové ze společnosti LLENTAB Slovakia neustále ochotni s námi spolupracovat a konzultovat technická řešení. Jejich reakce na naše požadavky byly promptní. Pod vedením Ing. Dušana Bernaťáka a jeho týmu kolegů byla spolupráce bezproblémová, čehož důkazem je i samotná rychlá realizace samotných halových objektů. Touto cestou bych chtěl kolegům ze společnosti LLENTAB Slovakia upřímně poděkovat a věřím, že naši dosud navázanou spolupráci zhodnotíme i při dalších projektech.

 “Naším úkolem bylo včas postavit čtyři nové objekty pro provozní ošetření souprav (objekt 1), fekální kolej (objekt 2), pořadačový sklad (objekt 3) a administrativu (objekt 4). Všechny objekty jsou navzájem propojeny a tvoří jeden celek. Kromě nich jsme ještě v Nových Zámcích montovali halu stabilního myče se zázemím. Všechny haly jsme dokončili včas a v požadované kvalitě

Dušan Bernaťák, Technical Director of LLENTAB Slovakia